Copy
View this email in your browser
 

Beste IB’ers, directeuren, medewerkers en relaties van SWV Driegang,

Op de meeste scholen staat de herfstvakantie voor de deur. Een weekje afstand nemen. Goed om dan de balans op te maken; is het gelukt om díe dingen in gang te zetten die nodig waren? Is het gelukt om een goede start met de leerlingen, teamleden en ouders te maken dit jaar? Elk jaar toch weer spannend hoe zo’n eerste periode zal gaan. Zowel voor jou als voor de leerlingen op onze scholen.

Bij SWV Driegang kijken we terug op een mooie eerste periode van dit schooljaar. We merken dat er veel energie op de scholen en bij ons ingezet wordt om Passend Onderwijs te realiseren. Samen met ouders en de leerlingen zoeken naar wat er wel lukt en hoe de volgende stap gezet kan worden. Daar worden we enthousiast van. Zo krijgen we het voor elkaar om leerlingen te laten groeien en stralen. Want om de leerling draait het bij Passend Onderwijs.

We zijn trots op wat we gezamenlijk kunnen bieden voor leerlingen die net dat zetje extra in de rug nodig hebben. Dat lukt alleen omdat we hierin samen optrekken. Samen met ouders, het sociaal team, hulpverlening, natuurlijk het team op een school en de medewerkers van SWV Driegang. Gaaf om van de inspectie terug te krijgen dat we dat goed doen in onze regio. En leuk om dat de achterliggende week met taart te vieren op alle scholen van SWV Driegang. Ja, zo zaten er op dinsdag 15 oktober zo’n 2200 betrokkenen bij Passend Onderwijs gebak te eten. Zoveel professionals verbonden aan een school zijn er die zich in zetten voor Passend Onderwijs in onze regio. En omdat we dat gezamenlijk doen, gaan er zoveel dingen goed!

In deze nieuwsbrief praten we je bij over ontwikkelingen in SWV Driegang. Je vindt er meer informatie over:

  • Terugblik bijeenkomst 7 oktober - onderwijs en jeugdhulp
  • Intervisiegroep meer- en hoogbegaafdheid
  • Inspectie gaat controleren op de naleving van de zorgplicht
  • Nadere duiding van Maatwerk in onderwijstijd
  • Aankondiging: SWV Driegang past werkwijze communicatie aan
  • Dossiervorming t.b.v. aanvraag TLV

Terugblik bijeenkomst 7 oktober - onderwijs en jeugdhulp (Henric Bezemer)

Op maandagmorgen waren ruim 200 IB'ers, directeuren, medewerkers van sociale teams, wethouders en overige geïnteresseerden bij elkaar in Giessenburg. Met elkaar is er nagedacht over hoe onderwijs en jeugdhulp op een effectieve manier kunnen samenwerken. René Peeters, schrijver van het rapport 'Met andere ogen', opende de bijeenkomst met een keynote en samenvatting van zijn aanbevelingen.

Daarna volgde interactieve sessies waarbij per sociaal team op een rij werd gezet welke zaken goed lopen en waar ruimte voor verbetering is. Al jarenlang wordt er op onze scholen gewerkt aan een goede relatie tussen de school en het sociale team. Op de meeste scholen loopt dat in ons gebied meer dan goed. Dat bleek ook uit de gesprekken die er gevoerd werden. Dat betekent niet dat er geen ruimte voor verbetering is, zeker niet. Juist ook met die punten gaan we de komende periode verder aan de slag. 

Hier vind je de beknopte lijst met aanbevelingen in het algemeen.
Hier vind je de lijst met uitkomsten per regio/ sociaal team. 

 
Intervisiegroep meer- en hoogbegaafdheid        (Herbert Schaap)

Intervisie
Naar aanleiding van het symposium meer- en hoogbegaafdheid hebben we als SWV Driegang, op verzoek van verschillende HB-specialisten in ons werkgebied een intervisiegroep meer- en hoogbegaafdheid gestart. Deze groep is inmiddels voor de derde keer bij elkaar gekomen. Op verschillende scholen werken de aanwezigen door hen zelf ingebrachte thema’s met elkaar uit. 

