Copy

 

 

Vládnoucí koalice konečně, po interních neshodách, předložila veřejnosti návrh rozpočtu na posledních sedm měsíců své vlády. Na to, že život volbami nekončí, návrh příliš nemyslí.

Zobrazte si tento email ve svém prohlížeči.

 

Vážení příznivci dobrého dění na Praze 10,

dnes vám přinášíme informace o zveřejněném návrhu rozpočtu MČ na rok 2018 a o úspěšné aktivitě Koalice Vlasta vedoucí ke zlepšení pražského ovzduší.

Návrh rozpočtu na rok 2018

Na úřední desce je zveřejněn návrh rozpočtu MČ na rok 2018, ke kterému mohou dávat občané připomínky buď písemně nebo přímo na jednání Zastupitelstva MČ, jehož termín však zatím nebyl oznámen.

Už jsme si na Praze 10 zvykli, že rozpočet (především investic) je spíše nesplnitelný slib než realistický plán. Běžný provoz MČ je zčásti financován z příjmů z pronájmu a prodeje obecního majetku. Novinkou rozpočtu 2018 je absolutní krátkozrakost. Ke konci roku bude na účtu zdaňované činnosti tučná nula! Místo aby se zisky ze zdaňované činnosti investovaly do údržby bytového fondu, aby Praha 10 aktivně snižovala množství prázdných bytů a měla výnosy z pronájmu, převádí je současní radní do hlavní činnosti, aby se naoko snížil rozpočtový schodek. Tyto účetní hrátky velmi omezí Radu vzešlou z říjnových voleb v provádění tak potřebných oprav bytového fondu.  Komentář naší zastupitelky Lucie Sedmihradské 

Vlasta hájí právo na kvalitní prostředí pro život

V uplynulém měsíci došlo k soudnímu zrušení tzv. “Plánu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha”. Tento dokument by měl zajišťovat koncepční přístup pro zlepšení pražského ovzduší, ovšem tak jak byl navržen a následně schválen Ministerstvem životního prostředí, tak s ním nešlo zejména z důvodu nekonkrétnosti a dostatečnosti navržených opatření souhlasit - více o žalobě i rozsudku čtěte zde. Za Koalici Vlasta  jsme se po aktivním připomínkování a zamítnutí našich námitek připojili také k žalobě. Po dvouletém (přerušeném) projednání nyní celý proces došel z našeho pohledu pro Pražany ke zdárnému konci. Koncepce se bude muset vypracovat nová a hlavně s konkrétními opatřeními, která opravdu zlepší zhoršující se stav ovzduší v Praze. Na Praze 10 je hned několik kritických lokalit s vysokou mírou znečištěného ovzduší (Švehlova, Vršovická a další) a tento případ je ukázkou, že i z místní úrovně (a z opozičních pozic) se dá dosáhnout nápravy u celopražské koncepce. Ostatně to, že má smysl připomínkovat velké koncepce a záměry, ostatně dokazuje i průběžné zapojení našich zastupitelů z koalice Vlasta (spolu s neopomenutelnou řadou místně působících spolků a občanů) do kauz s odmítnutými záměry nástavby centra Květ  a polyfunkční budovou na Štěchovické nebo se stále spící hrozbou v podobě Terminálu Malešice.Srdečně Vás zveme na  veřejná jednání výborů Zastupitelstva MČ - přijďte říct Váš názorPozvánky

Čtvrtek  1.3., pondělí  19.3. a čtvrtek  5.4. vždy 17:30 – 19: 30 - Prožitkový seminář SÍLA  MATEŘSTVÍ aneb JAK SI ZAČÍT NASLOUCHAT  s průvodkyní, koučkou a mentorkou  Marií Annou Petrášovou.  
Blok tří volně navazujících setkání v Klubu K2

Sobota 3.3.  16:00  Sůl nad zlato - hrají Buchty a loutky - Pohádka o pozlátku, dobrém jídle, nedobrém jídle a čisté lásce. Hrané s loutkami, vtipem a chutí. Na motivy klasické pohádky Boženy Němcové, pro děti od 3 let Vršovické divadlo MANA

Čtvrtek 8.3.  19:30  „Vršovice jsou zlatý,“ řek´tatínek  - původní dramatizace autentických vzpomínek na dětství a mládí ve Vršovicích - Vršovické divadlo MANA

Neděle 11.3.  15:00  Rajský ostrov - hraje Divadlo Kukadlo. Strašnické divadlo

Úterý 13.3. 19:00 Argentina – nekonečné dálky západní Argentiny - Cestovatelské promítání a povídání, Malešický mikropivovar, více informací o akcích v Malešicích

Čtvrtek 15.3. 18:00 diskusní setkání v Domě čtení Městské knihovny na téma Nakládá MČ Praha 10 se svým majetkem s péčí řádného hospodáře? pořádá občanská iniciativa Společně pro Desítku
V panelu bude diskutovat naše zastupitelka, členka bytové komise a senátorka Renata Chmelová.

Pondělí 19.3. 19:30 Sudí -  Osamělost fotbalového rozhodčího. Komediální monolog nejen o fotbale. Vršovické divadlo MANA

Úterý 20.3. 19:00 Dobrodružství architektury 8 - Cyklus populárně-naučných přednášek architekta Davida Mateáska, Malešický mikropivovar, více informací o akcích v Malešicích

V sobotu 7. 4.  chystá občanská iniciativa Společně pro desítku další ročník dobrovolnické akce Společně ukliďme Prahu 10, opět v rámci kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko.

 

Chybí vám tu nějaká pozvánka? Ozvěte se!
 


 

Zdraví vás zastupitelé koalice VLASTA a Vaše senátorka

 Renata Chmelová 

 

  

 

 

Tento email Vám došel, protože jste v minulosti projevili zájem o dění na Praze 10. Pokud ho přepošlete dalším, budeme rádi. Pokud se budete chtít odhlásit, je to možné kdykoli. 

Naše adresa:
Koalice VLASTA
U Záběhlického zámku 1a/3253
Praha 10 106 00
Czech Republic

Email: info@vlasta10.cz
Telefon724 022 964

Chcete změnit nastavení Vám zasílaných zpráv? Nebo se chcete odhlásit?

Email Marketing Powered by Mailchimp