Copy
MČ Praha 10 zahajuje přípravu strategického plánu
Zobrazte si tento email ve svém prohlížeči.

Vážení příznivci dobrého dění na Praze 10,

v minulosti jsme často kritizovali bezkoncepčnost kroků předchozích vedení radnice. A nyní, půl roku od zvolení do odpovědných funkcí, přicházejí radní v čele se starostkou Renatou Chmelovou (VLASTA/nestr.), která má strategii obce ve své gesci, se zásadní změnou a otevřenou přípravou Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období let 2020-2030.

V této souvislosti od nás prosím přijměte pozvání na setkání s vedením a odbory úřadu MČ Praha 10 ke sběru podnětů pro Strategický plán. Zapomenuty nejsou ani Vaše podněty z volební kampaně. Chystáme jejich průběžné řešení! Součástí každého ze setkání s veřejností je také blok k situaci s parkováním v našich čtvrtích. Bližší informace se dozvíte na webu www.praha10.cz/strategie.

 

Veřejná setkání za účasti vedení MČ Praha 10, vždy mezi 17:30 a 19:30, se koná na těchto místech:
již proběhlo 13.5.  setkání v ZŠ Břečťanová

středa 15. 5. ZŠ Brigádníků

pondělí  20. 5. Knihovna Malešice

středa 22. 5. ZŠ Olešská

středa 29. 5. ZŠ Jakutská

pondělí 3. 6. ZŠ U Vršovického nádraží

Součástí sběru podnětů je vedle setkání s radními, zastupiteli a vedoucími úředníky také informační podpora v ulicích včetně dotazníkového šetření.

Strategie pro Desítku je velkou příležitostí pro všechny! Nově je také na úrovni MČ akcentováno téma rodinné politiky, které v Koalici VLASTA reprezentuje především zastupitel Pavel Mareš (VLASTA / KDU-ČSL) za odborné spolupráce Rodinného centra Klubu K2.

Klub K2 si pro veřejná setkání připravil doprovodný program pro děti, tak aby i rodiče mohli přijít říci, že "Rodina má cenu"!  
Co jsme aktuálně splnili z našeho volebního programu?

  • Začal znovu vycházet oficiální časopis Prahy 10. Noviny PRAHA 10 vydané naposledy v roce 2015 nahrazuje nový měsíčník PRAHA 10! Obnovení novin byl jedním z prvních našich cílů. 6. největší město ČR má mít tiskovinu, která je otevřená názorům všech zastupitelských klubů a zároveň vstřícným informačním servisem pro občany. Plníme náš velký předvolební slib a snad nejčastější požadavek starších občanů!

  • V rámci nastavení spravedlivějších kritérií pro přidělování obecních bytů schválilo zastupitelstvo MČ Praha 10 nové “Zásady pronajímání bytů svěřených MČ Praha 10”. To, proč bylo důležité začít nakládat s obecními byty Prahy 10 zcela novým způsobem, shrnuje zastupitelka a předsedkyně bytové komise Veronika Žolčáková (VLASTA/nestr.) ve svém  článku zde.

  • Postupně otevíráme radnici. Demokratický standard v podobě zveřejňování zápisů z výborů Zastupitelstva na internetu je tu. Vedle harmonogramu termínů jednání na celý rok najdete i písemné záznamy z těchto jednání. Dosud tomu tak nebylo…

  • Novou podobu dostalo plavání pro seniory v Praze 10! Došlo k ukončení nedůstojného losování tzv. “plavenek”. Rehabilitační plavání pro seniory nově probíhá pod vedením trenéra s rehabilitačními pomůckami a s nácvikem různých plaveckých stylů.

 

Nechceme přelidnit Slatiny!

V dubnu občané zaplnili plný sál radnice při debatě k dopracování urbanistické studie Bohdalec - Slatiny/Bronwnfield Strašnice, která proběhla za účasti 1. náměstka pražského primátora Petra Hlaváčka, reprezentace Prahy 10 a zástupců Správy železniční dopravní cesty. Slatiny nechceme přelidněné i nadále! Do budoucna musí být udržitelný rozvoj Prahy 10 životaschopný a smysluplný, s ohledem na lidi, životní prostředí i požadavky celého města. Na debatu navazuje podvečer 14. května vycházka lokalitou a několik setkání s klíčovými vlastníky nemovitostí. Vše bude podkladem pro práci architektů, kteří se již dopracování studie, na základě nového zadání vedení radnice, ujali.
 


Důležité termíny
Zastupitelstvo

v pondělí 27. 5. 2019   7. jednání Zastupitelstva městské části Praha 10 - připomínáme, že bod vystoupení občanů je nově až v 17:00 (s pohodlnějším termínem přihlášení na místě do 16:30 hod).

Výbory

ve středu 22. 5. 2019  17:00 Kontrolní výbor - 411b

v úterý 28. 5. 2019 15:00 Finanční výbor - 411a

ve středu 29. 5. 2019  17:00 Výbor zdravotní a sociální - Radniční salónek

v pondělí 3. 6. 2019  17:00 Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu - Středisko územního rozvoje

v pondělí 10. 6. 2019  15:00  Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky - Radniční salónek

v pondělí   10. 6. 2019  v 16:30 Výbor pro sport a volnočasové aktivity - Středisko územního rozvoje

 

Dotace a granty

od 6. do 17. května (termín příjmu žádostí): Zásobník projektů - partnerství pro Prahu 10


Pozvánky

dnes 14. 5. 2019  od 17 hodin Komentovaná vycházka po území Bohdalce a Slatin - sraz před stadionem SK Slavia
ve středu 15.5. 2019 od 10:00 do 17:00 Veletrh sociálních a návazných služeb - před NC Eden

v sobotu 18. 5. 2019 Sbírka potravin   

v sobotu 18. 5. 2019 od 10:00 do 18:00 Začátek léta na Gutovce

v pátek 24. 5. 2019 i pro celé Praze 10 Noc kostelů

v neděli 26. 5. od 13:00 Malešický pohár - závody na kolech a odrážedlech v Malešickém parku

v neděli 9. 6. 2019 14:00 - 19:00 5. malešický blešák & Mikro Street Food Festival, více informací o této i dalších akcích v Malešicích


Krásné jarní dny přejí a na setkání s Vámi se těší starostka a senátorka Renata Chmelová a zastupitelé koalice VLASTA

 

 

 

Tento email Vám došel, protože jste v minulosti projevili zájem o dění na Praze 10. Pokud ho přepošlete dalším, budeme rádi. Pokud se budete chtít odhlásit, je to možné kdykoli. 

Naše adresa:
Koalice VLASTA
U Záběhlického zámku 1a/3253
Praha 10 106 00
Czech Republic

Email: info@vlasta10.cz
Telefon724 022 964

Chcete změnit nastavení Vám zasílaných zpráv? Nebo se chcete odhlásit?

Email Marketing Powered by Mailchimp