Copy
Lees de online versie

NIEUWSBRIEF UKON APRIL 2017

UKON-symposium 11 april!
Op 11 april is het weer tijd voor het jaarlijkse symposium van het UKON. Dit jaar in het Evoluon in Eindhoven. Deze dag voor alle professionals van de UKON-zorgorganisaties belooft een zeer inspirerende dag te worden. ‘Samen Doen, Samen Sterk’ is het thema, waarbij het gaat over alle vormen van samenwerken met de cliënt, met familie, vrijwilligers, de buurt. Maar ook samenwerken binnen het UKON, tussen zorgverleners en met de eerste lijn. Een dag vol presentaties, workshops, onderzoekssessies en de vernieuwde dynamische UKON-poster-markt. Het programma vind je op de 
symposiumpagina

UKON-expertteams en cursus EBP

Om de expertise te bundelen van professionals in de verschillende zorgorganisaties en om met elkaar te komen tot producten die meer zijn dan de som der delen, zijn er rondom drie inhoudelijke thema's UKON-expertteams opgestart, namelijk over delier, geriatrische revalidatie en extramurale behandeling. De experts werken planmatig aan protocollen, overzicht klinimetrie, ontwikkelen betaaltitel, etc. De klassieke start van werken aan producten is een oriëntatie op wat er is, ofwel de literatuurstudie. Ter ondersteuning van het zoeken, lezen en beoordelen van wetenschappelijke artikelen is de cursus EBP opgezet. Dertig professionals volgen die, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, artsen en psychologen; voor sommige een kennismaking met EBP, voor de meesten een opfriscursus. 

UKON-expertteams ‘Implementatie’ en masterclass ‘Implementeren met beleid’

Om zorgorganisaties te ondersteunen bij de vele initiatieven om goede kwaliteit van zorg te behouden of te verbeteren zijn er UKON-expertteams ‘Implementatie’ gestart. Het achterliggende idee is om door middel van intervisie te leren van elkaars ervaringen in de verschillende organisaties, te kijken in elkaars keuken en om elkaar te stimuleren om met verstand van zaken vernieuwingen in te voeren. Ter ondersteuning is de masterclass ‘Implementeren met beleid’ aangeboden, waarin elke organisatie een eigen implementatieplan ‘Doen bij Depressie’ heeft geschreven op basis van ervaringen en ideeën van Maria Roelofs, Gerald Morssinkhof en Debby Gerritsen. Heel effectief en inspirerend!

Zijn mensen met dementie en ernstig probleemgedrag te helpen?

Verpleeghuisbewoners die de hele dag roepen of die agressief zijn, kunnen medebewoners, familie en medewerkers tot wanhoop brengen. De WAAL BEhavior in Dementia-III-studie wil de achtergronden en de gevolgen van dergelijk ernstig probleemgedrag verhelderen. In een in kort artikel wordt de inhoud van de studie weergegeven. Dit artikel is hier te lezen.

foto Jan Gielen

Promotie Rogier van Deijck

Op 15 maart jl. is Rogier van Deijck (op foto derde van rechts), specialist ouderengeneeskunde bij de Zorggroep te Venlo gepromoveerd op het proefschrift getiteld: Continous palliative sedation: practice, determinants and outcome. Het was een topdag voor het UKON en de Zorggroep. De dag begon met een symposium over palliatieve zorg voor medewerkers van de organisaties die deel hebben genomen aan het onderzoek van Rogier en in de middag vond de openbare verdediging plaats die Rogier met veel flair en humor volbracht. Het proefschrift bevat 5 studies waarbij diverse methoden zijn gebruikt. Rogier heeft meer dan 500 mensen die opgenomen waren voor palliatief terminale zorg gevolgd tot aan overlijden en ongeveer een kwart kreeg palliatieve sedatie. Daarbij heeft hij een studie naar de determinanten van sedatie gedaan en ook naar het beloop van comfort tijdens de sedatie.

Rondom zijn promotie was veel publiciteit. Zo verscheen op Captise een uitgebreid artikel over de uitkomsten van zijn promotieonderzoek en de dag na zijn promotie verscheen een interview in Dagblad de Limburger waarin hij ook vertelt over zijn persoonlijke ervaring met palliatieve sedatie.

'De pareltjes in ons werk halen de kranten niet'

Specialist ouderengeneeskunde, docent, onderzoeker en hoogleraar Ouderengeneeskunde en voorzitter van het UKON; Prof. dr. Raymond Koopmans is dagelijks bezig met de ouderenzorg, en gespecialiseerd in onderzoek naar de zorg voor mensen met dementie. In een interview met het tijdschrift Gerōn vertelt hij over zijn vak, de kwaliteit van de Nederlandse verpleeghuiszorg en hoe hij zelf bezig is met ouderdom. 
De volledige editie van het tijdschrift is online te lezen, het interview met prof. dr. Koopmans begint op pg. 17.

Interview Debby Gerritsen over het SPANkracht-pakket
ZonMw en Deltaplan Dementie geven de projecten van onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel een gezicht door de projectleiders aan het woord te laten. In dit kader werd eind 2016 dr. Debby Gerritsen geïnterviewd over het SPANkracht-pakket. Dit interview is hier te lezen. 

Interview Christian Bakker over BEYOND-II

In de interviewreeks van ZonMw om de projectleiders van de verschillende Memorabelprojecten een gezicht te geven is ook senior-onderzoeker Christian Bakker geïnterviewd. Hij ontwikkelt met het onderzoek ‘Grip op probleemgedrag bij jonge mensen met dementie’ een zorgprogramma dat zich specifiek richt op de behandeling van probleemgedrag bij jonge mensen met dementie in het verpleeghuis. Op de webpagina van de BEYOND-II-studie kan je meer lezen over deze studie. Het interview met Christian kan je hier lezen. 

