Copy
Nr. 8, 26. april 2017 · Forskellighedernes fællesskab

Administrativt nyhedsbrev målrettet skolens administration og ledelse.
 


Indhold - nr. 8, 26. april 2017:

  1. Orientering om krav vedrørende »demokratisk dannelse« samt donationer
  2. 21 nye tilsynsførende er blevet certificeret
  3. Husk at give besked om ændringer i bestyrelsen
  4. Rabat på læremidler fra Gyldendal 
  5. Netværksmøde om prøvefri skoler
  6. Genvalg til to styrelsesmedlemmer og tre helt nye styrelsesmedlemmer i Dansk friskoleforening
  7. God energi på Landsmødet 2017
Kalender

1. Orientering om krav vedrørende »demokratisk dannelse« samt donationer

STUK – Styrelsen for Kvalitet og Undervisning - har med brev af 18. april orienteret skolerne om indførelsen af kravet om ”demokratisk dannelse” og om de ændrede bestemmelser om tilsyn.

Orienteringen fra STUK den 18.  april bragte en lidt overraskende afklaring med hensyn til valgperiodens længde for tilsynsførende. Som bekendt forkortes valgperioden fra fire til to år med virkning fra 1. januar 2018.

Hidtil har det været antagelsen, at den forkortede valgperiode også ville komme til at gælde for tilsynsførende valgt i 2017 – altså efter at loven trådte i kraft, men inden den forkortede valgperiode trådte i kraft, og at dette skulle ske ved en ændring af bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende.

Tilsynsførende valgt før 1. januar 2018 kan sidde fire år Den antagelse – som vi har bygget på tilkendegivelser fra bl.a. Undervisningsministeriet – holder imidlertid ikke stik. Ministeriets orientering slår fast, at tilsynsførende der er valgt inden 1. januar 2018 kan fungere i hele den valgperiode, som de er valgt til – det vil sige op til fire år, som er grænsen i den gældende bekendtgørelse.

Læs mere...

2. 21 nye tilsynsførende er blevet certificeret

Undervisningsministeriet har oplyst, at 21 deltagere på Dansk Friskoleforenings certificeringskursus 2. - 4. 2017 i Strib, nu er certificerede og optaget på listen over tilsynsførende, som skolernes forældrekredse kan vælge imellem.
 
LINK til aktuel liste over certificerede tilsynsførende
 
Næste Certificeringskursus er 18.-20. maj 2017 og næste Gen-certificeringskursus er den  28. september 2017. Se kursusplan.
HUSK! At give besked om ændringer på bestyrelsesposter

Det er generalforsamlings-sæson, og det betyder til- og afgang af bestyrelsesmedlemmer, og måske også ændringer på formandsposten i skolens bestyrelse.

Husk i den forbindelse at give Friskolernes Hus besked om ændringerne, således at vores kontaktinformationer er ajour, og vigtige meddelelser og invitationer kan nå frem til de rette personer.
 
Send oplysning om udskiftninger på formandsposten til
Birgitte Bahlke Gram: birgitte@friskoler.dk

4. Rabat på læremidler fra Gyldendal

 

Forlaget Gyldendal tilbyder nu skoler mulighed for at spare 50% på første års abonnement på adgang til forlagets 22 fagportaler, som dækker grundskolens fag.

Tilbuddet omfatter et implementeringskursus på skolen med henblik på, at alle lærere ved skolen kan bruge portalerne. Tilbuddet er gældende til 31. december 2017.

Interesserede skoler kan rette henvendelse til salgskonsulent Birger Jensen, birger_jensen@gyldendal.dk, tlf. 7575 6700 el. mobil 2527 7704.

5. Netværksmøde om prøvefrie skoler

 

Dansk Friskoleforening inviterer til netværksmøde om prøvefrie skoler tirsdag den 6. juni kl. 14-17 i Friskolernes Hus.


På netværksmødet skal vi dele viden, erfaringer og skærpe kommunikationen og argumenterne for og i mod prøvefri skole.

Samtidig stiller vi spørgsmålet, hvad kan vi bruge hinanden til? Skal der laves et netværk for prøvefrie grundskoler?
 
Vi har inviteret Kirsten Thomsen, skoleleder på Gjerndrup Friskole til at komme med et oplæg om den ideologiske vinkel – hvorfor har vi valgt at være prøvefri?

Derefter skal vi se eksempler på, hvordan vi så laver prøvefri skole i praksis?

Invitationen gælder alle medlemsskoler - både prøvefri og jer, der blot er nysgerrige, eller overvejer at blive en prøvefri skole.  


Det er gratis at deltage, men tilmelding nødvendigt på www.friskoler.dk
senest 1.juni 2017.

Tilmeld dig her

6Genvalg til to styrelsesmedlemmer og tre helt nye styrelsesmedlemmer i Dansk friskoleforening

På Dansk Friskoleforenings generalforsamling, som blev afholdt lørdag den 22. april i forbindelse med det årlige landsmøde, stillede otte personer op til fem ledige pladser.
 
Den nyvalgte styrelse holder konstituerende møde onsdag den 10. maj.
Læs mere...

7. Landsmøde med høj energi


Et rekordstort antal deltagere var taget til Aarhus den 22. – 23. April for at deltage i Dansk Friskoleforenings årlige landsmøde. De 630 friskolefolk repræsenterede medlemsskoler fra hele landet. Landsmødet var rammen om et tætpakket program med seks valgfrie saloner, musik, oplæg, sang og en formelle generalforsamling.
 
Se billeder fra landsmødet 
Se video fra landsmødet
 
Skriv allerede nu Landsmøde 2018 ind i kalenderen. Det foregår den 5. – 6. maj 2018 i enten Kolding eller Århus.
Kalender

Introduktionskursus for bestyrelser


8. maj:         Mammen Fri, Bjerringbro
16. maj:       Fænøsund Friskole, Middelfart
31. maj:       Skørbæk-Ejdrup Friskole, Nibe
17. august:  Præstø Privatskole, Præstø
30. august:  Studsgaard Friskole, Herning

Introduktionskursus for bestyrelsesmedlemmer i de frie skolers bestyrelser. 

Skolens administration 4 - lønberegning


31. maj 2017
Friskolernes Hus, Middelfart

Lønberegningsworkshop for administrativt personale.

Netværksmøde om prøvefri skoler


6. juni 2017
Friskolernes Hus, Middelfart

Dansk Friskoleforening inviterer til netværksmøde om prøvefri skoler.

Helt nye skoler


6. juni 2017
Friskolernes Hus, Middelfart

Dansk Friskoleforening inviterer til netværksmøde om prøvefri skoler.

Skolens administration 1+2


23.-24. august 2017
Brogården, Middelfart

Gennemgang af årets gang i skolens administration.

Nyhedsbrevet SkoleNyt udgives hver anden onsdag.

Redaktion:
Maren Skotte
Peter Højgaard Pedersen
Mette Marie Møller


Kontakt redaktionen: redaktion@friskolerneshus.dk
I alt 3 faste nyhedsbreve:

SkoleNyt: Hver anden onsdag. 
BestyrelsesNyt: Hver anden måned.
Den frie Skole: Hver anden måned.Få også andre nyheder:
Til- og afmeld dig nyhedsagent og nyhedsbreve her


Dansk Friskoleforening
Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 · 5466 Asperup

Tlf. 6261 3013 · df@friskoler.dk · friskoler.dk

Du kan redigere dine indstillinger her 
eller  afmelde nyhedsbrevet