Copy
 

 

Corona Update Modint-leden 23 maart 2020
 
Samen komen we verder 
 
Afgelopen week stond in het teken van het inventariseren van de impact van de crisis bij onze leden. De impact zal sterk verschillen per marktsegment en bedrijf, maar zal hoe dan ook onder de streep gigantisch zijn. Economisch én emotioneel. Om met het laatste te beginnen. Begin deze week hebben we samen met zes andere brancheorganisaties een appèl gedaan op solidariteit en coulance. Daar wordt enorm gehoor aan gegeven en dat doet goed. Bedrijven die normaal zwaar met elkaar concurreren, voorzien elkaar nu van informatie en tips. Afnemers en leveranciers leggen de juridische contracten die ze met elkaar hebben even opzij, om eerst te kijken hoe ze er op een andere manier uit kunnen komen. Want zij realiseren zich dat zij ook ná de coronacrisis samen verder moeten. Maar makkelijk is het voor niemand, het vraagt lef, kracht en mensgerichtheid.  

Dit lukt niet overal, wat leidt tot extra emotie en ongerustheid over de toekomst. Daarom nogmaals het verzoek van bedrijven door de hele keten: sla de handen ineen en probeer elkaar te helpen waar mogelijk!  

In de gesprekken en mailwisselingen die we hebben met leden wordt tot dusver vooral aandacht gevraagd voor de volgende zaken die wij met u, overheden en partners gaan bespreken: 
 • Het noodmaatregelenpakket van de overheid wordt gewaardeerd. Er is wel enige bezorgdheid of een goede uitvoering ervan wel mogelijk is. Voor een grote groep leveranciers geldt dat zij nog maar moeilijk kunnen inschatten wat het effect op langere termijn gaat zijn. Bijvoorbeeld gezien het proces van voor-orderen. Deze bedrijven zijn bang dat later in de tijd de steunmaatregelen niet meer van kracht zullen zijn, terwijl de schade in de toekomst een rechtstreeks effect is van de crisis. Deze zorg brengen we in via onze Haagse ingangen.   
 • Er is een luide roep om op korte termijn regulerende maatregelen te kunnen nemen rondom de uitverkoop van consumentenartikelen. Nu al wordt er via verschillende kanalen gestunt om van voorraden af te komen en enige liquiditeit te verwerven. Het draagt in diverse marktsegmenten bij aan het risico van prijserosie die zijn weerga niet kent. Concreet wordt er door leden gevraagd om een uitverkoopverbod tot 1 augustus. Voor ons is het op dit moment moeilijk te beoordelen wat wel of niet verstandig is of wat wel of niet haalbaar. We gaan het aspect van marktregulering deze week op de agenda plaatsen bij ketenpartners en Den Haag.  
 • Overheidsinkopen voortzetten. Veel zakelijke klanten van onze leden die liquiditeitsproblemen voorzien, zetten een rem op hun inkoop, bijvoorbeeld van bedrijfskleding. We doen een beroep op inkopende partijen waar deze problemen zich niet voordoen om door te gaan. In het bijzonder kunnen inkopende overheidsinstanties daar een waardevolle bijdrage leveren.  
 • Overleg met Vakorganisaties over lopende cao-onderhandelingen en lopende afspraken. Dit overleg staat gepland op woensdag 25 maart.  
 • Bedrijven hebben te maken met nationale en internationale regels en afspraken met betrekking tot social en environmental compliance. Doordat wereldwijd de industrie op z’n kop staat, zijn sommige controles en maatregelen niet meer mogelijk. Dit vraagt om begrip en praktische oplossingen vanuit de verschillende stakeholders in dit veld. Zo is Modint al in overleg met het ministerie van I&W en het secretariaat van het Convenant Duurzame Kleding & Textiel om de lopende zaken in de huidige context te herzien.   
   
 • Kredietverzekeraars kunnen er bij een deel van de bedrijven voor zorgen dat er een mate van liquiditeit aanwezig blijft. Echter de spelregels in de polissen (o.a. m.b.t. termijnen) knellen door de omstandigheden. We roepen verzekeraars op om met oplossingen te komen. Hierbij zullen we de ingangen via Modint Credit & Finance uiteraard gebruiken.  
   
 • Overige onderwerpen. Veel van onze leden hebben ook winkels. Modint zal onder andere INretail steunen in hun lobby voor maatregelen, zoals rondom de huurproblematiek. Ook worden er vragen gesteld over de mogelijkheden tot het oprichten van een noodfonds. Dit moeten we onderzoeken. Brancheorganisaties kunnen zich kwalificeren als externe deskundige voor het aanvragen van uitstel voor betaling voor langere termijn bij de belastingdienst. De belastingdienst komt nog met nadere aanwijzingen. Wij houden u op de hoogte.  
   
 • Mondkapjes. Vooral achter de schermen hebben we samen met VNO-NCW een belangrijke coördinerende rol vervuld in de aanvoer van geschikte mondkapjes. Een aantal van onze leden heeft een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van dit probleem. Op dit moment lijkt de aanvoer op gang te komen. Maar mogelijk komen er straks andere of vergelijkbare verzoeken. Houd onze berichten in de gaten. 
Het liefst bellen we u allemaal om te vragen hoe het nu gaat, wat uw verwachtingen zijn op de langere termijn en waar Modint van extra betekenis kan zijn. Door de extreme drukte lukt ons dat helaas maar op beperkte schaal. Maar we hebben uw signalen wel nodig om uw belangen te kunnen behartigen. U doet ons daarom een groot plezier door zo veel mogelijk mee te werken aan het volgende:  
 • Modint Webmeetings. We hebben afgelopen vrijdag de eerste webmeeting gehouden. Ruim 40 leden deden mee, hoofdzakelijk modebedrijven. We gaan deze webmeeting sowieso herhalen. Omdat de wijze waarop de Coronacrisis impact heeft sterk verschilt per ledengroep, gaan we de behoefte onder verschillende ledengroepen peilen om ook webmeetings per bedrijfstype te organiseren.  
 • We zullen korte enquêtes uitzetten om de situatie in beeld te krijgen per marktsegment of om het draagvlak voor specifieke beleidsmaatregelen te toetsen.  
 • Mail ons. Maar stuur ook vooral uw eigen vragen, reactie, verhaal of idee naar ons. Via coronavirus@modint.nl. Wij doen ons best om op uw bericht te reageren, maar houd er rekening mee dat het wat langer kan duren. Wees er wel van verzekerd dat we uw berichten lezen en verwerken. 
Tot slot 
Veel telefoontjes worden afgesloten met de verwachting dat deze crisis zal leiden tot een nieuwe werking van de markt en maatschappij. Niemand kan of durft precies te voorspellen hoe dat eruit gaat zien, maar wij denken dat iedereen het ermee eens is dat deze crisis gaat leiden tot grote verschuivingen en een versnelling van veranderingen die al gaande waren.  Er zal een moment komen dat het gesprek daarover zal moeten gaan. Wij hopen met heel ons hart dat u deze crisis gezond doorstaat en dat we met elkaar in gesprek blijven  over wat er nodig is voor een waardevolle toekomst van onze sector.      
 
 
Mede namens Modint-voorzitter Han Bekke, 
Patric Hanselman,
Directeur Modint
Stuur deze nieuwsbrief door naar collega's! 
Zij kunnen zich via onderstaande button ook voor deze nieuwsbrief aanmelden. 
Aanmelden nieuwsbrief >>
Facebook
Twitter
Website
https://www.linkedin.com/company/modint
Copyright © 2020 Modint, All rights reserved.