Copy
Preheader | View in your webbrowser
zeversolar
Gratis installatieplanning met ZeverPlan 2.0
 
Een goede tool voor de planning van zonnestroominstallaties biedt verschillende functies: de tool ondersteunt installateurs bij het ontwerp, maakt een snelle en eenvoudige vergelijking van verschillende ontwerpvarianten mogelijk en is tegelijkertijd een marketinginstrument voor klantcontacten. Met ZeverPlan 2.0 heeft Zeversolar een onlineoplossing ontwikkeld die aan al deze eisen voldoet en ook nog eens gratis is.

Het ZeverPlan 2.0-planningsproces omvat vijf fasen: invoer van de projectgegevens, configuratie van de installatie, ontwerp van de leidingen, uitvoer van de resultaten en projectdocumentatie. Daarbij ondersteunt de tool de installateur met handige functies. Zo kunnen gebruikers in het kader van het configureren van de installatie (eveneens gratis) gebruik maken van een omvangrijke moduledatabase en wereldwijde weergegevens. Deze informatie wordt aangevuld met de technische parameters van alle Zeversolar omvormers.
ZeverPlan 2.0 is beschikbaar op http://www.zeverplan.com en werkt binnen uw internetbrowser, zodat u de software niet lokaal hoeft te installeren.Hoge flexibiliteit

In de praktijk zijn vaak ontwerpen nodig van installaties waarvan de modules verschillende indelingen of hellingshoeken hebben en in verschillende modulevelden worden ondergebracht. Met ZeverPlan 2.0 kunnen de belangrijkste ontwerpen efficiënt worden gepland, waarbij de software eigen ontwerp- en omvormervoorstellen aanvult. Daarbij worden niet alleen het nominaal installatievermogen en de hellingshoek en indeling in acht genomen, maar ook de wijze van montage. Voor aldus ontworpen designs worden zowel de energieopbrengsten als de rendabiliteit weergegeven.
ZeverPlan 2.0 ondersteunt bovendien ook de berekening van het eigen verbruik en de teruglevering van de geproduceerde zonnestroom op basis van opgeslagen belastings- en verbruiksprofielen.Projecten opslaan en vergelijken
Het ontwerpproces met ZeverPlan 2.0 eindigt met een overzichtelijke projectdocumentatie in PDF-formaat. Natuurlijk kan de documentatie ook worden afgedrukt. Verder kunnen projecten worden opgeslagen en gekopieerd. Zo kunnen configuraties efficiënt met elkaar worden vergeleken. De exportfunctie van ZeverPlan 2.0 maakt het bovendien mogelijk om projecten met andere gebruikers uit te wisselen en te vergelijken.
www.zeverplan.com
Find out more!
E-mail us

Privacy   Imprint   Contact   Zeverplan   Zevercloud
 

Europe Region

Zeversolar GmbH
Luxemburger Straße 59
50674 Köln

Sales
Phone: +49 221 80 05 15 50
Fax: +49 221 80 05 15 52
E-Mail: sales.eu@sma-solar.com

Services
Phone: +49 221 48 48 52 70
E-Mail: service.eu@sma-solar.com


Want to change how you receive these emails?
 
Unsubscribe from this list  »


Copyright © 2018 SMA New Energy Technology (Jiangsu) Co., Ltd.