Copy
Praha 10 i svými opatřeními zvládá nouzový stav
Zobrazte si tento email ve svém prohlížeči.

Vážení příznivci dobrého dění v naší městské části,

 

oslovujeme vás v době, kterou nikdo z nás neočekával. Před dvěma týdny byl vládou ČR vyhlášen nouzový stav z důvodu šíření nového koronaviru a nemoci COVID-19. I MČ Praha 10 musela přijmout některá nezbytná opatření. Musíme brát ohledy jednak na nařízení centrálních orgánů státu a hl. m. Prahy, jednak na rozhodnutí Krizového štábu MČ Praha10, který také jedná každý den.
Odpovědnost za občany městské části i zaměstnance Úřadu MČ Praha 10 jsou pro nás po celou dobu základním měřítkem pro rozhodování. Děkujeme všem, kdo se zapojili do řešení mnohdy náročných situací a pomoci potřebným, ať již profesionální nebo dobrovolnické!
Věcné a stranické spory se odkládají na později. Zvládneme to pouze společně!

 

Vyjádření a poděkování starostky

Přinášíme Vám vyjádření a poděkování starostky Renaty Chmelové (VLASTA/nestr.) z 24. března, Můžete ho také zhlédnout na videu.


"Vážení a milí občané Prahy 10!
Sousedé, přátelé!

Během pár týdnů se nám všem převrátil život naruby a my společně čelíme sakra těžké zkoušce. Učíme se žít s novým slovem: COVID-19. Praha 10 je dnes, stejně jako další města v České republice, městem roušek a prázdných ulic.

Ale zároveň je plná skvělých lidí. Koncem minulého týdne jsme spustili výzvu, v níž hledáme dobrovolníky. Už se vás přihlásily desítky! Moc vám za to děkuji. Nosíte nám doma ušité roušky a jste ochotni je nosit všem, kdo je potřebují. Jste ochotni jim chodit nakupovat, chodit pro léky, venčit jejich domácí mazlíčky…

Vaše ochota pomáhat je pro mě velkým hrdinstvím. A zároveň naší obrovskou zbraní v boji se zákeřným virem. Tou další je respekt. Respekt k opatřením, která jsme nuceni přijímat, a jejich poctivé dodržování. Jsem dojatá velkou vlnou solidarity, kterou u Vás vidím, a s veškerou pokorou za ni děkuji. Mohu Vám slíbit, že Vaše pomoc se dostane ke všem, kdo ji potřebují.

Mohu Vám slíbit, že s kolegy budeme pro Prahu 10 nadále pracovat ve dne v noci. Skládáme zkoušku, na kterou jsme se nemohli dopředu připravit. Ale my to společně dokážeme. Tomu pevně věřím."Praha 10 a její vedení aktivně řeší nouzový stav

Všechna opatření v souvislosti s mimořádnou situací, která MČ Praha 10 přijímala, jsou na této průběžně doplňované stránce. Operativně doporučujeme sledovat také oficiální facebookovou stránku Praha 10 (bez nutnosti registrace). Místní krizový štáb se průběžně schází každý den a řeší nejrůznější otázky. Zejména ve vztahu k Úřadu MČ a zaměstnancům a pak samozřejmě v agendách základního a mateřského školství a sociální oblasti, kde má městská část přímou odpovědnost.
Průběžně jsou vyhodnocovány i další nápady a podněty od vedení MČ, úředníků i opozičních zastupitelů. O přijatých opatřeních jsou průběžně informováni všichni zastupitelé. Radní projednávají možnosti, jak pomoci překlenout tuto složitou dobu různě ohroženým skupinám obyvatel.

