Copy
Nyhetsbrev til medlemmer i Tavleforeningen
Se e-posten i din nettleser

KVALIFIKASJONSKRAV FOR TAVLEPRODUSENTER

Kvalifikasjoner og ansvar for arbeid i tavler som har blitt en del av et elektrisk anlegg. Tavleprodusentenes virksomhetsområde er hovedsakelig å produsere lavspenningstavler for bygg, industri, skip og off-shore. Produksjon og sluttkontroll utføres i tavleverksted og myndighetene har valgt at denne virksomheten ikke er omfattet av kvalifikasjonsforskriften FEK. På tross av dette har Tavleforeningen registrert at medlemsbedriftene i stor grad har personell med fagbrev som tavlemontør eller annet relevant elektrofag med tilleggskompetanse innen tavleteknikk. Denne utviklingen bidrar sterkt til at tavleprodusentene fremstår som en anerkjent og selvstendig bransje med dokumentert fagkompetanse.
LES MER

Tavleforeningen har gleden av å invitere til TAVLEFORUM med årsmøte

27. – 28. april 2017, på Sørmarka Konferansehotell, Oslo/Siggerud

Det vil bli gjennomført årsmøte i henhold til foreningens vedtekter. Deretter vil det bli gjennomført Tavleforum med et aktuelt og inspirerende faglig program.

Temaer som belyses:

  • Designverifikasjon av temperaturstigning i tavler
  • Kvalifikasjonskrav for arbeid på installerte tavler
  • Jordfeilvarlsling og isolasjonsovervåking
  • NEK 400 Landbruk
  • Grønt skifte med fokus på fordelingstavler
  • Kravspesifikasjon for samferdselstavler


Vi ønsker deg velkommen til faglig påfyll, gode diskusjoner og sosialt samvær!
MER INFORMASJON, PROGRAM OG PÅMELDING

Tavleforeningens fagpanel tilbyr «svar-tjeneste» for dine faglige spørsmål eller uklarheter knyttet til prosjektering, utførelse og dokumentasjon av tavler.

Som et ledd i å styrke servicegraden for våre medlemmer, samarbeidende bransjeorganisasjoner, tilsynsmyndigheter og andre med interesser innen tavlefag, tilbyr nå Tavleforeningen å organisere en effektiv svar-tjeneste for tavlerelaterte fagspørsmål. Vi oppfordrer medlemmer til å stille spørsmål. 
LES MER

DOKUMENTASJON AV TAVLER

Tavleforeningen registrerer at det er en del usikkerhet om hvilke krav forskriftene og normene setter til dokumentasjon av elektrotavler. Installatører, industribedrifter, konsulenter og DLE har rettet mange henvendelser til Tavleforeningen for svaret lar seg ikke finne med et enkelt oppslag.

Tavlebransjen har også noe variert praksis med hensyn til hvilke dokumentasjon som leveres med tavler og hvilke opplysninger om tavla som er tilgjengelig i tavler som er installert og satt i drift. 
Dette har Tavleforeningen valgt å gjøre noe med. På bakgrunn av overnevnte har Tavleforeningen oppsummert og definert dokumentasjonskravet for tavler. Det er videre utarbeidet en mal for tavledokumentasjon som foreslås tatt i bruk av tavleprodusenter som en bransjestandard. Dokumentasjonspakken bygger på kravene i FEU, NEK 439, og NEK 400-8-810.514.02. og består av 6 punkter.
LES MER

KURS VÅREN 2017

En av våre viktigste oppgaver er å tilby tavlerelaterte kurs for kompetanseutvikling innen prosjektering, utførelse og dokumentasjoner av tavler for de fleste formål.

I tavlebyggerens hverdag møter du stadig nye krav, nye teknologier og nytt utstyr. Vi mottar gjerne ditt forslag eller ønske om nye kurs som kan ha allmenn interesse i tavlebransjen og i elektromiljøet for øvrig.   
GÅ TIL KURSOVERSIKT
Copyright © Tavleforeningen / Tekniske Foreningers Servicekontor AS,
Fornebuveien 37, 1366 Lysaker. Tlf. 67 52 60 10. post@tavleforeningen.no

Oppdater informasjon eller meld av