Copy
Sledujte jednání o rozpočtu a přijďte na benefiční setkání s Vlastou
Zobrazte si tento email ve svém prohlížeči.

Vážení příznivci dobrého dění na Praze 10,

máme za sebou Den boje za svobodu a demokracii, který si jistě každý připomenul po svém. K oslavě třiceti let bez diktátorského režimu se připojila svým malým dílem také MČ Praha 10 nebo místní žáci. Přečtěte si také sváteční blog senátorky a starostky Renaty Chmelové k 17. listopadu.

Podzim bývá časem příjemného babího léta, které náhle vystřídají mlhy a nevlídné počasí. Za babí léto “Prahy 10” můžeme označit nově otevřenou knihovnu na Zahradním Městě, tamtéž zrekonstruovanou plochu před OC Cíl nebo brzy otevřenou MŠ Nad Vodovodem. Tyto projekty byly mnohaletým přáním veřejnosti a jejich příprava se v některých případech neúměrně protáhla. Celé vedení MČ se nyní snaží smysluplné projekty co nejrychleji dokončit a zahájit přípravu dalších rozvojových záměrů napříč Prahou 10.
Velkou kaňkou je obnovená snaha o vybudování kontejnerového překladiště v Malešicích, které i nadále celá Praha 10 důrazně a zcela zásadně odmítá. V textu zpravodaje se dočtete více. 

Závěrem úvodníku tohoto zpravodaje dovolte dvě pozvání, která podtrhují otevřený přístup k informacím jak ze strany radnice, tak i nás z Koalice VLASTA. Ve středu 20. listopadu dojde na veřejné projednání rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2020, který je možno až do poloviny prosince dále připomínkovat. Druhou pozvánkou je tradiční předvánoční setkání s našimi zastupiteli a senátorkou a starostkou Renatou Chmelovou, které Koalice VLASTA pořádá letos již počtvrté. Letošní Benefiční večer Koalice VLASTA se uskuteční ve středu 27. listopadu v Milíčově kapli v Malešicích, kam vás srdečně zveme!

 

Co jsme aktuálně splnili z našeho volebního programu?
  • Budeme podporovat klubovny a místa určená pro volnočasové aktivity teenagerů a posílíme spolupráci a podporu organizací pro děti a mládež - podpořeno otevřeným setkáním za účasti České rady dětí a mládeže!

  • Po dlouhé rekonstrukci byl vysoutěžen nový nájemce bývalého vršovického Kina Vzlet! Otevřenosti tohoto řízení si všiml i Týdeník RESPEKT!

  • Po mnoha letech se dočkala dokončení a kolaudace plocha před OC Cíl na Zahradním Městě! Slib, osobní slib (“do roka starostování bude dokončeno”), který dala mnohým místním ve volební kampani Renata Chmelová, je splněn!

  • Slíbili jsme, že 2 % bytů budeme přednostně pronajímat rodinám s dětmi a seniorům z Prahy 10 ohroženým bytovou nouzí. Jsme rádi, že v roce 2019 jsme mohli přispět k mnoha příběhům s dobrým koncem: maminka s dětmi po prodělané rakovině, seniorka žijící v zahradním domku bez teplé vody, pán na invalidním vozíku opětovně se účastnící bez úspěchu losování o byty…

 

Malešice do kontejneru nepatří! Ani v roce 2017, ani v roce 2019!

Jako jsme důrazně odmítli snahy o vybudování kontejnerového terminálu v Malešicích na přelomu let 2016 a 2017, tak se za malešické obyvatele stavíme i nyní! Přijďte v pondělí 18. 11. na mimořádné jednání Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu nebo 19. 11. na občanské setkání zjistit více podrobností, jak se i jako veřejnost můžete zapojit do připomínek dokumentace EIA (posuzování vlivů na životní prostředí) k tomuto nechtěnému záměru, který by zásadně poškodil budoucí rozvojové možnosti Prahy 10. S dotazy se lze obrátit na zastupitele Milana Maršálka (VLASTA, nestr.), který předsedá Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu ZMČ Praha 10. Situací se oproti dřívějšku budou zabývat také zastupitelé Prahy 10 na svém zasedání dne 25. 11. 2019. Vystoupit s názorem může každý občan MČ Praha 10.

MČ Praha 10 zveřejnila s předstihem návrh rozpočtu na rok 2020

Na webu MČ Praha 10 naleznete návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti na rok 2020, který vzniká pod dohledem té nejpovolanější osoby, tedy naší kolegyně, radní pro finance a rozpočet Lucie Sedmihradské (VLASTA, nestr.). Zastupitelstvo městské části ho projedná 16. prosince (za nutné podmínky předchozího schválení rozpočtu hl. m. Prahy). Návrh je zveřejněn více než měsíc před projednáváním, aby měla veřejnost dostatek času na jeho prostudování a vyjádření se k němu. Občané Prahy 10 mají možnost uplatnit své písemné připomínky k návrhu rozpočtu nebo prostřednictvím podatelny úřadu. Můžete se vyjádřit i na samotném projednávání zastupitelstvem. Podrobnosti v tiskové zprávě ÚMČ Praha 10 zde.

