Copy
Se nyhetsbrevet i din webbläsare

Transportstyrelsen måste resa sig efter IT-skandalen

Trots den oreda som nu råder är det viktigt att man inte tappar fokus på myndighetens huvuduppdrag; ett internationellt konkurrenskraftigt, miljöanpassat och säkert transportsystem. Detta skriver Svensk Sjöfarts vice VD, Pia Berglund, om i GP debatt. LÄS MER.

Välkommen till sjöfartsfrukost  29 augusti

Under frukostseminariet kommer Stena Bulk presentera hur man förbereder sig för den transformativa värld vi lever i och dess påverkan inom shipping-världen samt arbetet med Block Chain och MIT Sloan.

Om föredraget:
”I den transformativa värld vi lever i är det nödvändigt att vara förberedd på att snabbt ställa om i takt med att omvärlden förändras. För att uppnå detta har Stena Bulk genomfört ett MIT Sloan projekt under våren 2017 för att utvärdera Block Chains påverkan på tanksjöfarten”.

Läs mer och anmäl dig här.

FN:s sjöfartsorganisation har tagit beslut för miljön och klimatet

International Maritime Organization:s kommitté Marine Envrionment Protection Committe (MEPC) beslutade om nya regler och strategier för bättre miljö och klimat, exempelvis gällande kväveoxidutsläpp, barlastvatten och växthusgaser. LÄS MER.

Ny rapport om svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation


- Vi kommer att fortsätta arbeta för att sjöfartens konkurrenskraft förbättras. En viktig fråga är sjöfartsstödet (nettomodellen) som har reducerats med 1 procent. Det är viktigt för sjöfarten och betydelsefullt för enskilda rederier att systemet är förutsägbart och stabilt. Med stabilitet kan företagen vara trygga i vad en satsning på svensk sjöfart innebär och det är därför viktigt att sjöfartsstödet inte reduceras, säger Pia Berglund, vice VD på Svensk Sjöfart. LÄS MER.

Trafikanalys rapport om miljökonsekvenser av nya farledsavgifter klar

Trafikanalys har på regeringens uppdrag analyserat miljökonsekvenser av Sjöfartsverkets förslag till förändrat farledsavgiftssystem. Läs rapporten här.

Nytt globalt industrisamarbete för minskning av sjöfartens koldioxidutsläpp

Ett samarbete har startats mellan bland annat rederier, däribland Stena, klassificeringssällskap, marinteknikföretag och oljeföretag med målet att minska sjöfartens koldioxidutsläpp.Projektet är också ett led i att stödja utvecklingsländerna i arbetet med att implementera energieffektiviseringsåtgärder för sjöfarten. LÄS MER

Beslut om ny implementeringsplan för barlastvattenkonventionen

En ny implementeringsplan av barlastvattenreningssystem  har beslutats den 7 juli. Den nya planen kan få betydande konsekvenser för rederier och existerande fartyg har getts ytterligare 2 år på sig att installera system räknat efter den 8 september i år.  Beslutet har tagits av FN:s sjöfartsorganisation IMO. LÄS MER.

Norska infrastrukturplanen 2018-2029 önskar ökad satsning på sjöfart

– Vi hoppas att man även i Sverige ska ta initiativ för att nå de politiska målen och ambitionerna om ökad konkurrenskraft och en mindre ohållbar transportsektor. I Sverige behövs incitament dels i form av reducerade avgifter men också investeringar i farleder och annan möjliggörande infra- och suprastruktur, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart. LÄS MER.

Sjöfartens betydelse för samhället lyftes i Almedalen

Riksdagspolitiker, ministrar, branschen, forskare och allmänheten samlades på Maritim Mötesplats 3-6 juli för att diskutera konkurrenskraftiga maritima näringar.

Hamnkonflikten genererade stort intresse och under seminariet på temat lyftes betydelsen för sjöfarten för svenska små- och medelstora företag.

