Copy
Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik dan hier
DigiMarge
Nieuwsbrief van het Drachtster Lyceum
2017-2018 - Nummer 4 

De DigiMarge laat iedere aflevering opnieuw zien hoe de tijd vliegt.

Trots glimlachend zien we de prestaties van leerlingen voorbij komen, met sterke essays en winst op de NK Veldrijden en bekijk vooral ook de DigiBel. Trots ook op Ans Wallinga en haar leerlingen, die haar vak Fries fantastisch presenteerden aan Den Haag en de provincie. Een prachtig boek over een memorabele dag rond de Stroffelstiennen, een groot bedrag voor Alpe d'HuZes, een Open Dag die in een prettige sfeer verliep en bovendien zeer goed werd bezocht werd. Er viel afgelopen tijd veel te vieren. 

Ontroering was er ook. Het afscheid van Trynke Muskita, ruim 20 jaar geliefd regisseur van ons Kersttoneel ging uiteraard gepaard met het nodige 'drama'. En Gwen van de Stouwe nam afscheid als rector met treffende ontmoetingen aan de directietafel, die voor de gelegenheid in de mediatheek tussen het toegestroomde publiek was geplaatst.

Zo vliegt de tijd voorbij, sneller dan zelfs de racedrones van Rotorismo, met een lach en een traan.

Daan van Weelie
waarnemend rector

Afscheid Gwen van de Stouwe als rector 

Op 25 januari nam Gwen van de Stouwe na tien jaar afscheid als rector van het Drachtster Lyceum. Vanwege gezondheidsredenen moest ze stoppen met haar rectoraat, maar ze blijft bij OSG Singelland betrokken, met name bij het Matrix Lyceum en bij de aansluiting tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.
Lees verder > 

Praat mee over de toekomst van Singelland

Op 20 februari gaan medewerkers, leerlingen, ouders en samenwerkingspartners in gesprek over de toekomst van OSG Singelland in de S400. Als je mee wilt praten over wat jij belangrijk vindt voor de scholen van Singelland, en dus ook voor het Drachtster Lyceum, in de komende 5 jaar dan kan je je hiervoor nog aanmelden.
Lees verder > 

Project Stroffelstiennen afgesloten met boekje

Het project Stroffelstienen, waarbij 15 kleine gedenkstenen voor Joodse oorlogsslachtoffers in diverse straten in Drachten zijn geplaatst, is dinsdag 23 januari waardig afgesloten met de uitgave van een boekje, waarin de reden en achtergrond duidelijk wordt van het project. 
Lees verder > 

Actiedag levert €6850,- op

Op vrijdag 22 december sloot het Drachtster Lyceum het kalenderjaar af met een actie voor Team Singelland Alpe d’HuZes. Er was een kerstmarkt georganiseerd en daaromheen nog diverse (sport)activiteiten. 
Lees verder > 

Cultuur op het Drachtster Lyceum

Elk jaar betalen ouders school 10 euro “cultuurgeld”. De school levert dat geld in bij de overheid, via het CJP, en de overheid legt daar dan 5 euro bij. Zo wordt 10 euro in een klas 15 euro. Goeie deal! Dat geld wordt dan “CJP geld”, je kunt er als school culturele instellingen mee betalen (via een zogenaamde “weborder”, technische term). We hebben dus als school een fantastisch cultuurbudget voor activiteiten in de les maar ook voor buiten de lessen om. Wat doen we nu eigenlijk met dat cultuurgeld allemaal?
Lees verder > 

Verlof aanvragen

Wilt u, of uw kind, gebruik maken van buitengewoon verlof, dan kunt u de informatie daarover vinden in onze Informatiefolder verlofaanvragen. (De folder is ook te vinden op: https://dl.singelland.nl/downloads.html en dan doorklikken naar 'informatiefolder verlofaanvragen'.) 

