Copy
10 dobrých zpráv z Desítky. Přestože vláda škodí městům, obcím i krajům...
Zobrazte si tento email ve svém prohlížeči.


Vážení příznivci dobrého dění v naší městské části,

dnes začneme smutnou aktualitou. Na radnici MČ Praha 10 v úterý zavlála černá standarta na protest proti zákonu, který v rámci řešení ekonomické krize vyvolané pandemií nemoci COVID-19 fakticky odnímá peníze obcím, městům a krajům. Pondělní zastupitelstvo pověřilo starostku Renatu Chmelovou (VLASTA, nestr.) zaslat ministryni financí ostrý dopis, který se ohrazuje proti tomu, aby obce, města i kraje (a tedy i Praha 10) byla obrána až o ⅓ svých příjmů z rozpočtového určení daní. Pro návrh nehlasovalo (jaké překvapení!) pouze hnutí ANO. Poslanecká sněmovna hlasy ANO, ČSSD, KSČM a SPD pozměňovací návrh, konzultovaný mj. s radní Prahy 10 pro finance doc. Lucií Sedmihradskou (VLASTA, nestr.) nepřijala.

Vedle této velmi zlé zprávy přicházíme přesto s řadou dobrých zpráv. Občané Prahy 10 zvládli, my všichni jsme zvládli na výtečnou první vlnu pandemie. Máme pro Vás také informace, které během nouzového stavu možná zapadly, ale měli byste o nich vědět!

 

Deset aktuálních dobrých zpráv z Prahy 10

Městská část je po právu pyšná na všechny své i další působící dobrovolníky, zdravotníky, zaměstnance úřadu i další pracovníky, kteří se přičinili o zvládnutí první vlny pandemie na území naší městské části. MČ Praha 10 aktivně pomáhá překlenout nelehké období různým skupinám obyvatel a zodpovědně se rezervou ochranných pomůcek i financí připravuje na možnou druhou vlnu koronavirového onemocnění. Společně jsme to zvládli a zvládneme i dál!

 

2. Praha 10 hledá úspory u sebe – výdaje letošního rozpočtu poníženy o 5 % 

Pondělní zastupitelstvo schválilo na návrh radní Lucie Sedmihradské (VLASTA, nestr.) zásadní úpravu rozpočtu MČ pro letošní rok 2020. Aby do budoucna nedošlo k ohrožení probíhajících i chystaných investičních projektů a také z důvodu významného výpadku příjmů v souvislosti s nemocí covid-19, bylo na návrhy jednotlivých radních přikročeno k ponížení řady provozních a běžných výdajů. Radnice jde příkladem a šetří u sebe! 

 

3. Terminál Malešice nebude! Je to velký úspěch místních i radnice.

MČ Praha 10 a občané uspěli v Malešicích s připomínkami k posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a investor následně stáhl svůj megalomanský projekt „Terminál Malešice“. Doufáme, že je to definitivní tečka za tímto projektem. Podíl na silných připomínkách městské části a četných radách občanům má i Koalice VLASTA díky pečlivé práci našeho kolegy zastupitele Milan Maršálka (VLASTA, nestr.).

 

4. Vstoupila v platnost novela zákona o pozemních komunikacích

Autovraky v ulicích trápí nás všechny. Ale svítá na lepší časy! Změna příslušného zákona, o kterou se dlouho a osobně zasazovala spolu s dalšími také senátorka Renata Chmelová (nestr./KDU-ČSL a nez.), nabyla účinnosti a snazší odtahy mohou začít!

 

5. Trojmezí: Praha 10 je zásadně proti zástavbě zeleného území

Zastupitelstvo MČ Praha 10 přijalo usnesení, které po vzoru okolních městských částí nesouhlasí s případnou zástavbou v Záběhlicích a okolí. Plníme tak závazek z programového prohlášení Rady MČ o nezastavitelnosti této přírodní lokality.

 

6. Proluka Vršovice v pohybu

Praha 10 pečlivě sleduje a vyhodnocuje všechny probíhající změny současného územního plánu. Jednou z nich je také historické jádro stabilizovaného území Vršovic nedaleko Krymské ulice a tzv. Tržíčku. Po letech dohadů a odkladů vedeme nyní společnou diskusi se stavebníkem, a to i za účasti zástupců hl. m. Prahy. Věříme, že výsledkem bude dohoda nad smysluplným rozvojem veřejného prostoru v okolí tohoto záměru.

 

7. Nová železniční trať a Drážní promenáda

Již za rok by měla být skutečností nová vlaková stanice Zahradní Město a zastávka Eden v rámci železničního spojení mezi Hostivaří a Hlavním nádražím. Kde je to možné, vychází Praha 10 tomuto železničnímu projektu vstříc! Současně postupuje i příprava projektu “Drážní promenády”, tedy rekreačního spojení podél železnice, na kterém desítkoví architekti spolupracují s projektanty při hlavním městě.

