Copy
Zveme na další setkání s vašimi radními a zastupiteli
Zobrazte si tento email ve svém prohlížeči.

Vážení příznivci dobrého dění na Praze 10,

je tu další zpravodaj shrnující dění v naší městské části. Opět Vás informujeme o novinkách na radnici i o práci radních a zastupitelů Koalice VLASTA.
V plném proudu jsou přípravy rozpočtu na rok 2020. Zatím došlo na jeho projednání ve Výborech Zastupitelstva a vybraných komisích Rady městské části. Všichni radní mají velký úkol najít rezervy ve svých kapitolách, aby MČ Praha 10 ušetřila a zároveň dostála všem svým zákonným povinnostem a nedošlo ke zhoršení kvality života na Desítce. O některých méně populárních rozhodnutích jsme psali v minulém Zpravodaji, ale při střízlivém pohledu na věc je třeba si přiznat, že není možné škrtat plošně celé agendy úřadu. Rozvoj obce má být harmonický a hlavními kapitolami rozpočtu městské části jsou a budou školství a sociální služby. Je třeba zachovat péči o seniory nebo příspěvky na volný čas dětí a mládeže. I ty jsou bohužel ohroženy nerozvážným investováním obce v minulosti. Zatím se nám ve vedení radnice daří drobné věci, ale ty velké pečlivě připravujeme! S pokorou přijímáme vzkazy přízně a děkujeme za důvěru!

 Co jsme aktuálně splnili z našeho volebního programu?

  • Zajistíme pro občany Prahy 10 kvalitní paliativní péči. Z rozpočtu MČ Praha 10 jsou každé čtvrtletí dotací podporovány organizace, které poskytují potřebnou péči občanům MČ Praha 10, a to i v hospicových zařízeních mimo naši městskou část. Pomoc o tyto potřebné není jen kolonkou v rozpočtu, ale i morálním závazkem k našim občanům.
  • Podpoříme dobrovolníky! Tradice podpory dobrovolnického působení je blízká nejen celé řadě našich zastupitelek a zastupitelů, ale i nadále má pevné místo mezi radnicí podporovanými činnostmi. Působí Vaše organizace na území Prahy 10 déle než jeden rok? Pracují v ní dobrovolníci, které byste rádi odměnili za jejich pomoc? Nominujte tak dobrovolníka z vaší organizace do ankety Dobrovolník roku Prahy 10 a projevte své uznání lidem, kteří pracují dobrovolně a bez nároku na odměnu. Termín? Do 31. 10. 2019.

  • Rychlé zprovoznění tělocvičny u ZŠ Švehlova. Obě tělocvičny v této škole fungují pro žáky již od jara letošního roku. Jednalo se o nápravu staršího problému. Současné vedení MČ se však chystá významně investovat prostředky do oprav budov mateřských a základních škol, které to nezbytně potřebují. V minulosti byl jejich stav významně zanedbán.

  • Pomoc s materiálně-technickým zabezpečením městské i státní policie, profesionálních i dobrovolných hasičů. Pravidelná podpora složkám integrovaného záchranného systému zůstává důležitou prioritou radnice Prahy 10. Zastupitelstvo MČ Praha 10 jednomyslně schválilo nákup vybavení a finance na odměny pro policisty a hasiče působící na Desítce. Více v tiskové zprávě úřadu MČ Praha 10.


Přijďte na říjnový otevřený klub zastupitelů Koalice VLASTA

Zveme své voliče a podporovatele na pravidelné setkání s vašimi radními a zastupiteli v čele se starostkou a senátorkou Renatou Chmelovou. Otevřené jednání bude věnováno dotazům k financování městské části, průběhu příprav chystaného strategického plánu MČ Praha 10 a rozvoji lokality Vinohrad, ale i dalších čtvrtí. Samozřejmě rádi odpovíme na vaše dotazy k dalším aktuálním záležitostem týkajících se celé Desítky a vysvětlíme některá rozhodnutí vedení MČ z poslední doby. Těší se na vás celý zastupitelský klub! Podrobnosti k setkání naleznete zde nebo dále v pozvánkách.

 

Nová mateřská škola již brzy - zápis nyní!