Afdeling 'de Wingerd' van de Waalboog

Petra Coelen is verpleegkundige op de Wingerd, de afdeling van De Waalboog waar een unieke combinatie van expertise is ondergebracht. Het is geen gewone verblijfsafdeling, maar specifiek voor mensen die naast dementie ook ernstige gedragsproblematiek hebben. Zij wonen tijdelijk op deze afdeling. Het is een gezamenlijk initiatief van Pro Persona, organisatie voor geestelijke gezondheidszorg en De Waalboog. De afdeling telt 24 vaste bewoners en is begin 2016 officieel geopend. In een interview met Petra Coelen en een echtgenoot van een bewoonster van de afdeling wordt duidelijk wat de toenemende dementieklachten en gedragsproblemen voor hem en zijn vrouw betekenen. Het interview is hier te lezen.

Wetenschappelijk artikel verschenen over de MAPPING-studie

In maart verscheen in het tijdschrift ‘International Psychogeriatrics’ een artikel van UKON-onderzoeker Anne van den Brink. In dit artikel beschrijven zij en haar medeauteurs de kenmerken van de onderzoekspopulatie van de MAPPING-studie: verpleeghuisbewoners met psychische en somatische multimorbiditeit zonder dementie.
Vergeleken met wat uit de literatuur bekend is over verpleeghuisbewoners met dementie en bewoners met alleen somatische ziekten verschilt de onderzoekpopulatie wat betreft  leeftijd, cognitief functioneren, probleemgedrag en de afhankelijkheid van zorg. Het omgaan met deze patiënten vereist waarschijnlijk extra kennis en vaardigheden van medewerkers. Wat zijn de specifieke zorgbehoeften die deze patiënten hebben? Dat moet verder onderzocht worden om zo de kwaliteit van zorg voor deze groep patiënten te verbeteren. Het volledige artikel is hier te lezen.

Promotie Joany Millenaar

Op 22-12 jl. is aan de Maastricht University gepromoveerd dr. Joany Millenaar (middelste op de foto) op het proefschrift getiteld: "Young onset dementia: towards a better understanding of care needs and experiences." Promotores waren Prof. Frans Verhey en Prof. Raymond Koopmans en co-promotores waren dr. Marjolein de Vugt en dr. Christian Bakker. In het proefschrift wordt een verslag uitgebracht van gegevens van de NEEDYD-studie en de Europese RHAPSODY studie. In een vijftal hoofdstukken wordt ingegaan op de behoeften van mantelzorgers en ook kinderen van jonge mensen met een dementie en wordt die impact op mantelzorgers van jonge mensen met dementie vergeleken met die van mantelzorgers van ouderen met dementie. Verder is er een separaat hoofdstuk over predictoren van kwaliteit van leven bij mensen met Alzheimer dementie en Frontotemporale dementie. De promotie is de derde binnen het programma dementie bij jonge mensen.

Publicaties

Effects of substituting nurse practitioners, physician assistants or nurses for physicians concerning healthcare for the aging population: a systematic literature review.
Lovink MH, Persoon A, Koopmans RT, Van Vught AJ, Schoonhoven L, Laurant MG.
J Adv Nurs. 2017 Mar 16. doi: 10.1111/jan.13299. [Epub ahead of print] Review.
 
Young-onset dementia and the need for specialist care: a national and international perspective.
Carter JE, Oyebode JR, Koopmans RT.
Aging Ment Health. 2017 Mar 14:1-6. doi: 10.1080/13607863.2016.1257563. [Epub ahead of print]
 
Characteristics and health conditions of a group of nursing home patients with mental-physical multimorbidity - the MAPPING study.
van den Brink AM, Gerritsen DL, de Valk MM, Oude Voshaar RC, Koopmans RT.
Int Psychogeriatr. 2017 Mar 6:1-11. doi: 10.1017/S1041610217000230. [Epub ahead of print]
 
Physicians' perceptions of suffering in people with dementia at the end of life.
van der Steen JT, Deliens L, Koopmans RT, Onwuteaka-Philipsen BD.
Palliat Support Care. 2017 Jan 23:1-13. doi: 10.1017/S1478951516000985. [Epub ahead of print]
 
Determinants of quality of life in young onset dementia - results from a European multicenter assessment.
Millenaar J, Hvidsten L, de Vugt ME, Engedal K, Selbæk G, Wyller TB, Johannessen A, Haugen PK, Bakker C, van Vliet D, Koopmans RT, Verhey FR, Kersten H.
Aging Ment Health. 2017 Jan;21(1):24-30. doi: 10.1080/13607863.2016.1232369.
UKON-AGENDA
 
11 april 2017
UKON-symposium

Samen Doen, Samen Sterk Evoluon Eindhoven

13 april 2017
Bestuurdersoverleg


20 april 2017
2e cursusdag EBP

18 mei 2017
3e cursusdag EBP


8 juni 2017
Stuurgroepoverleg
 
UKON-nieuwsbrief

Deze UKON-nieuwsbrief wordt eens per 2-3 maanden samengesteld uit het nieuws van het UKON en bijzonder nieuws van de zorgorganisaties die zijn aangesloten bij het UKON.

Wilt u meer weten over deze nieuwsbrief of heeft u opmerkingen? Neem dan contact op met Arjanne van Leeuwen via ukon.elg@radboudumc.nl of 024-3668244. 

 
Copyright © 2017 UKON, All rights reserved.


Ons e-mailadres is: ukon.elg@radboudumc.nl 

U kunt zich hier:
afmelden voor deze nieuwsbrief

Email Marketing Powered by Mailchimp