Copy
Deze uitgave vormt een belangrijke aanvulling op wat via www.texelsamenbeter.nl wordt gecommuniceerd.
Is dit bericht niet goed leesbaar? Bekijk hier de nieuwsbrief in uw browser.

Texel Samen Beter

Oktober 2016

Algemene Ledenvergadering Texel Samen Beter

Binnenkort vindt de Algemene Ledenvergadering van Texel Samen Beter plaats. Deze vergadering bestaat uit een deel dat alleen toegankelijk is voor leden (19.30 tot 20.00 uur) en een openbaar deel (vanaf 20.15 uur).

Wanneer: Donderdag 3 november
Waar: Stay Okay, Haffelderweg Den Burg
Ledenvergadering:  19.00 - 20.00 uur
Openbaar deel: 20.15 uur
Zaal open: 19.00 uur


Programma

HUIDHOUDELIJKE DEEL: ( 19.30 – 20.00 uur)
Dit deel is alleen toegankelijk voor leden

> Bekijk de jaarrekening 2015, de notulen van 2015 en de volledige huishoudelijke agenda. 

Wie een papieren versie van de stukken wil, kan deze opvragen bij het secretariaat (Oost 30, 1794 GP Oosterend of 06-19268122; als u de voicemail krijgt spreek dan duidelijk naam, straat, woonplaats in en uw telefoonnr.)

PAUZE: (20.00 – 20.15 uur)

OPENBAAR DEEL: (20.15 – 22.00 uur)
  1. De enquêteresultaten
    Wat vinden de Texelaars van zorg en welzijn op Texel? Het bestuur doet verslag van de resultaten en wat dat betekent voor de speerpunten van de zorgcoöperatie: van individuele urgentie naar Texel-urgentie.
  2. Veerkracht en eigen regie
    Wat betekent dit voor onszelf en voor Texel? Voorkomen is beter dan genezen, zegt men. Toch dempen we in de zorg nog veel te vaak pas de put als het kalf is verdronken. Wat kunnen we zelf doen? In de dorpen? In eigen huis?
  3. Rondvraag & sluiting

Aanpassingen in uw woning: hoe zit dat? 

Veel mensen hopen in hun eigen huis, hun eigen dorp of buurt oud te kunnen worden. Maar kan dat ook als er aanpassingen in de woning nodig zijn? 

Om antwoord op deze vragen te krijgen, gaan we op bezoek bij Jan van Andel, directeur van Woontij: de woningcorporatie voor Texel en Den Helder. Lees het interview en ontdek wat de mogelijkheden zijn voor aanpassingen aan woningen:

> Lees meer over woningaanpassingen

Dorpenronde

Ook dit jaar komt de Zorgcoöperatie weer naar alle dorpen om vragen te beantwoorden en belangstellenden en nieuwe leden van informatie te voorzien.
 
Dorp Wanneer Locatie
Oosterend Woensdag 9 nov 
19.00 - 20.30 uur.
Dorpshuis De Bijenkorf
De Cocksdorp Donderdag 17 nov
19.00 - 20.30 uur
Het Eierlandsche Huis
De Waal Donderdag 24 nov
19.00 - 20.30
Dorpshuis De Wielewaal
 
De data voor de overige dorpen zijn nog niet bekend. Deze worden in de volgende nieuwsbrief gecommuniceerd. Details zullen ook nog vermeld worden in advertenties in de Texelse Courant.
De zorgcoöperatie voor Texelaars
Bezoek voor vragen onze contactpagina of e-mail naar info@texelsamenbeter.nl.

Uitschrijven | Instellingen