– Utan fungerande transporter fungerar inte våra medlemmars verksamhet och konflikten påverkar medlemmarnas lönsamhet, sa Patrik Nilsson från branschorganisationen Företagarna under seminariet. LÄS MER.

Nya branschriktlinjer för cyber security

Ny version av riktlinjer för cyber security ombord på fartyg har publicerats. Riktlinjerna har utvecklats av BIMCO, ICS, CLIA, INTERCARGO, INTERTANKO, OCIMF och IUMI. 

LÄS MER

Tomas Eneroth ny infrastrukturminister

Tomas Eneroth har utsetts till ny infrastrukturminister.

Svensk Sjöfart välkomnar Tomas Eneroth till posten som infrastrukturminister och utgår från att han tillsammans med sitt team lägger maskin i full fart framåt. Tempot i arbetet är avgörande i detta skede.


LÄS MER.

Nya generaldirektörer till Transportstyrelsen och VTI

Svensk Sjöfart välkomnar beslutet att utse Tomas Svensson och Jonas Bjelfvenstam till generaldirektörer för VTI respektive Transportstyrelsen och ser fram emot fortsatt goda relationer.

LÄS MER.

Regeringen har beslutat om ny ordförande för Sjöfartsverkets styrelse

Olle Sundin har utsetts till ny ordförande för Sjöfartsverkets styrelse från 1 juli 2017.

LÄS MER.

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschförening som representerar ett 60-tal svenska rederier med verksamhet över hela världen. Föreningens uppdrag är att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt. Den svenska sjöfarten är en del av det europeiska sjöfartsklustret som kontrollerar drygt 40 procent av världshandelsflottan. Mer än 90 procent av Sveriges handel går via sjöfarten.

KOMMANDE EVENEMANG

Aug29

Sjöfartsfrukost – Förbered dig för en transformativ värld

Välkommen till sjöfartsfrukost! Datum och tid: 29 augusti kl.8.00-9.30 Plats: Rum Västerhavet, Svensk Näringsliv, Östra Hamngatan 53, Göteborg Under frukostseminariet kommer Stena Bulk presentera hur man förbereder sig för den transformativa värld vi lever i och dess påverkan inom shipping-världen samt arbetet med Block Chain och MIT Sloan. Om föredraget: ”I den transformativa värld vi lever […]

LÄS MER

Sep5

-

Sep6

Donsö Shipping Meet 2017

Träffa oss på Donsö Shipping Meet 5-6 september där vi tillsammans med Danske rederier kommer finnas på plats. Läs mer om Donsö Shipping Meet här.

LÄS MER

Sep26

Världssjöfartens dag

Årets Världssjöfartens Dag att uppmärksammas tisdagen den 26 september 2017 mellan kl 13.00 – 16.00 på World Maritime University i Malmö. Årets tema är ”Connecting Ships, Ports and People”. Ett fullständigt program är under framtagande och kommer att presenteras i augusti. Tid: kl 13.00 – 16.00 med efterföljande mingel. Plats: Hos World Maritime University (WMU) […]

LÄS MER

Sep27

-

Sep29

Workshop: Energieffektivisering ombord 2017/02

27 sept. 2017 – 12:00 till 29 sept. 2017 – 13:00 Plats: TBD Workshop om energieffektivisering ombord för befäl, rederipersonal och lotsar! Svensk sjöfartsnärings innovationskraft, mod och långsiktighet i miljöfrågorna har lett till att vi troligen är världsledande. Samtidigt står sjöfarten inför ett antal utmaningar, bland annat till följd av regionala svavelregler. Oaktat vilket bränsle som ett fartyg kommer drivas på, är energiåtgången en […]

LÄS MER

Copyright © 2017 Svensk Sjöfart, All rights reserved.


Vill du ändra inställningar för detta mailutskick?
Du kan  uppdatera inställningar här eller avanmäla dig från nyhetsbrevet.

Email Marketing Powered by Mailchimp

Email Marketing Powered by Mailchimp