Marianne Fidder, deelnemer van deze bijeenkomsten schrijft het volgende:
Op donderdag 10 oktober zijn wij als intervisiegroep hoogbegaafdheid voor de derde keer bij elkaar gekomen om te sparren over verschillende onderwerpen rondom het onderwerp meer- en hoogbegaafdheid. Dit keer werden we warm ontvangen op de Graaf Reinaldschool in Gorinchem. 

De onderwerpen die ter tafel kwamen waren verschillend. Deze keer werden de volgende onderwerpen uitgediept:
1) Hoe bied je verrijking aan kinderen uit groep 1, 2 en 3 die nog niet (goed) kunnen lezen en schrijven?
2) Hoe begeleid je als HB-expert je collega's op een goede manier?
3) Hoe ga je om met a-synchrone ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen?
 
In kleine groepjes zijn we uit elkaar gegaan om hierover in gesprek te gaan en daarna onze bevindingen in de grote groep met elkaar te delen.
Bij het aanbieden van verrijkingsmateriaal kun je wat ons betreft denken aan uitdagende opdrachten met Kapla, 21st Century Skills, opdrachten om de executieve vaardigheden te trainen, zoekboeken, programmeren via Code Kids en DIGI doener en opdrachten met beeldkaartjes. 
 
Bij het begeleiden van collega's is het goed om regelmatig bij hen in de groep te kijken en naar aanleiding daarvan met elkaar in gesprek te gaan. Advies te geven voor het maken van een uitdagende weektaak en bieden van het juiste verrijkingsmateriaal. 
 
Bij asynchrone ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen is het vooral van belang dat je je verdiept in het kind. Waar is het goed in en waar is het minder goed in, wat zijn de persoonlijke interesses en je aanbod daarop aan te passen. De emotionele en sociale ontwikkeling kunnen erg verschillen t.o.v. de cognitieve ontwikkeling. Dat maakt het aanspreekniveau heel lastig, kinderen zijn soms zelfs bang voor hun eigen gedachten. Het is echt iets anders dan de kloof tussen verbaal en performaal en het is ook lastig dat er nog weinig over bekend is. We willen ons graag laten scholen op dit gebied en zullen hiervoor een aanvraag doen bij de Regio-Academie van Driegang.
 
Na het eten hebben we een aantal casussen met elkaar besproken. Onder andere over een hoogbegaafde leerling in groep 7, die het liefst naar het VMBO gaat, omdat hij creatief is en lekker met zijn handen wil werken. Welke school zou geschikt zijn? Daar praten we met elkaar over en het blijkt zo'n interessant onderwerp dat we ons hierin de volgende keer verder willen verdiepen. Dan gaan we het ook hebben over onderpresteren: hoe signaleer je het en hoe zorg je ervoor dat deze kinderen weer tot presteren komen? 
 
De volgende bijeenkomst is op donderdag 13 februari van 16.00-19.00 uur in het Land van Remus in Groot-Ammers. Ook jij bent van harte welkom. Meld je even aan bij Herbert Schaap, h.schaap@driegang.nl
 
Inspectie gaat controleren op de naleving van de zorgplicht (Henric Bezemer)

Vanaf 1 november 2019 gaat de inspectie van het onderwijs bij ieder vierjaarlijks bezoek toezicht houden op de naleving van de zorgplicht van scholen. Deze zorgplicht is geen inspanningsverplichting, maar een resultaatverplichting. Dat betekent dat het bestuur de taak heeft om een leerling óf een plaats te bieden óf te begeleiden naar een plaats die wel passend is. 