Městská část Praha 10 v současné době dokončuje výstavbu nové mateřské školy v ulici Nad Vodovodem, v těsné blízkosti Malešického parku. Tato mateřská škola bude v provozu jako odloučené pracoviště Mateřské školy, Praha 10, Hřibská 1/2102. V tomto týdnu končí zápis do školky, informace v tiskové zprávě úřadu zde. Investice do budov ZŠ a MŠ má na starosti mezi radními MČ radní Olga Koumarová (ODS). Školství je pak na Praze 10 v gesci našeho kolegy místostarosty Davida Kašpara (VLASTA/STAN).

 

Úřad hledal úspory, chytře nakoupil energie

Městská část Praha 10 si na příští rok zajistila dodávky elektřiny a plynu nákupem na komoditní burze, čímž snížila tyto náklady o 10 %. Ve výsledku zaplatí o 600 tisíc korun méně než v letošním roce. Jedná se o společný výsledek práce předsedy Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky Ivana Mikoláše (Piráti) a naší kolegyně, radní pro finance Lucie Sedmihradské (VLASTA/nestr.), pod jejímž dohledem vzniká rozpočet na rok 2020.

 

Památný den Sokolstva

Minulý týden v úterý jste možná zaregistrovali státní vlajky a vlajky České obce sokolské na vozech MHD. Hlavní město Praha tak uctilo památný den Sokolstva, který se vztahuje k neblahým událostem během 2. světové války. Sokolové vždycky bojovali za svobodu a demokracii. Byli věrní naší republice. Budovali náš stát, spoluutvářeli svou domovinu, svoje okolí. Poprvé se pieta konala také na Praze 10. Projev starostky Renaty Chmelové (VLASTA/nestr.) si přečtěte zde.Důležité termíny

Zastupitelstvo

V pondělí 21. 10. 2019 v 15:00 - oficiální pozvánka zde

Výbory

ve středu  23. 10. 2019  17:00 Kontrolní výbor - budova A, 4. patro 411b

ve středu  30. 10. 2019  17:00 Výbor zdravotní a sociální - budova A, 5. patro, Radniční salonek

v pondělí   4. 11. 2019 14:00  Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu - přízemí, Středisko územního rozvoje

v pondělí  11. 11. 2019  16:30 Výbor pro sport a volnočasové aktivity - přízemí, Středisko územního rozvoje

v pondělí  11. 11. 2019  15:00  Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky - budova A, 5. patro, Radniční salonek

Dotace

od 1. 10. 2019 do 15. 10.2019 včetně lze podávat žádosti v oblastech Kultura; Sport, mládež a volný čas; sociální a zdravotní oblast; Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj

do 31. 1. 2020 do 12.00 hodin lze podávat žádosti v oblasti podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty na území městské části Praha 10

Pozvánky

ve čtvrtek 17.10. od 18:00 hodin BEZPEČNÁ PRAHA 10, debatní večer Společně pro Desítku, Dům čtení Ruská ul.

ve středu 23.10. od 18:30 hodin Otevřený klub zastupitelů Koalice Vlasta, Vinohradský pivovar

do středy 30. 10. lze vyplnit anketu MČ Praha 10: Máte elektromobil, nebo si ho plánujete pořídit?

ve středu 13. 11. od 15:00 do 18:00 hodin Otevřené hodiny radních Prahy 10 - ve 4. patře budovy A Úřadu městské části Praha 10 (Vršovická 68, Praha 10). Potkejte se s našimi radními a proberte, co aktuálně hýbe Desítkou. Všichni členové Rady MČ vám budou opět k dispozici.


Klidný a barevný podzim vám přejí zastupitelé Koalice Vlasta

 

Facebook
Website
Tento email Vám došel, protože jste v minulosti projevili zájem o dění na Praze 10. Pokud ho přepošlete dalším, budeme rádi. Pokud se budete chtít odhlásit, je to možné kdykoli. 

Naše adresa:
Koalice VLASTA
U Záběhlického zámku 1a/3253
Praha 10 106 00
Czech Republic

Email: info@vlasta10.cz
Telefon724 022 964

Chcete změnit nastavení Vám zasílaných zpráv? Nebo se chcete odhlásit?

Email Marketing Powered by Mailchimp