Copy
Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik dan hier
DigiMarge
Nieuwsbrief van het Drachtster Lyceum
2017-2018 - Nummer 7 

Beste ouders/verzorgers,

Op uw scherm de editie van de DigiMarge met informatie over De Laatste Schoolweken. Dat bekent dat de zomervakantie alweer in zicht komt. En inderdaad, over welgeteld zes weken is het zover, deze week meegerekend. Ik hoor het u denken, en het klopt. Niet alleen leerlingen tellen af naar de vakantie. Zo nu en dan maakt ook de rector zich daaraan schuldig. Tot die tijd 'moet' er nog het een en ander, zo kunt u lezen wanneer u op 'Invoering AVG' klikt. De titel waarschuwt u al een beetje. AVG is van die Europese privacywetgeving, waar u al die spam van krijgt. U kunt er ook voor kiezen om de school hierin te vertrouwen en het heilige 'moeten' wat dit betreft te negeren.

Gelukkig gebeurt er ook veel zonder dat het moet, maar omdat het kan, of omdat het fijn is. Veel daarvan is vermeldenswaardig en om die reden in deze editie gepresenteerd. Een geweldig wapenfeit wil ik eruit lichten, juist omdat het voor mij persoonlijk veel betekent. Het afgelopen jaar heeft mijn zus -- een paar jaar jonger dan ik, man en drie jonge kinderen -- alle mogelijke behandelingen tegen kanker ondergaan. Zij komt er bovenop. Het was heel zwaar, en dat is het nog steeds, maar ze is er nog. Mentaal ongebroken en zo sterk als een olifant. Lichamelijk geteisterd door de heftige, maar ver doorontwikkelde en wetenschappelijk bewezen effectieve behandelingen. Opgevangen door artsen en verpleegkundigen die de mens zien achter de patiënt, en die je daarop aanspreken, ook mij, wanneer ik als broer machteloos naast mijn zus zat op consult. Fantastische mensen. En hoe fantastisch zijn dan mijn collega's en leerlingen die vorige week donderdag de Alpe d'Huzes beklommen, weer afdalen in de regen, en nog eens, en nog eens, zichzelf overtreffend voor het goede doel. Ik heb ze gevold de hele dag en wat ik voelde was diepe dankbaarheid. Voor KWF Kankerbestrijding hebben deze mensen meer dan 110.000 euro opgehaald. Meer dan een ton, dames en heren. Voor meer onderzoek naar effectieve therapieën voor ziekte nummer 1 waar vrijwel iedereen direct of indirect mee te maken krijgt. Collega's en leerlingen, uit de grond van mijn hart, bedankt. Ouders, ongetwijfeld is een flink deel van dat bedrag aan uw vrijgevigheid te danken. U daarom ook zeer bedankt. 

Daan van Weelie
waarnemend rector

Invoering Plusdocument 2018-2019

Komend schooljaar 2018/2019 kunnen wij, Singelland breed, de leerlingen de mogelijkheid bieden om te werken aan een Plusdocument. Vorig jaar heeft er al een vooraankondiging gestaan in de Gele Vellen (10 april 2017) dat dit document ‘aanstaande’ was. Daarna zijn wij, de stuurgroep en de werkgroepen, bezig geweest om het format en mogelijke inhoud voor zo’n document voor alle locaties helder te krijgen. Nu zijn we gelukkig zo ver dat het Drachtster Lyceum, de VHS, Surhuisterveen en de ISK volgend jaar kunnen starten. Voor alle mentoren geldt dat we aan de start van het jaar bij elkaar zullen komen om te bespreken wat het inhoudt voor jou, voor de leerling, voor docenten. Wat is nu precies een Plusdocument ook alweer en wat houdt dat in? 
Lees verder > 

Programma laatste schoolweken

Bekijk hier het programma van de laatste schoolweken.
Bekijk hier wanneer de toetsen van de toetsweek ingehaald moeten worden.
Bekijk hier het schema wanneer de boeken ingeleverd moeten worden.
Bekijk hier wanneer de rapporten opgehaald moeten worden.

Team Singelland Alpe d'HuZes: Ruim €110.000,-

Na een indrukwekkende week zijn we dit weekend de Alpe d’Huez afgedaald en thuis gekomen. We kunnen terugkijken op een intensieve, maar zeer geslaagde week. Op sportief gebied zijn de doelen behaald. In totaal hebben Sascha Steensma en haar vader Miente, Teuny Bosma en Feikje Riedstra 15x de Alpe d’Huez beklommen. En dat terwijl de regen bij vlagen met bakken uit de lucht kwam. Dat is een geweldige prestatie! 
Lees verder > 

Wat een pijn, wat een gedoe, wat een tijd en wat een ergernis…

Bovenstaande tekst is niet een opbeurende titel voor een stuk in het nieuwsbericht. Het betreft hier een titel die slaat op het digitaal pesten, het digitaal elkaar bestoken met woorden en zinnen en het digitaal elkaar beschuldigen en verwijten door……..leerlingen.
Lees verder > 