Naši radní a uvolnění členové zastupitelstva se nyní naplno věnují zejména krizovému řízení.
Radní Lucie Sedmihradská (VLASTA/nestr.) již našla první rezervy v rozpočtu ve výši 10 milionů KČ, další finance se podařilo získat z rozhodnutí hl. m. Prahy.
Místostarosta David Kašpar (VLASTA/STAN) řeší citlivou problematiku školství a koordinuje dobrovolnickou pomoc potřebným. Spolu s ním se na organizování této pomoci aktivně podílejí také naši předsedové výborů Zastupitelstva, Milan Maršálek (VLASTA/nestr.) a Václav Vlček (Vlasta/Desítka pro domácí) .
Vedení MČ i tímto způsobem flexibilně využívá zkušeností svých členů z běžné spolupráce s aktivními komunitami a spolky z našich čtvrtí.
Starostka Renata Chmelová (VLASTA/nestr.) je ze svého titulu koordinátorkou  krizových opatření. Děláme vše pro to, aby se nikomu v této nelehké době nevedlo špatně!
Věříme, že to všichni společně zvládneme!

 

Dobrovolnictví a pomoc potřebným - PRAHA 10 POMÁHÁ a veřejnost s ní!

Za pět dní provozu od čtvrtka 18. 3., kdy zahájila MČ Praha 10 vlastní organizaci zprostředkování pomoci potřebným, je evidováno téměř  70 dobrovolníků. Děkujeme za tento občanský postoj a významné osobní gesto ve chvíli, kdy není jisté zdraví nikoho z nás. Již se podařilo pomoci s doručením nákupu nebo roušek několika desítkám potřebným, zejména starším lidem. 

 
Nabídky pomoci přicházejí opravdu ze všech stran! Ozývají se místní společnosti, organizace, spolky, místní komunitní skupiny a další. Jen v tomto týdnu věnovala městské části Pražská teplárenská 3000 jednorázových roušek nebo Club vietnamských žen AN-DONG – Praha 10 předal 500 roušek vlastnoručně ušitých! ZŠ Brigádníků sama vyrobila dezinfekční gel pro naše domovy seniorů a LDN. A mnohé další. Aktivně také pomáhá řada radních a zastupitelů napříč politickými kluby a politickými stranami. Pomoc potřebným je směřována zejména k seniorům, invalidům a hendikepovaným nebo rodičům samoživitelům, a také lékařům a zdravotním sestrám místních zdravotnických zařízení.

 

Pokud víte i Vy o někom, u vás v ulici, domě či v sousedství, o někom potřebném, nabídněte mu pomoc nebo ho upozorněte na krizovou linku MČ Praha 10 na čísle 267 093 800. Plakát (ke stažení na www.praha10.cz/dobrovolnik) je také možné vylepit v domě apod. Sousedská pomoc a solidarita jsou teď velmi důležité! Všem moc děkujeme, společně to zvládneme! A Praha 10 POMÁHÁ!

 

Důležité odkazy a kontakty

Relevantní informace o koronaviru průběžně poskytují následující instituce:

Ministerstvo zdravotnictví ČR – https://koronavirus.mzcr.cz/

Hygienická stanice hl. m. Prahy – http://www.hygpraha.cz/obsah/koronavirus_506_1.html

Státní zdravotní ústav – http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov

Bezpečnostní portál MHMP – https://bezpecnost.praha.eu/udalosti/neco-se-deje_24_2_2020

Dobrovolnická pomoc MHMP www.pomahamepraze.cz

Aktuální informace o opatřeních na území MČ Praha 10 - https://www.praha10.cz/koronavirus/

Dobrovolníci, zapojte se! - https://www.praha10.cz/dobrovolnik


Pevné zdraví a dobrou náladu přejí starostka Renata Chmelová a zastupitelé Koalice VLASTA. Společně to zvládneme! 

 

Facebook
Website
Tento email Vám došel, protože jste v minulosti projevili zájem o dění na Praze 10. Pokud ho přepošlete dalším, budeme rádi. Pokud se budete chtít odhlásit, je to možné kdykoli. 

Naše adresa:
Koalice VLASTA
U Záběhlického zámku 1a/3253
Praha 10 106 00
Czech Republic

Email: info@vlasta10.cz
Telefon724 022 964

Chcete změnit nastavení Vám zasílaných zpráv? Nebo se chcete odhlásit?

Email Marketing Powered by Mailchimp