Copy
22. november 2017             Se denne email i din browser

Nyheder til dig der sidder i bestyrelsen 

BestyrelsesNyt leverer nyheder, der er relevante for arbejdet i bestyrelsen på en friskole.

 

Indhold

  1. Gratis lærerkursus om FNs Verdensmål
  2. Børn er kosmiske væsner, som skal forstå - og orientere sig i verden
  3. Det står Dansk Friskoleforenings for!
  4. Kronik: Lad friheden og ikke frygten danne skole i Danmark
  5. Tilsynet med friskolerne strammes - igen
  6. Friskolestafetten

1. Gratis lærerkursus om FNs Verdensmål

Ungdomsbyen tilbyder i øjeblikket en række gratis kurser om FN's 17 Verdensmål for lærerkollegier i hele Danmark - og friskoler!

'Verdensmål for lærere' er et lærerkursus, hvor du får en grundlæggende forståelse af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, deres tilblivelse, og hvordan du kan integrere målene i din undervisning. 

Kurset ruster dig til at formidle budskabet om verdensmålene til dine elever på en inddragende og lærerig måde. 

Ungdomsbyen udbyder med støtte fra Danida 50 gratis lærerkurser om verdensmålene over de næste to år.

Læs mere om gratis kursus i FNs Verdensmål

2. Børn er kosmiske væsener, som skal forstå - og orientere sig i verden

Interview med Steen Hildebrandt

Steen Hildebrandt er professor emeritus, Ph.D i Organisations- og ledelsesteori. I denne talk kan du høre Steen Hildebrandts tanker om skolens centrale rolle i den humanistiske revolution, som han tror vil ske indenfor de næste 100 år. Om FNs Verdensmål som en ny vision for en bedre verden, og om tendensen til intolerance, som vi må bekæmpe.

"Børn er kosmiske væsner og skal forstå at orientere sig i verden. Bedre og mere end de gør i dag."
 

»Free-talk« med Steen Hildebrandt

Steen Hildebrandt om FN´s Verdensmål

Dansk Friskoleforening står bag videoformatet »free-talks«, hvor vi interviewer forskellige mennesker, der har vigtige ting på hjertet - til inspiration for alle.

3. Det står Dansk Friskoleforening for!


Af Søren Stein Brinck, sekretariatsleder i Friskolernes Hus

Efter den seneste tids massive kritik af Dansk Friskoleforening og især foreningens formand Peter Bendix Pedersen har vi brug for at komme misforståelser og beskyldninger til livs:

  • Dansk Friskoleforening bakker fuldt og helt op om at fratage statstilskuddet til de skoler, der ikke overholder Lov om friskoler og private grundskoler.
  • Dansk Friskoleforening bakker derfor også fuldt og helt op om at fratage statstilskuddet til de friskoler med muslimske værdier, der ikke overholder Lov om Friskoler og private grundskoler. (Ligesom øvrige friskoler, der ikke overholder loven, bør fratages statstilskud)
  • Dansk Friskoleforening støtter ikke islamiske bevægelser
  • Dansk Friskoleforening støtter ikke anti-demokratiske bevægelser
Læs hele Søren Stein Brincks indlæg
 

4. Kronik: Lad friheden og ikke frygten danne skole i Danmark


Af Peter Bendix Pedersen, Lisbeth Trinskjær, Troels Borring

Friskolerne, højskolerne og efterskolerne modtager i disse år en lind strøm af henvendelser fra hele verden – ikke mindst fra lande, der er præget af en mere autoritativ statsopfattelse. Når delegationer fra disse lande kommer på besøg for at blive klogere på den særlige, danske tradition for frie skoler, bliver vi selv bevidste om vores egen frihedstradition, som vi ellers kan have en tendens til at glemme.

Især sydkoreanere og japanere søger inspiration på vores skoler ud fra en forestilling om, at fremtidens samfund skal funderes på frit tænkende medborgere med kritisk sans og analytiske evner fremfor test og kontrol. De giver udtryk for, at Danmark fremstår som sindbilledet på en tradition, hvor samfundet kan udvikles gennem troen på mangfoldighed og en udstrakt tillidskultur. Hertillands understreges den tillid af en unik generøsitet fra statens side i form af tilskud til frie skoler.

Spørgsmålet er så, om vi selv har glemt, hvorfor vi har frie skoler i Danmark? 

Kronik i Politiken den 30. oktober 2017  - læs hele teksten her

5. Tilsynet med friskolerne strammes - igen

10 konkrete initiativer skal styrke tilsynet med de frie grundskoler. Det er konklusionen efter et intenst mediefokus siden begyndelsen af juli måned. Medieinteressen har hovedsageligt været rettet mod friskoler, der hviler på muslimske værdier. Dem findes der nu 26 af på landsplan. To skoler er lukkede, fordi det statslige tilsyn vurderede, at skolernes økonomiske forhold ikke var i overensstemmelse med loven. Loven virker med andre ord. Der er redskaber til at lukke de skoler, der bryder loven.

Alligevel vurderer et bredt flertal, at der er brug for yderligere stramninger af friskoleloven. Se aftalen med de 10 konkrete initiativer. Aftalepapiret berører nogle mere eller mindre store lovændringer, som først vil blive konkretiseret i den endelige lovtekst.

Læs mere...
Friskolestafetten

En didaktisk model til lærere på frie skoler


Af: Sidsel Bukh, lærer på Kolding Friskole/ styrelsesmedlem i Dansk Friskoleforening
 

Lærere kan godt lide modeller. Måske er det i virkeligheden en af deres største udfordringer. Politikere kan også godt lide modeller. Modeller kan udøve magt. I hvert fald i den forstand, at de kan holde andre i skak.

Læs hele Sidsels friskolestafet her - og se den model, hun har udviklet

BestyrelsesNyt er til dig, der er med i en friskoles bestyrelse. Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du har lyst til at skrive et indlæg eller på anden måde dele din viden som bestyrelsesmedlem. Eller måske har du ideer, ris eller ros. Skriv til redaktion@friskolerneshus.dk
Opslagstavlen
Vil du bytte eller har du noget til salg?

Bøger, møbler og meget andet. Læs mere
 
Shop
Se vores spændende udvalg af bøger

Friskolehistorie - en antologi, 2 bind, 400 kr. 
 

Dansk Friskoleforening
Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 · 5466 Asperup

Tlf. 6261 3013 · df@friskoler.dk · friskoler.dk

Du kan redigere dine indstillinger her 
eller  afmelde nyhedsbrevet