Zahradní město ožívá!

Minulý týden byla otevřena zrekonstruovaná pobočka místní knihovny. V předchozích týdnech došlo na kolaudaci celé revitalizované plochy před OC Cíl. Spokojená je jak MČ Praha 10, tak i Městská knihovna v Praze. Jedná se v obou případech o záměry, o které místní občané projevili zájem již v minulosti a dokončení jejich realizace před rokem převzalo současné vedení Prahy 10 a dokončilo je v co nejkratší možné době. Tyto v pravdě milníky Zahradního města si nenechali vedle ostatních kolegů radních ujít starostka Renata Chmelová (VLASTA, nestr.) a místostarosta David Kašpar (VLASTA, STAN), kteří přispěli k dokončení rekonstrukce knihovny a dokončení náměstí při OC Cíl. Veřejné a kulturní prostory nám na Desítce přibývají pro společný užitek, setkávání a spokojenost desítkových občanů a sousedů!

Volný čas dětí a mládeže je naší prioritou!

Skauti, pionýři, mladí ochránci přírody, turistické oddíly… Volnočasových spolků pro děti a mládež je na Praze 10 ke dvěma desítkám a Koalice VLASTA si jejich práce velice váží. Zároveň si však uvědomuje, jaké problémy tyto organizace trápí – nevyhovující prostory, administrativní zátěž dotačního systému či slabá vzájemná spolupráce. Ve středu 6. listopadu proto proběhlo první neformální setkání spolků se zástupci radnice, mimo jiné starostkou Renatou Chmelovou (VLASTA, nestr.) či s předsedou Výboru pro sport a volnočasové aktivity Václavem Vlčkem (VLASTA, Desítka pro domácí). Setkání se konalo tematicky v Neobyčejné klubovně Mladých ochránců přírody – Poutníků pod vedením ředitele kanceláře České rady dětí a mládeže Ondřeje Šejtky. Padaly velkorysé nabídky i návrhy řešení výše zmíněných potíží. Určitě to nebylo poslední setkání tohoto typu. Dlouhodobá práce s dětmi a mládeží má obrovský smysl!

Důležité termíny

Zastupitelstvo

v pondělí 25. 11. 2019 v 15:00 - oficiální pozvánka 

Výbory

v pondělí  18. 11. 2019  17:00 Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu - přízemí, Středisko územního rozvoje

ve středu  20. 11. 2019  16:00  Finanční výbor - představení rozpočtu na rok 2020 - budova A, 4. patro 411b

ve středu  20. 11. 2019  17:00 Kontrolní výbor - budova A, 4. patro 411b

ve středu  27. 11. 2019 17:00  Výbor sociální a zdravotní - budova A, 4. patro 411b

v pondělí    2. 12. 2019 17:00  Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu - přízemí, Středisko územního rozvoje

v pondělí    2. 12. 2019 15:00  Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky - budova A, 5. patro, Radniční 

salonek

ve středu    4. 12. 2019 16:30  Výbor pro sport a volnočasové aktivity - přízemí, Středisko územního rozvoje

 

Dotace

do 31. 1. 2020 do 12.00 hodin lze podávat žádosti v oblasti podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty na území městské části Praha 10

 

Pozvánky

ve čtvrtek 21.11. od 18:00 hodin Byty a (ne)bydlení v MČ Praha 10?, debatní večer Společně pro Desítku, Dům čtení Ruská ul.

ve středu 27.11. od 18:30 hodin 4. benefiční večer Koalice VLASTA, Milíčova kaple (Praha-Malešice)

ve středu 13. 12. od 15:00 do 18:00 hodin Otevřené hodiny radních Prahy 10 - ve 4. patře budovy A Úřadu městské části Praha 10 (Vršovická 68, Praha 10). Potkejte se opět s našimi radními a proberte, co aktuálně hýbe Desítkou. K dispozici pro vás budou všichni členové Rady MČ.

do středy 31. 12. lze Prahu 10 a místní občany sdružené v iniciativě Naše Malešice podpořit “palcem nahoru” v anketě Národní sítě Zdravých měst ČR zde na odkazu příkladů dobré praxe měst za rok 2019!

 

Klidné podzimní dny a pokojný blížící se adventní čas vám přejí zastupitelé Koalice VLASTA.


 

Facebook
Website
Tento email Vám došel, protože jste v minulosti projevili zájem o dění na Praze 10. Pokud ho přepošlete dalším, budeme rádi. Pokud se budete chtít odhlásit, je to možné kdykoli. 

Naše adresa:
Koalice VLASTA
U Záběhlického zámku 1a/3253
Praha 10 106 00
Czech Republic

Email: info@vlasta10.cz
Telefon724 022 964

Chcete změnit nastavení Vám zasílaných zpráv? Nebo se chcete odhlásit?

Email Marketing Powered by Mailchimp