Copy
Koalice VLASTA vám přeje radostné vánoční svátky a pokojný nový rok
Zobrazte si tento email ve svém prohlížeči.

Vážení příznivci dobrého dění v naší městské části,

 

děkujeme vám za důvěru v prvním roce našeho působení na radnici Prahy 10. Jsme již 12 měsíců spoluzodpovědní za běžný chod i rozvoj naší krásné městské části. Vaše stálá důvěra a podpora nás opravdu zavazuje.
Naším mottem ve volbách byly “Zdravý život, zdravá radnice, zdravé finance”. V prvním roce vládnutí se na prvním místě staráme o lepší stav našich škol. Nastavili jsme skutečnou a kvalitní podporu dostupného bydlení. Zachovali jsme celou škálu kvalitních sociálních služeb. A v neposlední řadě vytváříme dobré podmínky pro kulturní a společenský život v našich komunitách, lokalitách a čtvrtích.


Letošní rok byl pro nás ve znamení zdravých financí.
Praha 10 se konečně začíná chovat jako odpovědná domácnost. Šetříme na tom, co není nutné. Nestavíme si politické pomníčky. Snižujeme běžné výdaje, aniž bychom škrtáním ohrožovali životně důležité veřejné služby. Některá opatření znamenají citelnou změnu, ale ne nižší kvalitu žití.
Příkladem je zvýšení domovní daně v příštím roce, které velmi úzce souvisí s nutností opravit během následujících několika let naše školy a školky. Dospělá i dětská pohotovost se od 1. ledna 2020 stěhuje z Malešic do Vinohradské nemocnice. Ušetřené peníze (9,5 mil. Kč) přitom ponecháváme v sociální oblasti.
Místo zcela nahodilého a “líného” losování obecních bytů jsme vytvořili funkční a pomáhající systém dostupného bydlení pro ty, kteří to opravdu potřebují (lidé s postižením, samoživitelky), i pro ty, které nutně potřebujeme my (učitelé, policisté aj.).
Stejně jako v normální práci je i v politice úspěch věcí týmové souhry, vzájemného nepodrážení se a společného postupu nejen tam, kde se sklízí potlesk, ale i tam, kde je třeba rychle a dobře řešit různé nevděčné stavy a situace. Děkujeme za dosavadní spolupráci našim koaličním partnerům z Pirátské strany a z Občanské demokratické strany. Doufáme, že i v roce 2020 bude pokračovat naše dělná spolupráce.
Vytvořili jsme vzájemně provázanou síť možností, jak nám můžete do naší politiky mluvit, a tedy napravovat, napomínat, dávat návrhy na lepší řešení.
Komunikujeme s vámi každý měsíc v radničním měsíčníku “Praha 10” a otevřeli jsme ho opozici. Každý měsíc se koná zastupitelstvo, kde můžete sdělit, co vás trápí. Pravidelně hovoříme s občany v rámci Otevřených hodin radních Prahy 10. Dlouhodobé plánování kvalitního života na Desítce se pod vedením paní starostky Chmelové děje přímo na ulicích i v rámci moderovaných setkání pod střechou KD Barikádníků.

Hmatatelným úspěchem naší otevřené, nic nezastírající a pravdivé politiky bylo přijetí rozpočtu Prahy 10 dne 16. prosince. Po mnoha a mnoha letech nemusí naše školy, domovy seniorů, sociální služby, neziskovky a úřad fungovat v rozpočtovém provizoriu. Peníze mohou podle přesně daných pravidel proudit tam, kde je to třeba. Děkujeme naší radní doc. Lucii Sedmihradské za obrovský kus práce ve prospěch všech!


Co jsme aktuálně splnili z našeho volebního programu?

  •  Budeme otevřeně a srozumitelně informovat o svém hospodaření

Toto pondělí 16.12. 2019 byl zastupiteli schválen rozpočet MČ Praha 10 pro rok 2020. Rádi konstatujeme, že ROZPOČET JE:

PŘIJAT VČAS - poprvé po 10 letech bude Praha 10 bez rozpočtového provizoria! Dříve bylo běžné schvalování rozpočtu až v březnu.

ZODPOVĚDNÝ - vychází z reálných zdrojů: prioritami jsou školství, životní prostředí a sociální služby!

HOSPODÁRNÝ - snižujeme běžné vydaje o 6 % a to není málo! Roky před námi jen rostly a rostly! Již v prvním roce našeho vladnutí jsme zastavili jejich růst, nyní celková “spotřeba úřadu” klesá!

ROZVOJOVÝ - investuje 30 % celkového rozpočtu, zhodnotí se městský majetek a to zejména opravami a rekonstrukcemi dlouho zanedbávaných veřejných budov.

TRANSPARENTNÍ - byl veřejně projednán jak na Finančním výboru, tak nad rámec zákona i v dalších výborech a komisích městské části podle jednotlivých rozpočtových kapitol. Veřejně byla možnost pro připomínkování občanů ještě před vlastním projednání na Zastupitelstvu.

Otevřený rozpočet = otevřená radnice!

 

Až nebudete mít co číst mezi svátky, podívejte se do aktuálního čísla Měsíčníku PRAHA 10. Najdete v něm nejen informace z radnice a zprávy o dění v naší městské části, ale také  pozvánky na zajímavé společenské, kulturní a sportovní akce. 

 

 

A kam můžete jít 24. prosince na “půlnoční” bohoslužbu v Praze 10?

  • Římskokatolická farnost při kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie, Ke Strašnické 10, Praha-Strašnice (16:00 pro rodiče s dětmi, 24:00 půlnoční)
  • Římskokatolická farnost při kostele sv. Václava, Náměstí Svatopluka Čecha, Praha-Vršovice (16:00 pro rodiče s dětmi, 23:59 půlnoční)
  • Filiální kostel Narození Panny Marie (při Římskokatolické farnosti v Hostivaři), K prádelně,  Praha 10-Záběhlice (16:00 pro rodiče s dětmi, 24:00 půlnoční)
  • Ochranovský sbor při Českobratrské církvi evangelické, Milíčova kaple, Rektorská ul., Praha 10-Malešice (23:00 noční vánoční bohoslužba)
  • Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 10-Strašnicích, Kralická 4, Praha 10-Strašnice (16:00 večerní bohoslužby na Štědrý den)
  • Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 10-Vršovicích, modlitebna v Tulské ul. 1/14 (15 hod, štědrovečerní ztišení).
  •  Evangelická církev metodistická, Vilová 26 (22:00, půlnoční shromáždění s vánoční bohoslužbou).


 

Facebook
Website
Tento email Vám došel, protože jste v minulosti projevili zájem o dění na Praze 10. Pokud ho přepošlete dalším, budeme rádi. Pokud se budete chtít odhlásit, je to možné kdykoli. 

Naše adresa:
Koalice VLASTA
U Záběhlického zámku 1a/3253
Praha 10 106 00
Czech Republic

Email: info@vlasta10.cz
Telefon724 022 964

Chcete změnit nastavení Vám zasílaných zpráv? Nebo se chcete odhlásit?

Email Marketing Powered by Mailchimp