Copy
Nieuwsbrief maart 2020

Coronavirus


De situatie rond het coronavirus is aanleiding tot aanpassing van onze plannen rond de legging van Stolpersteine op 30 maart a.s. Ook de onthulling van een monument aan het Jozef Israëlsplein is door de omstandigheden nog onzeker. We houden u via deze nieuwsbrief en onze website op de hoogte.

Maandag 30 maart 2020: Stolpersteine worden gelegd, onthulling en plechtigheid volgen later


Gunter Demnig legt in de maand maart nog Stolpersteine, daarna schort hij zijn activiteiten op tot de gezondheidssituatie in de wereld is verbeterd.

Naar verwachting zal hij op 30 maart a.s. in de Schilderswijk en elders in Groningen nog een aantal stenen plaatsen. Gelet op de omstandigheden gebeurt dit zonder publiek; we nodigen u die dag niet uit. De onthulling van de stenen en de bijbehorende plechtigheid zal in gezelschap van nabestaanden en belangstellenden op een later tijdstip plaatsvinden. Vanzelfsprekend bent u dan wel van harte welkom! Te zijner tijd ontvangt u een uitnodiging, via deze nieuwsbrief en onze website.

Maandag 4 mei 2020: Onthulling monument 


Op 4 mei 2020 zal – als de omstandigheden het toelaten - op het Jozef Israëlsplein een monument voor de 8 slachtoffers van het vergissingsbombardement van 26 september 1941 worden onthuld.
We nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Het programma [onder voorbehoud]:

Vanaf 10.30 uur
Ontvangst nabestaanden, bewoners van de Schilderswijk en andere belangstellenden
11.30 uur
- Welkomstwoord door Matteke Winkel, voorzitter Stichting Stolpersteine Schilderswijk Groningen
- Muziek, door koor Femmes Majeures o.l.v. Cobien Nieuwpoort
- Gedicht door en van stadsdichter Renée Luth
- Onthulling monument door wijkwethouder Carine Bloemhoff
- Bloemen leggen
- Muziek, door nabestaande Annet de Groot
- De hoeder
- Sluiting
Ca. 12.30 uur
Ontmoeting met koffie en broodjes


Na het bombardement van 26 september 1941 
 
"EEN MENS IS PAS VERGETEN, WANNEER OOK ZIJN NAAM IS VERGETEN"
Bezoek onze website: www.stolpersteineschilderswijkgroningen.nl
U vindt daar achtergrondinformatie, biografieën van in de Tweede Wereldoorlog vermoorde wijkgenoten, en eerdere edities van deze nieuwsbrief.
Facebook
Website
Email
© 2020 Stichting Stolpersteine Schilderswijk


UW GEGEVENS WIJZIGEN  of  AFMELDEN NIEUWSBRIEF
AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Email Marketing Powered by Mailchimp