Copy
Familiebediening
Klik hier as die e-pos nie reg vertoon nie
My liefde brand te sterk  . . . 
 
  • Steek ‘n kers aan terwyl julle saam om die tafel sit of dalk voor die kaggel.
  • Laat een van die gesinslede Hosea 11 hardop lees.
  • God gebruik die beeld van ‘n ouer-kind verhouding as Hy oor Israel praat. Soos ‘n pa hom oor sy kinders ontferm, het God Efraim leer loop, opgetel, versorg, nader getrek en op sy wang gesoen (v 4 in oorspronklike teks), kos gegee . . . Dis vir hierdie Pa ondenkbaar dat sy kind na al die jare in die huis, met al die liefde en versorging wat hy gekry het, sy rug op Hom draai. Dan hoor mens God se worsteling met Homself, dat sy liefde te sterk brand en hy nie sy kind kan prysgee nie . . .
  • Gesels met mekaar oor julle eie gesinslewe. Watter teleurstellings het julle kinders al teenoor julle ouers ervaar? Watter teleurstellings was daar al as ouers teenoor julle kinders? Waarvoor moet julle mekaar vergewe? Waarvoor is julle dankbaar vir mekaar?
 
Gebed
Dankie Here  vir U liefde en deernis vir ons – al stel ons U so baie teleur. Help ons om as gesin mekaar ook so lief te hê en te vergewe en nooit op te gee op mekaar nie. AMEN
 
Belydenisaflegging
Ons wens die volgende jongmense saam met hulle ouers geluk wat op 28 Julie belydenis van geloof afgelê het.   Mag julle lewens hoop en lewe bring met julle deelwees van die stroom van lewende water wat uit ons gemeente vloei.
 
Alwo Dercksen                      Kala Pretorius
Sophia Dercksen                   Neels Rossouw
Jean du Plessis                     Kolbé Uys
Samuel Durand                     Estéé van Heerden
Albert Grobler                        Philip van Huyssteen
Jan-Hendrik la Cock              Francois van Zyl
Johann Mocke                       Jolie Voges
Wynand Neethling                 Kris Mari Voges
 
HUWELIKSVERRYKING
Die huwelik is die kern van die huisgesin.  Ek hoor dikwels kinders wat sê: Die grootste geskenk wat my ouers my kan gee is dat hulle mekaar liefhet en dit vir ons wys en leef in die huis. Ons skep ‘n geleentheid vir huweliksmaats om hulleself op te skerp. Ons nooi getroude paartjies uit na 'n vier weke huweliksverrykings-geleentheid. Veiligheid en konneksie is noodsaaklik vir elke verhouding om te groei en om vreugde en geluk te ervaar. Ons fokus op kommunikasie en gaan die IMAGO gespreksraamwerk aanleer.
 
Plek:               Die Khaya by Kruiskerk
Datums:         21 en 28 Augustus, 4 en 11 September
Tyd:                19:00-20:30
Koste:             R300 per paar
Inskrywings by Elaine: elaine@moederkerk.co.za of 021 883 3458

GesinsKAMP
Ons hou die naweek van 25-27 Oktober ‘n gesinskamp by Leeuwenboschfontein (net af van die R318 op die Montagu pad van die N1 af).   Ons fokus is op families met voorskool en laerskool kinders. Ons het 20 kampeerplekke bespreek en 6 chalets. Daar is ‘n lekker dam met vlotte, fietsry paaie, staproets, 4x4 roetes en ongeloooflike voëllewe.
 
Kamplekke kos R110 per persoon per nag
Chalet 1-2 kos R720 vir 4 persone per nag
Chalet 3-6 kos R590 vir 4 persone per nag
 
Reserveer ‘n plek so gou as moontlik by elaine@moederkerk.co.za. Ons sal finale kostes en program vroeg in September bekendmaak.
Moenie hierdie geleentheid mis nie.  Gaan besoek Leeuwenboschfontein se webtuiste om te sien hoe die omgewing lyk https://leeuwenboschfontein.co.za/. Vir navrae kontak Jan van Zyl by jan@moederkerk.co.za.
 
 
Vir navrae oor enige gesinspastoraat, kontak vir Jan by jan@moederkerk.co.za .
 
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2020 *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp