Copy
Několik stovek uvolněných parkovacích míst a kvalita života
Zobrazte si tento email ve svém prohlížeči.

Vážení příznivci dobrého dění v naší městské části,

 

vstupujeme do druhé čtvrtiny tohoto volebního období a je tu pravidelné shrnutí naší práce pro vás.

Velkým mediálním tématem dnešních dnů jsou “autovraky”. V průběhu ledna schválila Poslanecká sněmovna drtivou většinou návrh zákona, který umožní jejich rychlejší odstraňování z pozemních komunikací. V Senátu snad předloha zákona také získá širokou podporu! Také proto, že se problému již několik let, podobně jako další starostové, věnuje jako senátorka naše kolegyně Renata Chmelová (VLASTA / nestr.). Jako senátorka opakovaně jednala se dvěma předchozími ministry dopravy i poslanci. Jako starostka pak zapojila do připomínkování Silniční správní úřad Úřadu MČ Praha 10. Tento zákon je ukázkou, že i “zdola” lze (když se “nahoře” chce) ovlivňovat kvalitu zákonů. A tak se těšme, že během několika měsíců uvidíme postupně desítky, možná i  několik stovek uvolněných parkovacích míst v ulicích Prahy 10. Vnímáme tyto praktické aspekty každodenního života a víme, že jsou stejně důležité jako celková kvalita života ve městě, kterou dlouhodobě řešíme a dočtete se o ní v další části našeho zpravodaje. 

 

Co jsme aktuálně splnili z našeho volebního programu?

  • Dokončili jsme stavbu nové MŠ Nad Vodovodem. Od začátku ledna je v provozu nová mateřská škola Nad Vodovodem v Malešicích! Proběhlo její malé slavnostní otevření, na kterém zazněla poděkování všem, kteří se na přípravě a výstavbě podíleli, tedy jak našim předchůdcům, tak i současným radním! Prostorná budova nové mateřinky je odloučeným pracovištěm MŠ Hřibská.Během dokončování jsme pozorně naslouchali připomínkám těch, kdo školku budou každý den využívat, sešlo tedy například z plánované sauny a naopak se lépe vyřešila dispozice budovy. Vyslechnout si budoucí uživatele budovy je pro nás samozřejmé a to je výrazná změna oproti nedávné minulosti. Upozorňujeme, že aktuálně probíhá mimořádný zápis do této nové mateřinky!

 
  • Jak by se měla rozvíjet kultura v Praze 10? Na tom pracoval náš místostarosta David Kašpar (VLASTA/STAN), který také představil zbrusu novou Koncepci kultury MČ Praha 10 pro období 2020-2025. Na kulturu hledíme jako na soubor hodnot: “umění, které vnímáme, historie, kterou sdílíme, lidé, se kterými se stýkáme, veřejný prostor, kde trávíme volný čas, či místo, kde žijeme.” Celý dokument si v poklidu přečtěte zde

 
  • Terminálu v Malešicích říkáme jasné NE! Zapojujeme občany do procesů posuzování vlivů na životní prostředí! V rámci studie EIA (posouzení vlivu záměru na životní prostředí) k záměru terminál Malešice se konalo i na základě připomínek Prahy 10 velké veřejné projednání, organizované Magistrátem hlavního města Prahy. Akce trvala dlouhých 5 hodin a náš kolega Milan Maršálek (VLASTA/nestr.) poskytl řadě místních občanů významné rady, jak efektivně a cíleně nechtěný záměr kontejnerového překladiště připomínkovat a odmítnout! O možném vrácení dokumentace stavebníkovi k přepracování se rozhodne do 8. 2. 2020 na hlavním městě. Držme si všichni palce!

 
  • Slatiny zalidněné, ne přelidněné! Koalice VLASTA během minulého volebního období ještě v opozici nesouhlasila s podobou urbanistické studie Bohdalec – Slatiny (USBS) z roku 2017 a upozorňovala na její předimenzovanost. Během loňského roku se podařilo studii, na základě dohody vedení městské části s hlavním městem Prahou, přepracovat a v nové podobě schválit v příslušných orgánech městské části – Komisi územního rozvoje za účasti odborníků a dále v Radě a Zastupitelstvu městské části. Studie v nové, přepracované podobě navrhuje uspořádání území pro 26 000 obyvatel oproti původně plánovaným 35 000, snižuje výšku některým z navrhovaných budov a dále se zabývá dopravním řešením území (dořešit zbývá v současnosti projednávanou otázku drážních pozemků). Studie také vyšla vstříc, i na základě řady jednání a prezentací, vlastníkům velkých pozemků, a také veřejnosti a jejím požadavkům Petice za zelené Slatiny. Výstupy nyní budou zapracovány do návrhu Metropolitního územního plánu hl. m. Prahy. Územní plán a rozvoj je na Praze 10 ve sdílené gesci starostky Renaty Chmelové (VLASTA / nestr.) a místostarosty pro územní rozvoj Martina Valoviče (ODS). Podrobné informace najdete na webu městské části


Oznámení z radnice: MČ Praha 10 odvolala ředitele CSOP. Pochybil nyní i za minulého vedení radnice

Radní Prahy 10 v pátek 25. ledna 2020 odvolali z funkce ředitele Centra sociální a ošetřovatelské pomoci (CSOP) Ing. Richarda Černého. Příspěvková organizace městské části pod jeho vedením zapomněla požádat Magistrát hl. m. Prahy o dotace v řádu desítek milionů na letošní provoz. Radnice v rámci kontrolní činnosti zjistila, že obdobného pochybení se pan Černý dopustil už v roce 2016. Bylo třeba zahájit hloubkovou kontrolu hospodaření organizace, po prvních snahách radního pro sociální věci z pirátské strany se do intenzivních jednání s Magistrátem hl. m. Prahy o co nejlepším řešení nastalé situace zapojila i starostka Renata Chmelová a radní Lucie Sedmihradská. Praha 10 i nadále ručí za dosavadní vysokou kvalitu i  rozsah zdejších sociálních služeb, jak se dočtete zde v tiskové zprávě Úřadu.

 

Vaše podněty na radnici najdete z pohodlí domova on-line

Podněty, které byly zaznamenané během sběru dat pro tvorbu strategického plánu udržitelného rozvoje, jsou nyní dohledatelné na webových stránkách Prahy 10. Zapojení občanů přineslo  více než 1100 podnětů, jak zlepšit život na Desítce. Nyní lze všechny podněty i s dalšími podrobnostmi vyhledat v mapě. Podnětů se již chopili politici a úředníci a jejich stav řešení bude průběžně aktualizován. V současné chvíli bylo již více než 170 podnětů vyřešeno a bezmála dalších 250 je v projednávání. Součástí radničních podnětů jsou i připomínky veřejnosti, které jsme si poznamenávali během našich vzájemných hovorů před komunálními volbami. Zbylou část zatím nevyřešených podnětů čeká koncepční posouzení a vypořádání, o kterém budeme dále informovat.

Strategický plán finišuje, v rámci Prahy ojedinělý přístup

Nestihli jste připomínkovat strategický plán? Využijte jedinečné příležitosti, kdy do 17. 2. 2020 opět můžete, tentokrát prostřednictvím řízení SEA (posouzení vlivu koncepce na životní prostředí) připomínkovat finišující tvorbu Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10. Jsme teprve třetí městskou částí, po MČ Praha-Libuš a MČ Praha 12, která si nechává takto externě posoudit své vlivy na životní prostředí! Děkujeme všem občanům za zapojení!

A pozor!
Praha 10 oceněna za udržitelný rozvoj!

Praha 10 byla za svůj přístup k trvale udržitelnému rozvoji města oceněna jako “Skokan roku 2019” v rámci jejího zapojení do Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM).

Pozitivně byl hodnocen postup o dvě kategorie mezi srovnávanými obcemi v rámci kritérií tzv. místní Agendy 21. Jedná se o nezávislé auditované hodnocení Ministerstva životního prostředí. Druhé ocenění, za "Dobrou praxi" mezi obcemi, pak Praha 10 získala díky prezentování činnosti naší místní malešické dobrovolnické iniciativy Naše Malešice. Sdílení zkušeností místní Agendy 21 a principů udržitelného života nám je více než blízké. V minulosti prohospodařené pokusy spjaté s bývalou radní Ivanu Cabrnochovou se nebudou opakovat!
Kvalita života na Praze 10 je otázkou nás všech, kdo k ní přispíváme. Děkujeme všem!

 Důležité termíny

 

Výbory zastupitelstva

ve středu  29. 1. 2020  17:00 Kontrolní výbor - budova A, 4. patro 411b

ve středu  29. 1. 2020  17:00 Výbor sociální a zdravotní - budova B, 5. patro, Radniční salonek

v pondělí   3. 2. 2020 17:00   Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu - přízemí, Středisko územního rozvoje

v pondělí   10. 2. 2020 15:00  Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky - budova A, 5. patro, Radniční salonek

v pondělí  10. 2. 2019  17:00 Výbor pro sport a volnočasové aktivity - přízemí, Středisko územního rozvoje

v pondělí  10. 2. 2020  18:00   Finanční výbor budova A, 4. patro 411b

Dotace MČ Praha 10

do 31. 1. 2020 do 12.00 hodin lze podávat žádosti v oblasti podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty na území městské části Praha 10

 

Pozvánky

v sobotu 15.2. Malešický masopustní průvod 2020 

V Malešicích místní spolky a organizace provozují také společný Kalendář akcí v místním spolkovém rozcestníku

Vršovice už nejsou jen KRYMSKÁ! Ve Vršovicích se otevřely nové umělecké galerie a komunitní projekty: těší se na nás Bulmex a Modern Art Gallery! Už dlouho pak skvěle funguje Petrohradská kolektiv

 

Pozvánky na další akce také můžete sledovat v Kalendáři akcí MČ Praha a kulturním servisu Měsíčníku Praha 10

 

 

Pohodový a úspěšný vstup do roku 2020 Vám přejí Renata Chmelová a zastupitelé Koalice VLASTA

 


 

 

Facebook
Website
Tento email Vám došel, protože jste v minulosti projevili zájem o dění na Praze 10. Pokud ho přepošlete dalším, budeme rádi. Pokud se budete chtít odhlásit, je to možné kdykoli. 

Naše adresa:
Koalice VLASTA
U Záběhlického zámku 1a/3253
Praha 10 106 00
Czech Republic

Email: info@vlasta10.cz
Telefon724 022 964

Chcete změnit nastavení Vám zasílaných zpráv? Nebo se chcete odhlásit?

Email Marketing Powered by Mailchimp