Copy

Posílení paliativní péče ve Vinohradské nemocnici. Dovybavení policistů a hasičů. Důkladná diskuse o (ne)připravenosti Horského hotelu na Černé Hoře na školy v přírodě. Krizový plán případné evakuace úředníků z radnice, jež je ve špatném stavu. A hlavně: připomínky desítek občanů k Metropolitnímu plánu. To bylo červencové zastupitelstvo Prahy 10.

Zobrazte si tento email ve svém prohlížeči.

Vážení příznivci dobrého dění na Praze 10,

i v létě vám přinášíme informace o čerstvých Vlastních novinách a o aktuálním dění na Praze 10.

Konec bezradné radnice. Dejte nám to na starost!

Klíčovou událostí našeho červencového zastupitelstva, která ovlivní podobu Prahy 10 i celé Prahy na dlouhá léta dopředu, bylo projednávání Metropolitního plánu. Jsme vděční, že se od vás, občanů Prahy 10, sešlo tolik konstruktivních připomínek. Lidé, kteří bydlí na Praze 10 a znají ji nejlépe, promluvili.
 
Začněme pozitivními věcmi.
 
Posílená paliativní péče a vybavení hasiči a policisté
Zastupitelé svorně posílili paliativní péči poskytovanou ve Vinohradské nemocnici. Na více než rok bude Praha 10 přispívat na mzdu lékaře - člena paliativního týmu. Péče o nevyléčitelně nemocné se tak v naší městské části dostává tam, kde se s odchodem našich nejdražších setkáváme nejčastěji - do místní nemocnice. Není to nic samozřejmého a my jsme za to rádi.
Koalice VLASTA byla prostřednictvím zastupitele Karla Duchka první, kdo již před časem na bezpečnostní komisi navrhl navýšit odměňování městských policistů - v zájmu zachování jejich přítomnosti v našich ulicích. Je tedy logické, že jsme podpořili všechny návrhy podporující policisty a hasiče působí v našem okrsku.
 
Jinak ale zastupitelstvo vůbec nebyla idylka.
 
Koho z vás bude soudit komunistická plagiátorka?
Usvědčená plagiátorka a komunistická zastupitelka Jana Čunátová, o které sama její alma mater Vysoká škola finanční a správní prohlásila, že fatálně morálně selhala, se stala na další čtyři roky přísedící Obvodního soudu pro Prahu 10. Stalo se tak hlasy zastupitelů všech koaličních stran v tajné volbě (zastupitelé VLASTY si kromě člena Volebního výboru, který hlasoval proti, nevyzvedli volební lístky).
 
Horský hotel v pořádku, či v nepořádku? A budova radnice?
Znovu se probírala situace na Horském hotelu na Černé Hoře. Radní Počarovský přinesl nehotový materiál, z něhož je zřejmé, že se teprve provádějí či budou odstraňovat jasné nedostatky na této  budově. I když se leccos zlepšilo, stále panují pochybnosti ohledně elektrorevizí v části objektu. Hlasovat o obnově škol v přírodě bylo velmi předčasné - a velmi předvolební. Chlubit se nedodělkem by se nikdo neměl... Náš pozměňovací návrh, který připustil obnovení škol v přírodě až po odstranění všech vyjmenovaných závad a předložení dokumentu nezpochybnitelně dokládajícího vynikající stav objektu, neprošel.
Stejně tak neprošla naše žádost o to, aby Úřad a jeho tajemník pravidelně informovali zastupitele o havarijních událostech na budově radnice na Vršovické ul. Proč to koaliční spříseženci dělají, když nás pravidelně děsí havarijním stavem budovy?
 
Vaše připomínky k Metropolitnímu plánu nepovažuje radnice za „zásadní“
Zlatým hřebem zastupitelstva mělo být projednání připomínek občanů Prahy 10 k návrhu Metropolitního plánu. Jak to dopadlo? Současní radní nezastupují vás, ale developery.
Koalice VLASTA jako jediná - po předchozí marné snaze na Komisi územního rozvoje - předložila přímo na zastupitelstvu řadu zásadních připomínek, s nimiž jste přišli vy občané. Zatímco jinde vyšla zastupitelstva racionálně sepsaným požadavkům občanů vstříc, Praha 10 potvrdila svou špatnou pověst.
Cílem nás všech by přitom mělo být klást developerům jasné podmínky a nastavovat odborně i místně osvědčená pravidla. Takto se bude stavět, ale bez jasně definovaných pravidel. Odcházející radní pro územní rozvoj Bohumil Zoufalík smetal ze stolu jeden návrh za druhým. Konkrétně šlo o tyto lokality:
 
SLATINY: Chtěli jsme podstatně snížit zástavbu a podmínit jí nejprve vybudováním tramvajové trati. Za záchranu stojí mokřady Slatinského potoka. Zamítnuto.

