Copy
Deze uitgave vormt een belangrijke aanvulling op wat via www.texelsamenbeter.nl wordt gecommuniceerd.
Is dit bericht niet goed leesbaar? Bekijk hier de nieuwsbrief in uw browser.

Texel Samen Beter

Nov 2016: Reminder ALV

Morgen (donderdag 3 november) vindt onze ALV plaats
U bent van harte welkom! 

Morgen ( donderdag 3 november 2016) vindt de Algemene Leden Vergadering van Texel Samen Beter plaats. De vergadering bestaat uit een deel dat alleen toegankelijk is voor leden (19.30 tot 20.00 uur) en een openbaar deel (vanaf 20.15 uur). U bent van harte welkom, de zaal is geopend vanaf 19.00 uur. 


Waar en wanneer?

Waar: Stay Okay, Haffelderweg Den Burg
Wanneer: donderdag 3 november
Ledenvergadering: 19.30 - 20.00 uur
Openbaar deel: 20.15 - 22.00 uur
Zaal open: 19.00 uur
 


Programma

De ALV van Texel Samen Beter zal uit twee onderdelen bestaan: een huishoudelijk deel van 19.30 tot 20.00 uur (alleen toegankelijk voor leden) en een openbaar deel van 20.15 tot 22.00 uur. Van 20.00 tot 20.15 uur is er een korte pauze. 

HUISHOUDELIJK DEEL: 19.30 tot 20.00 uur

Dit deel is alleen toegankelijk voor leden. Natuurlijk geven we u de mogelijkheid om belangrijke documenten alvast in te zien.

> Bekijk de jaarrekening 2015, de notulen van 2015 en de volledige huishoudelijke agenda.

OPENBAAR DEEL: 20.15 tot 22.00 uur

Iedereen, zowel leden als niet-leden, zijn welkom vanaf 20.15 uur. We zullen de volgende onderdelen bespreken:
 
1. De enquêteresultaten
Wat vinden de Texelaars van zorg en welzijn op Texel? Het bestuur doet verslag van de resultaten en wat dat betekent voor de speerpunten van de zorgcoöperatie: van individuele urgentie naar Texel-urgentie.
 
2. Veerkracht en eigen regie
Wat betekent dit voor onszelf en voor Texel? Voorkomen is beter dan genezen, zegt men. Toch dempen we in de zorg nog veel te vaak pas de put als het kalf is verdronken. Wat kunnen we zelf doen? In de dorpen? In eigen huis?
 
3. Rondvraag & sluiting
De zorgcoöperatie voor Texelaars
Bezoek voor vragen onze contactpagina of e-mail naar info@texelsamenbeter.nl.

Uitschrijven | Instellingen