 

8. Nová koordinátorka sousedských aktivit

Úřad MČ Praha 10 má i nadále pracovní pozicí koordinátora/-ky sousedských aktivit. Právě v době koronavirové a v době nouzového stavu se tato pozice ukázala jako velmi platná! Děkujeme Olze Srstkové, která prohloubila spolupráci MČ Praha 10 s jednotlivci i organizacemi v našich jednotlivých čtvrtích. Přejeme jí mnoho úspěchů v jejím dalším působení. Seznámení s její pokračovatelkou Marií Svatošovou proběhne brzy!

 

9. Rekonstrukce Ďolíčku nabývá reálných obrysů!

Ještě letos, snad v průběhu léta, bychom mohli znát zadání architektonické soutěže na rekonstrukci fotbalového stadionu Bohemians 1905. Do několika let by mohl stát nový stadion, který je v majetku hl. m. Prahy. Pražský magistrát by byl i investorem akce. Tento posun je velkou vizitkou Družstva fanoušků Bohemians, jehož členové jsou zastoupení i v našem politickém uskupení prostřednictvím hnutí Desítka pro domácí.

 

10. Strategický plán udržitelného rozvoje Prahy 10 pro léta 2020–2030

Zastupitelstvo schválilo strategii udržitelného rozvoje MČ Praha 10 na dalších 10 let! Po více než ročním procesu diskuse politiků, úředníků, odborníků a zapojených občanů má MČ Praha 10 stanoveny dlouhodobé a hodnotitelné priority. Naším cílem je dělat klíčová rozhodnutí koncepčně, odpovědně a tak, aby byla udržitelná a přátelská k prostředí, ve kterém všichni žijeme.

Váš zastupitel Václav Vlček

Po vynucené pauze pokračujeme v rubrice, kdy Vám představujeme naše/vaše zastupitele, členy a členky zastupitelského klubu VLASTA – koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí. Jedním z našich pěti uvolněných členů Zastupitelstva je Václav Vlček z hnutí Desítka pro domácí.

Václav Vlček 
27 let, Desítka pro domácí – Strašnice a Vršovice

Venca jako předseda výboru ZMČ pracuje pro sportovce, sportovní kluby a volnočasové spolky každý den na radnici. Se svými problémy a otázkami se na něj tedy můžete obrátit i osobně, a to v kanceláři C 315 na Úřadě MČ Praha 10 (pozn.: k 25. 5. 2020 došlo k rozšíření působnosti výboru o kulturní oblast).

Má zkušenosti s organizací volnočasových a sportovních akcí pro děti a mládež. Dvanáct let působil jako vedoucí na letních dětských táborech. Aktivně se zajímá o rozvoj všech forem sportu – amatérského i profesionálního, organizovaného i neorganizovaného. Je členem Družstva fanoušků Bohemians a občanského hnutí Desítka pro domácí. Dříve studoval ve Švédsku a pracoval jako IT analytik. Je svobodný a žije ve Strašnicích.

Gesce: sport a volný čas, IT, dotace

Členství v orgánech MČ Praha 10: Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity (předseda), Finanční výbor (člen), Komise majetková a nebytových prostor (člen)

Kontakty: vaclav.vlcek@praha10.cz, 267 093 335

Vzdělání: Mezinárodní vztahy a politologie (Mgr.), Univerzita Karlova v Praze


Důležité termíny

Zastupitelstvo  v pondělí 22. 6. 2020

Výbory zastupitelstva

pondělí   1. 6. 2020   17:00  Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu - budova B, 5. patro, Radniční salonek

pondělí   8. 6. 2020   15:00  Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky - budova A, 5.p., Radniční salonek

pondělí   8. 6. 2019   17:00  Výbor pro sport a volnočasové aktivity - přízemí, Středisko územního rozvoje
středa   24. 6. 2020  17:00  Kontrolní výbor - budova A, 4. patro 411b

středa   24. 6. 2020  17:00  Výbor sociální a zdravotní - budova B, 5. patro, Radniční salonek


Pozvánky

středa  3. 6. 2020 v 18.30 Na kávě, pořádá nové Vršovické literární centrum Waldes
sobota 6. 6. 2020 v 10:00 Dětský den na Barče, pořádá Kulturní dům Barikádníků a MČ Praha 10 
neděle 7. 6. 2020 v 15:30 Komentovaná vycházka Naučnou stezkou sv. Josefa, pořádá iniciativa Naše Malešice
středa 17.6. 2020 v 19:00 Setkání s přírodou v Záběhlicích, pořádá ZO ČSOP Nyctalus
 

K poděkování všem dobrovolníkům, zdravotníkům a dalším pomáhajícím v době nouzového stavu se připojují všichni zastupitelé a spolupracovníci Koalice VLASTA.

  

Zdroj obrázku: MČ Praha 10, L.P. 2020
 

  
Facebook
Website
Tento email Vám došel, protože jste v minulosti projevili zájem o dění na Praze 10. Pokud ho přepošlete dalším, budeme rádi. Pokud se budete chtít odhlásit, je to možné kdykoli. 

Naše adresa:
Koalice VLASTA
U Záběhlického zámku 1a/3253
Praha 10 106 00
Czech Republic

Email: info@vlasta10.cz
Telefon724 022 964

Chcete změnit nastavení Vám zasílaných zpráv? Nebo se chcete odhlásit?

Email Marketing Powered by Mailchimp