Copy
Use this area to offer a short preview of your email's content.
View this email in your browser


Biotalous tutuksi -hankkeen tapahtumia syksyllä 2019

Rajupusu Leaderillä on oma Biotalous tutuksi -hanke meneillään. Hankkeen avulla alueen asukkaita, alueella toimivia yrityksiä ja yhteisöjä innostetaan ideoimaan ja tunnistamaan alueen vahvuuksia ja mahdollisuuksia Biotalouden näkökulmasta. Hankkeessa järjestetään erilaisia tilaisuuksia aiheen ympärillä.

Syksyn tulevat tilaisuudet: 
18.9.2019 klo 13:30 - 17:00 Pakkausmateriaalit ja niiden tulevaisuus, Juvan kunnan Valtuustosalissa. Luennoimassa Antro Säilä, tj. Suomen Pakkaussyhdistys ry.
3.10.2019 klop 13:30 - 17:00  Uusiutuvan energian teemapäivä, Rantasalmen kunnan Valtuustosalissa. Tilaisuus järjestetään yhdessä Maaseudun energiayrittäjyys -hankkeen kanssa. 
6.11.2019 Opintomatka Tarvaalan Biotalouskampukselle (ohjelma julkaistaan syyskuussa).

Tilaisuuksiin tulee ilmoittautua etukäteen hankekoordinaattori Kirsi Blombergille, kirsi.blomberg@rajupusuleader.fi. Kirsille voi tuoda myös ehdotuksia uusista tilaisuuksista.
Katso lisää: http://rajupusuleader.fi/biotaloustutuksi/
 

Leader-rahoitusta saaneet maaseudun uudet yritykset menestyvät

Selvityksen mukaan Leader-rahoitusta saaneet maaseudun yritykset menestyvät koko maan keskivertoyrityksiä paremmin. Yli neljä viidestä Leader-rahoitusta saaneesta tuoreesta yrityksestä oli viiden vuoden jälkeen yhä toiminnassa. Valtakunnallisesti keskimäärin joka toinen uusi yritys ajautuu yritystoiminnan lopettamiseen jo viiden ensimmäisen vuoden aikana. Suomen Leader-ryhmien tekemässä selvityksessä tarkasteltiin toimintansa aloittavia yrityksiä, jotka saivat Leader-rahoitusta ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen. 

Katso lisää: http://rajupusuleader.fi/leader-rahoitusta-saaneet-maaseudun-uudet-yritykset-menestyvat/
 

Rajupusu Leaderin hanketukia saaneet ovat tyytyväisiä saamaansa neuvontaan

Rajupusu Leader ry lähetti toukokuussa 2019 palautekyselyn kaikille, jotka olivat aloittaneet hankkeensa vuosien 2015 – 2018 aikana ja toteuttaneet sen loppuun 31.12.2018 mennessä. Kysely lähetettiin kaikille yritystukien ja hanketukien toteuttajille, mukaan lukien teemahankkeiden toteuttajat. Vastausprosentti kyselyyn oli 24,5%.

Vastaajat arvioivat tuen tärkeäksi hankkeen toteutumisen kannalta. Kaikki vastaajat kokivat saaneensa hankkeen alkuvaiheessa ja toteutumisen aikana neuvontaa hyvin. Neuvontaa mitattiin myös asteikolla 1-5, jossa ääripäät olivat erittäin tyytymätön – erittäin tyytyväinen. Keskiarvoksi neuvonnalle saatiin 4,6.

60% vastaajista ilmoitti, etteivät olisi toteuttaneet hanketta lainkaan ilman Leader-rahoitusta. Lue lisää: http://rajupusuleader.fi/rajupusu-leaderin-hanketukia-saaneet-ovat-tyytyvaisia-saamaansa-neuvontaan/


Maaseudun tiedottaja haussa

Nykyisen Maaseutukuriirin siirtyessä uusiin haasteisiin, Etelä-Savoon haetaan uutta tiedottajaa. Tiedottaja osallistuu Veej'jakaja ry:n, Rajupusu Leader ry:n, Piällysmies ry:n sekä Etelä-Savon ELY-keskuksen maaseutuohjelmien yhteisen viestinnän suunnitteluun ja vastaa aineiston tuottamisesta nettisivustolle, sosiaaliseen mediaan ja printtimediaan. Lisäksi tiedottaja kehittää verkkosivuston (www.maaseutukuriiri.fi) toimintoja, rakennetta ja ilmaisua. Tehtävän tuloksellinen hoitaminen vaatii oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä, kykyä kiteyttää asiakokonaisuuksia ja valmiutta työskennellä toimistoajan ulkopuolella. Hakemukset tulee lähettää 13.9. mennessä Veej'jakaja ry:lle.  Lisätietoja saa Veej'jakaja ry:n toiminnanjohtajalta Anssi Gyntheriltä, puh. 0440155222.


Hallituksen kokoukset syksyllä 2019

Tiistai 8.10.2019
Kokouksessa käsiteltävät hankkeet tulee jättää Hyrrään 24.9. mennessä.

Tiistai 26.11.2019
Kokouksessa käsiteltävät hankkeet tulee jättää Hyrrään 12.11. mennessä.

Sääntömääräinen syyskokous pidetään Joroisissa 26.11.2019 klo 18:30 
Paikka ilmoitetaan myöhemmin.Copyright © 2020 Rajupusu Leader, All rights reserved.


Our mailing address is:
Rajupusu Leader
Juvantie 2
51900 Juva 
Finland