Copy

Dnes vás informujeme o programovém prohlášení radniční koalice a o práci našich neuvolněných zastupitelů.

Zobrazte si tento email ve svém prohlížeči.

Vážení příznivci dobrého dění na Praze 10,

radniční koalice VLASTY, Pirátů a ODS schválila v Radě městské části Programové prohlášení pro období 2018 - 2022. Je to seznam konkrétních cílů a závazků, který jsme ve spolupráci s koaličními partnery odhodláni splnit.

 

Co jsme aktuálně splnili z našeho volebního programu?

Kultura

  • Složením kulturní komise z odborníků docílíme kvalitního a transparentního rozhodování

Novou koalici v Komisi pro kulturu a udělování čestného občanství zastupují výhradně externí odborníci. Předsedou se stal MgA. Jiří Sulženko, Ph.D., který byl v minulosti mimo jiné úspěšným programovým ředitelem projektu Plzeň 2015 – Evropské hlavní město kultury. 

Sport:

  • Zavedeme pravidelná setkání s aktéry v oblasti sportu, abychom lépe poznali a naplňovali jejich potřeby 

Proběhlo první setkání zástupců sportovních klubů a vedení radnice MČ Praha 10, zastoupené naším předsedou Výboru pro sport a volnočasové aktivity Václavem Vlčkem (Desítka pro domácí) a první místostarostkou Janou Komrskovou (Piráti) .
 
Bezpečnost:

  • Spolupráce s Policií ČR při eliminaci trestné činnosti

S bezpečnostními složkami na MČ Praha 10 se probíraly výstupy z pocitových map, které byly v loňském roce sestaveny ve spolupráci s veřejností. Tam, kde je problém, jsou strážníci častěji a ve větším počtu. Členové Policie ČR a Městské policie Praha jsou stálými hosty bezpečnostní komise MČ Praha 10.
 
V lednu a v únoru se vedle každodenní práce rozeběhla naplno činnost všech komisí Rady a výborů Zastupitelstva. V nich pracuje více než polovina ze zastupitelek a zastupitelů VLASTY - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí, kteří nejsou tzv. “uvolnění”, a výkonu svého zastupitelského mandátu se tedy věnují po svém běžném zaměstnání.


Předseda zastupitelského klubu VLASTY lidovec Pavel Mareš vede Komisi výchovně vzdělávací, je členem Komise informační, pro otevřenou radnici, IT a Smart cities a členem Výboru zdravotně sociálního. „První setkání školské komise bylo věcné. Řekli jsme si, že chceme být v těsnějším kontaktu jak s řediteli našich škol a školek, tak s rodičovskou veřejností, která nám může dávat velmi užitečnou a konkrétní zpětnou vazbu. Zdravotně sociální výbor si ujasnil, v čem chce navázat na předchozí věci a co chce sledovat jako věci nové. V Komisi informační budeme projednávat obnovené obecní noviny tak, abychom se dočkali prvního čísla již před prázdninami. Zevrubně se probíral stav IT na úřadě. Řadu věcí je třeba dát urychleně do pořádku.“
Nestor zastupitelstva Karel Duchek (KDU-ČSL) zasedl v nově zřízené Komisi pro podporu podnikání. Úkolem komise je mimo jiné řešení podnětů vzešlých od malých a středních podnikatelů a návrhy podpůrných opatření pro podporu podnikání na území městské části Praha 10. Kontinuitu drží Karel Duchek v Komisi bezpečnostní. Zde velkým problémem zůstává podstav strážníků Městské policie, který se nedaří stále zlepšit. Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky bude posuzovat investice, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 10 mil. Kč, prodeje nemovitostí a veřejné zakázky, jejichž posouzením ho pověří Zastupitelstvo. Jde například o rekonstrukci polikliniky Malešice, novostavbu MŠ Nad Vodovodem, rekonstrukci kina Vzlet, revitalizaci okolí Obchodního centra Cíl aj.
Hlavní z povinností zastupitelky Veroniky Žolčákové (nestr.) je předsednictví v Komisi pro bytovou politiku. „Praha 10 plánuje vytvořit vlastní systém dostupného a sociálního bydlení. Spolupracuji tedy s koaličními partnery na dosažení tohoto cíle,“ říká Veronika. „Navázali jsme spolupráci s odborníky, kteří mapují kapacity bytového fondu a možnosti poskytovatelů sociálních služeb. Připravujeme revizi pravidel pronajímání obecních bytů a pracujeme na tom, aby se přímo na úřadě otevřelo Kontaktní centrum bydlení.“
Olga Škochová (nestr.) je předsedkyní Komise pro strategii města a místní Agendu 21. Praha 10 se vrací k rozvíjení udržitelného rozvoje městské části. Současná koalice si po letech stagnace v této oblasti klade za cíl dostat se mezi města, která dbají na kvalitní strategický rozvoj, komunikaci s obyvateli a jejich zapojování do rozhodování o svém okolí. 
Dvojice mladých zastupitelů Matěj Štěpánek (STAN) a Adam Šilar (KDU-ČSL) pracuje za Koalici Vlasta mimo jiné v Návrhovém výboru. V současné době pracují na změnách v Jednacím řádu: „Chceme prosadit mimo jiné jednodušší vystupování občanů na jednáních zastupitelstva. Chceme jej přesunout na hodinu, která bude lépe vyhovovat běžným zaměstnancům tak, aby ti, kdo chtějí na zastupitelstvu promluvit, si kvůli tomu nemuseli brát dovolenou.“
 
Podtrháváme závěrečné sdělení z minulého zpravodaje: Praha 10 se otevírá! Chcete-li se dočíst více, nevynechejte dvojici rozhovorů se starostkou a senátorkou Renatou Chmelovou.

Důležité termíny
 
v pondělí 25. 2. 2019  13:00  4. jednání Zastupitelstva MČ Praha 10 
ve středu 27. 2. 2019  16:00 Finanční výbor - projednání rozpočtu MČ Praha 10
 
Pozvánky 

ve čtvrtek 14. 2. 2019 Volný čas dětí a jak ho naplňují - beseda v Domě čtení /pořádá iniciativa Společně pro Desítku/

Buďme dobré mysli.
Zastupitelé Koalice Vlasta a Vaši sousedé!                                                                                    

 

 

 

 

Tento email Vám došel, protože jste v minulosti projevili zájem o dění na Praze 10. Pokud ho přepošlete dalším, budeme rádi. Pokud se budete chtít odhlásit, je to možné kdykoli. 

Naše adresa:
Koalice VLASTA
U Záběhlického zámku 1a/3253
Praha 10 106 00
Czech Republic

Email: info@vlasta10.cz
Telefon724 022 964

Chcete změnit nastavení Vám zasílaných zpráv? Nebo se chcete odhlásit?

Email Marketing Powered by Mailchimp
Tento email Vám došel, protože jste v minulosti projevili zájem o dění na Praze 10. Pokud ho přepošlete dalším, budeme rádi. Pokud se budete chtít odhlásit, je to možné kdykoli. 

Naše adresa:
Koalice VLASTA
U Záběhlického zámku 1a/3253
Praha 10 106 00
Czech Republic

Přidejte si nás do adresáře

Email: info@vlasta10.cz
Telefon724 022 964

Chcete změnit nastavení Vám zasílaných zpráv? Nebo se chcete odhlásit?

Email Marketing Powered by Mailchimp