Copy

FINI e-novice 1/2018

View this email in your browser


Vabilo na 3. mednarodno znanstveno konferenco o razvoju industrijskega inženiringa: priložnosti, potenciali, izzivi


Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto organizira 3. mednarodno znanstveno konferenco o razvoju industrijskega inženiringa: priložnosti, potenciali, izzivi, ki bo 16. aprila 2018 v Hotelu Šport, Otočec pri Novem mestu.
Namen konference je aktivirati in uveljaviti novo prakso znanstvenih konferenc s poudarkom na sodelovanju med gospodarstvom, raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami. Cilj je zagotoviti skladnost razvojnih tendenc s potrebami po kadrih v tehnoloških in industrijskih panogah ter na ta način slediti potrebam trga dela, gospodarskega razvoja, konkurenčnosti gospodarstva in posledično potrebam socialnega in kulturnega okolja. V okviru tematskih sklopov se bodo konference udeležili strokovnjaki iz Slovenije in tujine, iz gospodarstva, univerz oziroma visokošolskih zavodov, inštitutov ter druga strokovna javnost.
 
Vljudno vabljeni!

Uspešna kandidatura FINI na javnem razpisu za sofinanciranje projekta "Po kreativni poti do znanja 2017-2020"


Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto je uspešno kandidirala na javnem razpisu za sofinanciranje projekta “Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - po kreativni poti do znanja 2017 – 2020”. Projekt bo potekal v sodelovanju s podjetjem SiEVA d.o.o., ki opravlja storitve na raziskovalno-razvojnem področju, usmerjene v strateška področja elektrifikacije in varnosti vozil. Družba SiEVA predstavlja nov korak v razvoju slovenske avtomobilske industrije pri izgradnji kompetenc ter konkurenčnega pozicioniranja na globalnem trgu. Akademski partner FINI bo v sodelovanju s podjetjem preko vključevanja študentov prispeval k reševanju problema uvajanja novih materialov na osnovi polimerov in kompozitov v obstoječe tehnologije. Projekt bo študentom omogočil reševanje praktičnih problemov v neposrednem partnerstvu visokošolskega zavoda FINI s podjetjem SiEVA in razvoj potrebnih kompetenc, pridobitev praktičnih znanj ter izkušenj. S pomočjo mentorjev iz izobraževalne in gospodarske sfere bodo študentje v okviru projektnih aktivnosti, ki bodo potekale kot dopolnitev rednega učnega procesa, razvijali inovativnost, kreativno razmišljanje ter druge kompetence, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev. 

Več

Erasmus+ študenti 


V drugem semestru v tem študijskem letu so se nam v okviru programa Erasmus+ na visokošolskem študijskem programu (VS) pridružili 4 študenti iz Francije. Študenti prihajajo iz mesta Belfort. V okviru izbranih predmetov na Erasmus+ programu bodo opravljali obveznosti pri predmetih: Fizika za inženirje, Nihanje mehanskih sistemov, Avtomobilizem, Metodologija projektnega dela in Projektiranje energetskih sistemov za ekološke bivalne in poslovne prostore.

            

Na FINI vpisan prvi tuji študent


V letošnjem študijskem letu imamo na visokošolskem strokovnem študijskem programu (VS) vpisanega prvega tujega študenta, ki prihaja iz Kirgizistana, mesta Karakol. Študent Alymbaey Bekzhan se uči slovenskega jezika, zato je svoje prve vtise na FINI izrazil v slovenskem jeziku.

"Zelo sem zadovoljen s študijem na FINI. Namreč, stabilnost, poštenost in organizacija.Izbira fakultete je bila naključna. Toda, kot pravijo, kdo ne prevzema tveganja, ne pije šampanjca, zato sem izkoristil priložnost. Upam in pričakovanja so bila utemeljena. Lahko rečem, da sem poskusil svoj prvi "šampanjec".

Mesto, kjer se učim, se imenuje Novo Mesto. Vtisi so bili zelo dobri. Mesto je zelo čisto, povsod prometni znaki, ceste so čiste. V moji državi tega ni. Moj najljubši kraj reke Krke, kjer potujejo race in labodi. Enkrat na dva tedna grem tja in jih hranim s kruhom. Ljudje na fakulteti so zelo prijazni! Kljub temu, da imam azijski videz, je vsak učenec ali učitelj pripravljen pomagati, kot je sposoben."