Nieuwe huisvesting voor het Matrix Lyceum

Gemeente Smallingerland heeft een budget van € 550.000,- beschikbaar gesteld voor nieuwe huisvesting voor het Matrix Lyceum in Drachten, de school die maatwerk levert voor havo-/vwo-leerlingen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte. Deze school is nu gevestigd in de voormalige conciërgewoning van Het Drachtster Lyceum. Op woensdag 23 mei onthulden enkele leerlingen en wethouder Van der Leck het logo bij de nieuwe ingang van het Matrix Lyceum.
Lees verder > 

Leerlingen presenteren plannen voor verduurzamen

Op woensdag 25 april hebben de klassen A3d en A3a/G3a plannen voor het ‘verduurzamen’ van het centrum van Drachten gepresenteerd. Dit in opdracht van de Gemeente Smallingerland, Wetterskip Fryslân en het IVN Jongeren Adviesbureau. 
Lees verder > 

Taaldoarp Frysk

De sectie Fryske taal en kultuer organiseerde op vrijdag 1 juni voor de tweede keer het Taaldoarp Frysk. De leerlingen voerden tijdens het Taaldoarp gesprekken die tijdens de lessen waren voorbereid. Om recht te doen aan de thuistaal van de leerlingen werd er gedifferentieerd. Daarbij moesten de Friestalige leerlingen een uitgebreid, geïmproviseerd gesprek voeren en de werkwoorden goed gebruiken en konden de niet-Friestalige leerlingen volstaan met een korter gesprek zoals dat geoefend was. 
Lees verder > 

Lauwersoogexcursie

Op 29 en 30 mei gingen de leerlingen uit de 2e klas op excursie naar Lauwersoog. Op het programma stond (met hybie-netten vissen in een ondiepe zij-arm van het Lauwersmeer op kevers, wantsen, garnalen en visjes) een bezoek aan de haven en korren (vanaf de zeedijk vissen met een groot sleepnet op o.a. visjes, garnalen, krabben en kwallen). 
Bekijk hier het fotofilmpje >

Tuintjesproject voor brugklassen

Het tuintjesproject bestaat uit een lessenreeks en duurt het gehele groeiseizoen van eind maart tot eind juni. In deze periode leggen leerlingen uit de brugklas een moestuintje aan in een vierkante-meter-bak. Iedere klas heeft een eigen bak en per 2-tal kweken ze hierin hun eigen plant. Aan de hand van theoretische en praktische lessen verbouwen ze hierin naar eigen keuze groenten, kruiden of eetbare bloemen. 
Lees verder > 

Sportdemonstratie in Rijksmonument Thalenpark

Op 24 mei gingen de klassen A2b en B1c onder begeleiding van de docenten Redmar Bauer en Janina Geertsma naar het Thalenpark ter opluistering van de viering dat het Thalenpark een Rijksmonument geworden is. Tijdens deze bijeenkomst gaven zij een sportieve demonstratie.
Lees verder > 

Esra, Fardau en Pijka genomineerd als winnaars verhalencompetitie

Schrijfvaardigheid is een belangrijk onderdeel van het vak Nederlands. Onderzoek wijst uit dat schrijfvaardigheid onder de leerlingen van het voortgezet onderwijs mede door de digitalisering afneemt. VanDijk en Randstad organiseerden daarom een inspirerende verhalencompetitie. Een prachtige kans voor de sectie Nederlands om te zorgen dat creatief schrijven weer gaat leven bij onze leerlingen. Vanuit het thema: ‘Mijn wereld, mijn netwerk; online en offline’ hebben we de leerlingen uit vier brugklassen laten nadenken en schrijven over welke rol nieuwe media innemen in hun leven en hoe zij communiceren met hun vrienden. Pijka Hei (B1d), Esra van Loon (B1e) en Fardau Bethlehem (B1g) zijn genomineerd als winnaars van de verhalencompetitie Nederlands.
Lees verder >

Minifestival Summer Holliday Vibes verdrijft de kou

Op dinsdag 12 juni vond het minifestival Summer Holliday Vibes plaats. Het weer was helaas niet zomers, maar de diverse optredens zorgden dat de warmte van het podium afspatte.
Lees verder >

Invoering AVG

Vanaf 25 mei 2018 zijn organisaties die persoonsgegevens verwerken, wettelijk verplicht om aan de nieuwe privacyregels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te voldoen. 
Lees verder > 

Kom in de kast en neem een kijkje!

Gevonden voorwerpen worden een week uitgestald bij de balie.Daarna worden ze in een kast opgeborgen en na enkele weken worden de spullen aan een goed doel geschonken, of als dat niet mogelijk is, weggegooid. 
Lees verder > 

 

Personele mededelingen

Er zijn deze keer geen personele mededelingen. 
 

Contact
Contact Ouderplatform
Jaarrooster
Schoolbord.info
         
Het Drachtster Lyceum
Torenstraat 28
9201 JW Drachten
0512-571020
drachtsterlyceum@singelland.nl

Copyright © 2017 Het Drachtster Lyceum, All rights reserved.
 
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp