Copy
View this email in your browser

I det här nyhetsbrevet:

  • Välkommen!
  • De palestinska biblioteken och Matloub
  • Crowdfunder för biblioteksbuss i Greklands flyktingläger
  • 50 år i vänsterfil – och sedan?
  • Ladda ned och läs bis utökade jubileumsnummer

Välkommen!

Välkommen till BiS nyhetsbrev för våra medlemmar och andra intresserade!

I brevet finns nyheter, information och tips om föreningens verksamhet som kan intressera dig som medlem eller dig som vill bevaka biblioteksutvecklingen ur ett vänsterperspektiv.

Ta ställning för ett progressivt biblioteksväsende!


Bli medlem i BiS! Som medlem får du tidskriften bis som kommer ut med 4 nummer om året.

Ett vanligt medlemskap kostar bara 250 kronor per år, eller 160 kronor för dig som är student/pensionär/person utan full inkomst. Du kan betala enkelt med Swish.
Bli medlem nu!

De palestinska biblioteken och Matloub

Den pågående ockupationen av Västbanken och Israels politik för Gazaremsan begränsar palestiniernas liv, från deras fysiska rörelser till tillgången till information. Palestinska bibliotek är underfinansierade och underbemannade. Därtill möter de problem orsakade av Israels regler och politik. Att importera böcker är särskilt svårt. Israel kontrollerar alla gränser och stoppar ofta försändelser från andra arabisktalande länder.

Detta har länge varit ett problem när hjälporganisationer har velat stötta palestinska bibliotek. Svårigheten har varit att matcha böcker med det faktiska behovet. Andelen böcker på engelska och svenska har emellanåt överstigit andelen böcker på arabiska. För att råda bot på problemet startades i januari 2019 projektet Matloub, ett samarbete mellan Librarians and Archivists with Palestine (LAP) och Tamer Institute for Community Education. 

Önskemål på böcker har samlats in från ett antal palestinska bibliotek. Efter att du har köpt en bok och betalat för frakten, ser Matloub till att boken kommer fram till det bibliotek som har önskat den. Att fraktkostnaden ibland överstiger priset på själva boken speglar i vilken mån palestinska bibliotek verkar i ett samhälle där friheten är kringskuren och kontrollen är omfattande.

Skriv om biblioteken och krisen i nästa nummer av bis!


Nästa nummer av bis har tema När krisen kommer och tar utgångspunkt i vårens pandemi och hur den drabbat och förändrat vardagen och förutsättningarna för våra bibliotek. Hur har coronavirusets utbredning över världen påverkat biblioteken och hur väl rustade är vi för en kris, oavsett i vilken form och grad den dyker upp? Välkommen med ditt bidrag till tidskriftenbis@gmail.com senast den 15 maj!

Crowdfunder för biblioteksbuss i Greklands flyktingläger

Almapris-nominerade Echo Mobile Library är uppsökande biblioteksverksamhet som med en biblioteksbuss varje vecka besöker asylsökande i flyktingläger utanför Aten i Grekland. Biblioteket erbjuder böcker på 13 olika språk för barn och vuxna, kursböcker för språkinlärning och håller också språkkurser och skolförberedande aktiviteter för barn. Echo når ut till ca trehundra personer på 11 olika platser och kör varje vecka runt 450 km i och omkring Aten. Nu behöver biblioteket hjälp med pengar till en ny buss eftersom den gamla håller på att ge upp. En medlem i teamet skriver ”Echo kan förstås inte heller hålla öppet när det är utegångsförbud. Men vill vara så redo som möjligt när det är dags att köra igång igen.” Läs mer om projektet och donera här:

Läsvärt

 

Varför utbilda sig till bibliotekarie?

Biblioteken befinner sig i en kritisk situation. Nyliberal politik gröper ur bibliotekens autonomi och nedskärningar öppnar vägen för auktoritär högerpopulism. Peter Björkman minns ett möte med Barbro Bolonassos som fick honom att förstå kopplingen mellan utbildning och praktik och vad bibliotekarier kan göra i kraft av sin profession.

Information är inte allt

Det är bra att biblioteken sprider information på många språk i coronatider. Men vår reaktion kan inte stanna där.

Söktjänsten Svenska dagstidningar tillgänglig för alla under coronakrisen

Nu kommer du åt allt material i tjänsten Svenska dagstidningar hemifrån. Det är möjligt tack vare ett tillfälligt avtal mellan Kungliga biblioteket (KB) och upphovsrättsorganisationen Bonus Copyright Access.

Kulturtidskrifterna hotas av coronakrisen

Försäljningen störtdyker och alla evenemang måste ställas in – coronakrisen kan bli slutet för Sveriges rika flora av kulturtidskrifter.

Kommunala kommunikatörer stryper vår självständighet

Johannes Soldal uppmanades ta bort ett inlägg från bibliotekets Facebooksida eftersom informationen inte var "säkerställd" och "förankrad". Det är omöjligt att vara grindvakt mot fake news och desinformation utan kontroll över våra egna kommunikationskanaler, skriver han.

50 år i vänsterfil – och sedan? 

Det var rubriken när Anna Hallberg, bis kontaktperson i Göteborg, och undertecknad bjöd in till fest.  Vi gjorde vad vi förmådde för att sprida det glada budskapet till alla vi tänkte kunde vara intresserade. Tyvärr gav det nästan nollresultat vad gällde de nu yrkesverksamma. Varför återstår att grubbla på?
Tre återbud pga sviktande hälsa och ork kom sista dagen, men vi blev till sist elva personer, de flesta i gott och väl karantänålder, som träffades en februarikväll på detta fantastiska ställe Forum Skill, som är värsta bissaren och biblioteksaktivisten Randis Myhres arbetsplats.

Vi var gamla styrelsemedlemmar, sommarlägersdeltagare, veteranträffsdeltagare, skribenter, illustratörer och tidigare aktivister i lokalgruppen. Några hade inte träffats på decennier, andra är fortfarande engagerade tillsammans i Folkbibliotekens Vänners styrelse och i den litteraturcirkel som bis lokalgrupp levt vidare som.
Persiska grytor med och utan kött från kvarterscafé, hembakat, vin och kaffe var det lekamliga. Det andliga förutom alla samtal om stort, smått, nära och fjärran i tid och rum så berättade Randi om Forum Skill och visade bifogade film om och av Biblioteksvännerna i Biskopsgården.

Vi som träffades representerade tillsammans mer än 500 år i vänsterfil och lunkar alla vidare på den kanten. Med detta med "-och sedan" väntar vi ivrigt på att yngre kamrater här på landets framsida tar hand om!

Ingrid Atlestam

BiS nya styrelse

BiS hade årsmöte 28 mars, och då valdes en ny styrelse. Du kan även hitta föreningens verksamhetsberättelse för 2019 på vår hemsida.

Ladda ned och läs bis utökade jubileumsnummer

Nu finns bis jubileumsnummer tillgängligt även för dem som inte är prenumeranter.
Illustration Tobias Johansson.
Twitter
Facebook
Copyright © 2020 Föreningen BiS, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp