Copy
Letní čtení s aktualitami o dění na radnici MČ Praha 10
Zobrazte si tento email ve svém prohlížeči.


Vážení příznivci Koalice VLASTA,

zdravíme vás uprostřed léta s letním čtením pro příznivce dobrého dění v naší městské části!


Co dělá radost radním a zastupitelům aneb výběr z práce radnice

 

Rozsvěcujeme úřad

Jedna možná šokující zpráva na začátek. Praha 10 vyvrací zažité stereotypy a spouští informačně-náborovou kampaň týkající se radnice. Všichni totiž chceme, aby na radnici pracovali co nejkvalitnější zaměstnanci. Starostka Renata Chmelová (VLASTA/nestr.) k tomu říká: „Slovo starosta je od slova starat se. V praxi by to mělo vypadat tak, že starosti obce se postupně mění v radosti, ve splněné úkoly ve prospěch našich občanů.“ Programovým cílem koalice VLASTA je dlouhá léta transparentní úřad a také spokojení a svědomitě pracující zaměstnanci. Cílem kampaně je změnit pohled veřejnosti na úředníky a jejich práci. Pracovat na úřadě nemusí být nuda, ale skutečná veřejná služba. Na druhé straně je dobré vědět, co v možnostech a silách úřadu je a není. A právě proto „rozsvěcujeme úřad“! Praha 10 začíná vyvracet stereotypy a lákat na radnici zaměstnance! 
 

Praha 10 jako dobrý příklad poskytovatele obecního bydlení v  hlavním městě

V červnu letošního roku radnice upravila schválením zastupitelstva pravidla pro pronájem svých bytů. Fungující systém jsme díky tomu otevřeli více lidem. Tématu bydlení se věnuje kolegyně Veronika Žolčáková (VLASTA/nestr.) a jako předsedkyně Komise bytové politiky se podílela na souhrnné zprávě “Bydlení na Desítce” z dílny úřadu MČ Praha 10. Pro seniory, mladé lidi, rodiny s dětmi a lidi, kteří k zabydlení potřebují asistenci sociálního pracovníka, městská část za rok přidělila 84 bytů. 43 jednotek pak za tu dobu pronajala hasičům, učitelům, zdravotníkům, městským strážníkům a dalším profesím, které jsou pro fungování obce klíčové.

Nyní v polovině července pak radnice zveřejnila situační zprávu o bytové nouzi Praha 10 - první rok sociálního bydlení (2019–2020)”, kterou zpracoval Matěj Hon z Platformy pro sociální bydlení. S touto organizací Praha 10 spolupracuje v rámci projektu „Posílení znalostní základny samospráv pro snižování a ukončování bezdomovectví“. Z pohledu nezávislých odborníků učinila Praha 10 loni zásadní kroky pro vytvoření uceleného systému dostupného a sociálního bydlení. Klíčová je zejména adresná podpora těch, kdo se dostali do bytové nouze.

 

Kultura žije! 

Kultura na Praze 10, kterou má v péči místostarosta David Kašpar (VLASTA/STAN), doslova ožívá před očima! Aktuálně MČ Praha 10 realizuje uměleckou soutěž o sochu v Parku u Vršovického nádraží. S vynikajícím ohlasem probíhá také Festival m3 / Umění v prostoru. Tyto aktivity nejsou samozřejmé: jde o první plody kulturní koncepce, která byla schválena právě díky týmu Davida Kašpara. Celý program festivalu, který oživuje prostor vršovického, kdysi “armádního”, sídliště Vlasta v bezprostředním okolí radnice, probíhá až do 1. října 2020. K tématu si poslechněte rozhovor se sochaři a Davidem Kašparem, který proběhl na vlnách Českého rozhlasu - Vltava.

 

Nejvyšší plnění investic za poslední roky

Červnové zastupitelstvo bez výhrad schválilo závěrečný účet MČ Praha 10 pro rok 2019, který předkládala naše radní pro rozpočet a finance Doc. Lucie Sedmihradská (VLASTA/nestr.) Plnění velkých investic (rekonstrukce Polikliniky Malešice, nastartovaná oprava školských zařízení, dokončení komunitního centra a nízkoprahového klubu Vršovice atd.) se oproti předchozím letům podařilo významně navýšit! Současně není žádným tajemstvím, že loňský rozpočet (již v průběhu roku 2018, tedy za předchozí politické garnitury) byl koncipován jako výrazně deficitní. Přesto se současné koalici podařilo plánovaný schodek ve výši 771 milionů Kč snížit na konečných 405 milionů Kč! Zdařilo se to díky vyšším než plánovaným příjmům z dotací, díky zvýšení některých výnosů a v neposlední řadě i díky úsporným opatřením v rámci radnice v průběhu celého rozpočtového období. Více v tiskové zprávě úřadu.

 

Desítka dopravní

Doprava na Praze 10, to není jen v daném termínu spuštěný výdej parkovacích oprávnění pro zóny placeného stání, ke kterému se veškeré podrobnosti a postupy dozvíte zde. Jak městská část, tak i další organizace města i státu svými projekty rozvíjejí území naší obce! Namátkou uveďme výstavbu nových vlakových zastávek, postup při projektování drážní promenády a také první kroky radnice k budoucím parkovacím domům. Projděte si stručné Desatero z dopravy od MČ Praha 10, na němž pracoval zastupitel Milan Maršálek (VLASTA, nestr.), který je garantem koalice VLASTA pro oblast územního rozvoje, dopravy a městské infrastruktury. 

 

Bezpečnější a otevřená školní hřiště

O otevření vybraných školních hřišť pro sportovní využití široké veřejnosti jsme informovali již v loňském roce. Letos jsme se zaměřili na jejich bezpečnost a podpořili částkou 500 000 Kč z rozpočtu školství na kustody, kteří budou na školní hřiště dohlížet a udržovat je v řádném stavu. Tím se docílí toho, aby na hřištích nedocházelo k nežádoucím aktivitám nebo zraněním. Zároveň se pro stejný účel podařilo získat dotaci dalších 500 000 Kč z Hlavního města Prahy. Do bezpečnosti školních hřišť jsme tak celkem investovali 1 milion Kč. „Veřejnost si zároveň může zasportovat na řadě volně přístupných sportovišť, jako například v ulicích Tolstého, Přistoupimská, Nosická, Aldašínská, Sasanková či V Dolině,“ dodává předseda Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity Václav Vlček (VLASTA/Desítka pro domácí).

 

Epidemií nemoci COVID-19 jsme prošli se ctí

“Blíží se polovina volebního období, kdy je moudré ohlédnout se za tím, co se povedlo, a vytyčit si cíle, které lze do roku 2022 zvládnout. Zastupitelé a zastupitelky koalice Vlasta se proto sešli, aby si toto poctivé resumé udělali,” říká předseda zastupitelského klubu Pavel Mareš (VLASTA/KDU-ČSL). “S odstupem dvou měsíců je třeba poděkovat občanům, úředníkům, pracovníkům příspěvkových organizací, ale i politickému vedení Městské části, jak zvládli první vlnu koronavirové epidemie. Excelentní práce pana Ptáčka v LDN a zejména paní Lexové v CSOP si zasluhuje velkou vděčnost. Zvláště poté, co Rada MČ po hrubé chybě musela odvolat předchozího ředitele této instituce.”
Inspirací pro další městské části je Praha 10 i v oblasti školství. V newsletteru mluvíme převážně o naléhavé potřebě oprav a rekonstrukcí školních a školkových budov, nicméně i školy prošly se ctí epidemií nemoci COVID-19. Obrovskou radost všem udělalo vítězství pana učitele Václava Fialy ze ZŠ Brigádníků v soutěži Global Teacher Prize Czech Republic. Doporučujeme Vaší pozornosti. Sledujte také oficiální měsíčník naší městské části “PRAHA 10”.

 

Váš zastupitel

Milan Maršálek

37 let, bez politické příslušnosti – Vršovice a Malešice

Milan patří mezi zakládající členy Koalice VLASTA a jako zastupitel působí ve druhém volebním období. Jako na tzv. uvolněného zastupitele se na něj (ideálně po předchozí domluvě) můžete obrátit i osobně, a to v kanceláři C 317 na Úřadě MČ Praha 10.

Dříve v opozici a nyní jako předseda výboru pro životní prostředí a infrastrukturu, dlouhodobě prosazuje šetrný přístup k životnímu prostředí a udržitelný rozvoj celé Prahy 10. Významně se podílel na úspěšném odmítnutí projektu kontejnerového překladiště Terminál Malešice. Jako předseda Komise územního rozvoje se podílí na stanoviscích a námitkách samosprávy ke změnám územního plánu a k připravovaným stavebním záměrům na území městské části. Obrátit se na něj můžete také jako na člena školské rady ZŠ Nad Vodovodem a speciální ZŠ Chotouňská. 

Vystudoval krajinné inženýrství a pracoval v akademické sféře, později jako specialista životního prostředí ve státní organizaci. Přes 20 let působí jako vedoucí turistického oddílu a ekocentra při Českém svazu ochránců přírody v Malešicích, kde též patří mezi zakládající členy dobrovolné iniciativy Naše Malešice. Je svobodný a v současnosti bydlí ve Vršovicích.

Gesce: životní prostředí a udržitelný rozvoj, územní rozvoj a městská infrastruktura

Členství v orgánech MČ Praha 10: Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu (předseda), Finanční výbor (člen), Komise územního rozvoje (předseda), Komise pro dopravu a parkování (člen), Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21 (člen)

Kontakty: milan.marsalek@praha10.cz, 267 093 473

Vzdělání: Regionální environmentální správa (Ing.), Česká zemědělská univerzita v Praze

 

Důležité termíny

Předpokládané termíny jednání Zastupitelstva MČ

pondělí   14. 9. 2020

pondělí    9. 11. 2020

pondělí  21. 12. 2020

 

Z důvodu stavební úpravy a přeměny původního zastupitelského sálu na výdejnu oprávnění k parkovacím zónám se příští zastupitelstva budou konat pravděpodobně v KD Barikádníků ve Strašnicích.

 

Zóny placeného stání (ZPS) na MČ Praha 10


Plánované spuštění platnosti parkovacích zón v jednotlivých čtvrtích: 

24.8. 2020 Spuštění ZPS pro podoblast 10.1 (Vršovice + Vinohrady) / I. etapa

5.10. 2020 Spuštění ZPS pro podoblast 10.3 (Strašnice) / I. etapa

2.11. 2020 Spuštění ZPS pro podoblast 10.2 (Malešice) / I. etapa

léto/podzim 2021 Spuštění ZPS placeného stání (ZPS) v podoblasti 10.4 (Záběhlice + Michle) / II. etapa

Informace o výdeji parkovacích oprávnění a další informace k parkovacím zónám naleznete na speciální stránce úřadu MČ Praha 10.

 

Pozvánky

  • v neděli 26.7. v 16:00 Slavnostní otevření Fitness parku Malešice - realizace dalšího projektu z návrhů veřejnosti prostřednictvím participativního rozpočtu “MOJE STOPA”, pořádá MČ Praha 10
     
  • od června do konce září probíhá Festival M3 / Umění v prostoru s tématem “Vrstvy historie” na Sídlišti Vlasta ve Vršovicích
     
  • v průběhu celého léta můžete navštívit projekce místních letních kin: Letní kino PRAHA 10 pořádané přímo městskou částí (střídavě promítá v Malešickém parku, na Sídlišti Solidarita a na Skalce) a také druhé, dotací podpořené, Letní kino v Ďolíčku (ve Vršovicích na Bohemians)
     
  • v sobotu 22.8. ve 13:00 Festival Malešičák, pořádá spolek Malešice v pohybu


 

Pohodové léto a prázdninové volno Vám přejí Renata Chmelová a zastupitelé Koalice VLASTA


          

  
Facebook
Website
Tento email Vám došel, protože jste v minulosti projevili zájem o dění na Praze 10. Pokud ho přepošlete dalším, budeme rádi. Pokud se budete chtít odhlásit, je to možné kdykoli. 

Naše adresa:
Koalice VLASTA
U Záběhlického zámku 1a/3253
Praha 10 106 00
Czech Republic

Email: info@vlasta10.cz
Telefon724 022 964

Chcete změnit nastavení Vám zasílaných zpráv? Nebo se chcete odhlásit?

Email Marketing Powered by Mailchimp