Natuurlijk sta je daarin niet alleen. SWV Driegang trekt hierbij al samen met je op. Dat doen we op verschillende manieren:
  1. Voor leerlingen die nog geen 4 jaar zijn met het voorschools traject. (Alle leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften uiterlijk 4 maanden voor ze 4 jaar worden in beeld bij school en SWV Driegang.)
  2. Voor leerlingen die al wel op school zitten door de participatie in het SOT dan wel de betrokkenheid van een ambulant begeleider.
  3. En als bovenstaande niet afdoende is, door de inzet van een coördinator.
Dat doen we vanuit een verschillende rol, als ouders, school en samenwerkingsverband. En zo zorgen we ervoor dat er voor elke leerling een passende plaats wordt geboden. 

Meer weten:
Informatie van de inspectie. 
Protocol - voorschools traject
Aanmeldingsformulier - voorschools traject
Nadere duiding van Maatwerk in onderwijstijd door de onderwijsinspectie  (Arlé Troost)

Sinds enige tijd zijn er maatwerkoplossingen mogelijk m.b.t. de onderwijstijd voor leerlingen die niet de hele week naar school kunnen. Betrek hierbij in ieder geval altijd SWV Driegang. Wij begeleiden je graag in de keuzes die je daarbij moet maken, ook wat betreft de afstemming met Leerplicht en de inspectie van het onderwijs.

Graag geven we je twee punten mee van de inspectie:
Aankondiging: SWV Driegang past werkwijze communicatie aan (Henric Bezemer)

In de achterliggende jaren hebben we als SWV Driegang op diverse manieren met je gecommuniceerd. Hierin heeft een overlap gezeten, waardoor sommige berichten meerdere keren bij je aangekomen kunnen zijn. We hebben namelijk berichten per mail verstuurd en daarnaast op de website geplaatst. 
Om te zorgen dat je op tijd de informatie heeft die nodig is en om dubbelingen te voorkomen gaat per 1-12-2019 het volgende veranderen:

1. Nieuwsberichten worden op de website geplaatst. Alle abonnees op www.driegang.nl krijgen hiervan automatisch bericht.

2. Vijf keer per jaar (de week voor de vakantie) wordt er een samenvatting van de geplaatste nieuwsberichten gestuurd naar alle contactpersonen. Dit in de vorm van een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is als de 'satéprikker' waaraan alle nieuwsberichten van de achterliggende periode zijn geprikt.

3. SWV Driegang zal fijnmazigere mailgroepen opstellen. Dit met bijv. de IB'ers uit een gemeente. Via deze mailgroepen zal alleen nog info worden gestuurd die voor een specifieke doelgroep is. 

Om bovenstaande mogelijk te maken, voegen we eind oktober 2019 (als service) alle mailadressen van directeuren en IB'ers van de scholen van SWV Driegang die nog niet geabonneerd zijn op www.driegang.nl toe als abonnee op onze site. Je krijgt in dat geval een mail, waarin je kunt aangeven of je mails wilt ontvangen of niet. Uiteraard kun je dat op elk later moment wijzigen.

Als je ervoor kiest om je niet te abonneren, dan betekent dat dat je bepaalde berichten van ons niet meer (of later) zult ontvangen.

 

Dossiervorming t.b.v. aanvraag TLV (Arlé Troost)

Handtekeningen in één document

Regelmatig ontvangt de TKC documenten die voorzien moeten zijn van een handtekening in 2 documenten; de handtekeningen apart. De bladzijnummering en/of opmaak sluiten dan vaak niet op elkaar aan, waardoor het lijkt alsof de ouders hebben getekend voor iets anders dan er in het dossier zit. 

De TKC zal tot 1 januari bij twijfel steeds vragen om één document. Vanaf 1 januari 2020 is het een eis, dat documenten die moeten worden voorzien van een handtekening als één document worden geüpload in Grippa.

Vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief of de inhoud ervan? Laat het weten via info@driegang.nl.

Met vriendelijke groet,

Namens SWV Driegang,
Arlé Troost, Ruud van Rijn, Herbert Schaap, Piet Vogel en Henric Bezemer
 
Copyright © 2019 - oktober 2019 - Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Driegang

Ons mailadres is:
info@driegang.nl

Meer informatie vindt u op onze website:
www.driegang.nl