Obisk predavatelja FINI dr. Anatolija Nikonova na Državni univerzi v Sankt Peterburgu

Eden od ključnih stebrov vizije FINI je razvijati intenzivno mednarodno sodelovanje z vpetostjo v globalni izobraževalni in raziskovalni prostor. S spodbujanjem mobilnosti in internacionalizacijo izobraževalne dejavnosti našega zavoda se nam odpirajo nove priložnosti kot so izmenjava in pridobivanje novih znanj ter dobrih praks, izboljšanje kompetenc, krepitev zaposljivosti diplomantov ter posodabljanje študijskih programov v skladu z najnovejšimi trendi in spoznanji. Izmenjava in pridobivanje novih znanj sta ključnega pomena pri izvajanju znanstveno raziskovalnega sodelovanja naše fakultete z industrijskimi podjetji dolenjske regije. V okviru programa mobilnosti skušamo ustanoviti znanstveno sodelovanje med raziskovalno skupino FINI in raziskovalno skupino Fakultete za matematiko in mehaniko Državne univerze v Sankt Peterburgu, s katero izvajamo temeljne raziskave na področju mehanike in materialov, ki jih bomo dopolnili s prijavo skupnih mednarodnih aplikativnih projektov. Tekom izvajanja mobilnosti na Fakulteti za matematiko in mehaniko Državne univerze v Sankt Peterburgu se vključujemo v sodelovanje z učitelji na tuji univerzi v neposrednem pedagoškem procesu pri predmetih akreditiranih študijskih programov prve in druge stopnje, in sicer pri izvajanju predavanj, laboratorijskih vaj ter seminarjev.

Več

Diplomant FINI prejel Nagrado Martina Severja za najboljše zaključno delo

Dan inovativnosti TPV je vsakoletni dogodek, na katerem Skupina TPV predstavi svoje aktivnosti in dosežke na področju inovativnosti v preteklem letu, obenem pa opozori na trende ter nove poglede in spoznanja na tem področju. Letošnji dogodek je potekal v torek, 13. februarja v novem predstavitvenem prostoru Skupine TPV  v Novem mestu. V Skupini TPV poleg inovativnih predlogov spodbujajo tudi nadaljnje izobraževanje zaposlenih. Priznanja, sta tako prejela tudi Boštjan Piletič in Davor Tramte, ki sta uspešno zaključila študij na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto. Na dogodku so podelili tudi Nagrado Martina Severja za najboljše zaključno delo. Letos je to prestižno nagrado prejel ravno naš diplomant Davor Tramte, in sicer za diplomsko nalogo z naslovom »3D skeniranje in izdelava 3D modela na podlagi oblaka točk kot koraka v procesu vzvratnega inženiringa nihajne roke« pod mentorstvom doc. dr. Tomaža Savška in somentorja mag. Vilija Malnariča iz podjetja TPV.


 

Študent FINI v okviru Erasmus+ na strokovni praksi v Španiji

Študent visokošolskega strokovnega študijskega programa (VS) David Šajn v okviru programa Erasmus+ opravlja prakso v Španiji.


Več

 

V mesecu marcu sta diplomirala:

- Klemen Hrovatič, naslov diplomske naloge: Reciklaža negativnih odpadkov iz izrabljenih motornih vozil,mentor: doc. dr. Damjan Balabanič.
- Žiga Kočar, naslov diplomske naloge: Transportno hlajenje v podjetju Hočevar Agro, mentor: mag. Medeot Marino.

Čestitamo!


Mednarodna vpetost FINI v raziskovalne aktivnosti
V okviru bilateralnega projekta z naslovom »Razvoj metodologije karakterizacije reoloških lastnosti tankih plasti« (financiran s strani ARRS) sta dr. Anatolij Nikonov iz FINI in Matic Šobak iz Kemijskega inštituta v Ljubljani obiskala Državno univerzo v Saratovu (Rusija). Namen obiska je bil združiti strokovna znanja treh sodelujočih inštitucij na področju reologije tankih plasti, karakterizacije reoloških lastnosti premazov v dveh neodvisnih načinih vzbujanja in določitve m ehanskih lastnosti tankih plasti polimerov s pomočjo ustreznih instrumentov. Testi so bili izvedeni pri nateznih in strižnih obremenitvah, sam projekt pa predstavlja integracijo temeljnih in aplikativnih znanj obeh strani. Dobljeni rezultati bodo predstavljeni na 3. mednarodni znanstveni konferenci o razvoju industrijskega inženiringa.

Več

Copyright © FINI
Fakulteta za industrijski inženiring  Novo mesto | Faculty of Industrial Engineering Novo mesto |
Šegova ulica 112  | SI-8000 Novo mesto, Slovenija
fini-unm@guest.arnes.si | www.fini-unm.si


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto · Šegova ulica 112 · Novo mesto 8000 · Slovenia

Email Marketing Powered by Mailchimp