SK SLAVIA: Chtěli jsme zachovat zázemí části sportovišť, a ne je rušit podle odsouhlasené studie. Navzdory četným slibům zamítnuto.

OKOLÍ OBCHODNÍCH CENTER NA ZAHRADNÍM MĚSTĚ A SKALCE: Chtěli jsme snížit výšku uvažovaných budoucích staveb tak, aby přechod mezi vyššími budovami a rodinnými domy nebyl nesmyslný. Zamítnuto.

TERMINÁL MALEŠICE: Chtěli jsme, aby radnice Prahy 10 vzala v potaz detailně rozpracované odborné argumenty proti překladišti, které rozšiřují již přijatou zásadní připomínku MČ.. Zamítnuto.
 
V otázce rozvojového území Slatiny si nadto Praha 10 odmítla převzít připomínky veřejnosti za vlastní a nechala je připomínkovat architekty, kteří zpracovávali studii masivní zástavby Slatin. Střet zájmů velký jako mrakodrapy, které tam vyrostou! Podrobněji o tom píše senátorka Renata Chmelová.
 
Perličky a pikantnosti
Pikantní byl závěr zastupitelstva. Unavení koaliční zastupitelé ztratili většinu v hlasování o proluce ve Vršovicích. Návrh, který jednostranně zvýhodňuje tamního developera a naprosto popírá předchozí dojednaný konsenzus s místními, podpořilo 20 zastupitelů (potřeba je aspoň 21). V tu chvíli nastoupilo sehrané politické duo Rázl (ČSSD) - Pek (TOP 09). Zcela lživě označili pro developera nevýhodné hlasování za zmatečné (i když se někteří jen zapomněli na kafíčku) a dali o návrhu hlasovat znova.
Co k tomu říci, než že to spolu s karatelskými způsoby a osobním urážením opozičních zastupitelů připomíná režimy na východ od nás?
Perlička na konec. Těsně před uzávěrkou našeho Vlastního zpravodaje jsme dostali zprávu o přestupu radní Cabrnochové od Zelených do hnutí Pro Prahu. Svou budoucnost zatím neodhalil dosavadní starosta Vladimír Novák, který se nedostal na kandidátku ČSSD. V budoucím zastupitelstvu nezasedne ani jeden zastupitel zvolený za někdejší, později zrušenou buňku ODS Praha 10. To je velmi mrzutý pohled na ty, kdo vládnou vašimi penězi a v některých zásadních otázkách i budoucností...
 
Změňte to prosím k lepšímu už v říjnu a dejte o tom vědět i svým sousedům, přátelům a známým. Koalice VLASTA jde do voleb pod heslem „KONEC BEZRADNÉ RADNICE, DEJTE NÁM TO NA STAROST!“ právě proto, že nechce takto rozpadlou komunální politiku, plnou špinavých kompromisů a politických turistů vstřícných k zákulisním hráčům.
Držíme se svých dobrých zásad, důslednosti, věcnosti a praktičnosti po celé čtyři roky. Víte o tom nejen z našeho Vlastního zpravodaje, ale i z Vlastních novin! Jejich sedmé, letní číslo, si můžete přečíst!.
 
Těšíme se na vaši přízeň v komunálních volbách 5. a 6. října!

Konec bezradné radnice. Dejte nám to na starost!

Pěkné léto a krásnou dovolenou vám přejí zastupitelé koalice VLASTA a vaše senátorka Renata Chmelová

 

      
 


 

 

 

Tento email Vám došel, protože jste v minulosti projevili zájem o dění na Praze 10. Pokud ho přepošlete dalším, budeme rádi. Pokud se budete chtít odhlásit, je to možné kdykoli. 

Naše adresa:
Koalice VLASTA
U Záběhlického zámku 1a/3253
Praha 10 106 00
Czech Republic

Email: info@vlasta10.cz
Telefon724 022 964

Chcete změnit nastavení Vám zasílaných zpráv? Nebo se chcete odhlásit?

Email Marketing Powered by Mailchimp