ICT-nieuws

Voortaan ontvangt u de berichten van het ICT-team niet meer in een aparte nieuwsbrief, maar als artikel in de DigiMarge. 
Lees verder > 

Eeuwfeest Drachtster Lyceum

In 2019 bestaat onze school 100 jaar, want  in september 1919 opende de Rijks Hoogere Burger School in Dragten zijn deuren. Uiteraard zal dat groots gevierd worden,  ook weer met een reünie voor alle oud-leerlingen en oud-personeelsleden. De datum daarvoor is: zaterdag  5 oktober 2019!
Lees verder > 

Friese les voor Haagse ambtenaren

Op donderdag 25 januari hebben ambtenaren van de ministeries van Binnenlandse Zaken, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Justitie en Veiligheid een les Fries van de examenklas havo 5 en vwo 6 bijgewoond. 
Lees verder > 

Druk bezochte Open Dag

Op woensdag 31 januari konden leerlingen van groep 8 en hun ouders sfeer proeven tijdens onze Open Dag. We mochten 1060 bezoekers verwelkomen!
Lees verder > 

De nieuwe DigiBel staat online

De nieuwe DigiBel, de video schoolkrant van het Drachtster Lyceum staat nu online. 
Lees verder > 

Doppers met logo Drachtster Lyceum

 

Bij de keuken worden Dopperflessen met daarop het logo van het Drachtster Lyceum voor €8,- (beneden kostprijs) verkocht. De missie van Dopper is het promoten van kraanwater, het terugdringen van zwerfafval en schoon drinkwater voor iedereen. De Dopper Foundation steunt Simavi met waterprojecten in Nepal
Lees verder > 

Dankbrief van Trynke Muskita, regisseur kersttoneel

Van Trynke Muskita, die jarenlang de regie van het Kersttoneel in handen had en afgelopen december afscheid nam van het jaarlijkse spektakelstuk dat traditiegetrouw plaatsvindt in De Lawei, ontvingen wij een mooie en emotionele dankbrief. 
Lees verder > 

Essaywedstrijd Vwo 5

Dertien leerlingen uit vwo-5 hebben afgelopen najaar meegedaan aan een door de Odd Fellows United Nations Pilgrimage For Youth uitgeschreven essaywedstrijd. In hun essay, economisch, politiek, juridisch of humanitair van karakter en natuurlijk gerelateerd aan de VN, geven de deelnemers hún visie op wat er in de wereld gaande is. Onze leerlingen zijn fanatiek aan de slag gegaan: voor de Friese deelnemers was er één plaats te vergeven voor een geheel verzorgde veertiendaagse trip naar New York met een bezoek aan de VN. Elke deelnemende school mocht 5 kandidaten voordragen. Medio november zijn de vijf kansrijkste essays geselecteerd en de schrijvers hebben deze in de daaropvolgende weken geoptimaliseerd en voorzien van een Engelse samenvatting Groot was de teleurstelling, toen de Odd Fellows ons begin december, rond de inleverdatum,  meedeelden dat ongenoegens tussen hun broeders in Oregon (VS) en de VN ertoe leidden dat het hele feest niet doorging. Ook niet in Nederland! De essays zijn er natuurlijk niet minder om en verdienen het om gelezen te worden. Doe het maar eens na! In deze Digimarge worden er vier gepubliceerd. 
M. Hemmes, sectie Nederlands

Leonie Bentveld (H2f) wint opnieuw NK Veldrijden

Leonie Bentveld uit H2f heeft afgelopen zaterdag haar titel van Nederlands Kampioen veldrijden weten te prolongeren.In de volgende DigiMarge kunt u een interview met haar lezen.

Vliegen door het Drachtster Lyceum

Indoorvliegen Drachten is een nieuw initiatief van Sven Kuiper (voormalig docent CKV Krijgskunst) die sinds een paar jaar verslaafd geraakt is aan modelvliegen en FPV racedrones. Onder de naam Rotorismo kan je video's vinden op YouTube. Op de website www.rotorismo.com kan je binnenkort ontwerpen van modellen en onderdelen vinden die je zelf kan laten 3D-printen of CNC-frezen.
Lees verder > 

Contact
Contact Ouderplatform
Jaarrooster
Schoolbord.info
Team Singelland Alpe d'Huzes
         
Het Drachtster Lyceum
Torenstraat 28
9201 JW Drachten
0512-571020
drachtsterlyceum@singelland.nl

Copyright © 2017 Het Drachtster Lyceum, All rights reserved.
 
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp