Copy
Waasland Klimaatland Nieuwsbrief Header
 
 

Nieuwsbrief voor lokale besturen

januari 2016

 
 
 
Lijn
 
 
Beste <<First Name>>,
 


Deze maandelijkse nieuwsbrief voor lokale overheden staat in teken van het participatietraject, de stuurgroep van 29 januari, het tweede voortgangsrapport dat naar de gemeenten wordt gestuurd, de groepsaankoop dakisolatie en het bedrijfsbezoek van de Pioniers. We plaatsen het klimaatbeleid van Stekene in de schijnwerpers!

 
Einde aanspreking
   

Participatietraject: oktober 2015 – maart 2016
 

Om een gedragen klimaatplan te hebben tegen mei 2016, plannen we 50 inspraakmomenten. Als eerste stap verzamelden we zoveel mogelijk ideeën van burgers (oa klimaatcafés en babbelbox), van bedrijven en van gemeenten (oa met bedrijfsbezoeken voor schepenen en diensthoofden).
In een tweede stap willen we graag te weten komen welke van deze acties jullie prioritair vinden. We komen daarom naar alle zeven gemeenten met panelen met daarop alle verzamelde ideeën uit de eerste fase. Iedereen kan in februari dmv stickers aanduiden welke ideeën voor hem of haar het belangrijkst zijn. Deze prioritaire ideeën worden uitgerekend door studiebureau Futureproofed en vormen het ontwerp klimaatplan dat eind februari zal worden voorgelegd aan elk College van Burgemeester en Schepenen.
De derde stap is tussen 1 en 14 maart: dan wordt het voorstel van klimaatplan online raadpleegbaar voor alle burgers, bedrijven en ambtenaren.
 
Eind maart verwerken we alle opmerkingen. Midden april leveren we het definitief gezamenlijk klimaatplan met zeven gemeentelijke bijlagen op. In mei worden deze op alle gemeenteraden geplaatst, waarna het gezamenlijk klimaatplan naar de Europese Commissie gaat
 
Benieuwd hoe deze inspraakmomenten gepland worden? Bekijk dan deze excel.
 

 
  Lijn  
   

Stuurgroep vrijdag 29/01

De stuurgroep bestaat uit alle milieuschepenen en –diensten van de Wase gemeenten, de provinciale milieudienst en de bevoegde gedeputeerde voor het burgemeestersconvenant. De stuurgroep staat in teken van de vooruitgang omtrent het Wase klimaatplan (en vanaf juni omtrent de uitwerking van klimaatacties). Er worden goede praktijken uitgewisseld en we geven een stand van zaken omtrent CO2 uitstoot van 2013. Bij deze de agenda.
 
Het wordt een belangrijke en leerrijke vergadering! Tot dan.
 

 
  Lijn  
   

tweede voortgangsrapport naar College

We plannen vier overlegmomenten in de gemeente om de werkzaamheden rond het klimaatplan in goede banen te leiden. Na dit overleg volgt steeds een rapport. Het eerste rapport werd op 16 oktober gestuurd. Het tweede rapport ontvangt het College van Burgemeester en Schepenen op 29 januari, zowel digitaal als met de post. In dit tweede rapport zit de het aanzet van het lokale klimaatplan van de gemeente.

In het derde rapport van begin maart worden de prioritaire klimaatacties uitgewerkt en voorgesteld. Het vierde rapport is het definitieve gezamenlijk klimaatplan met zeven gemeentelijke bijlagen.

 
  Lijn  
   

Klimaatactie: EERSTE SAMEN aankoop dakisolatie WAASLAND

20% van alle woningen hebben nog steeds geen dakisolatie, hoewel sinds 1 januari 2015 de nieuwe norm voor dakisolatie van kracht is. Bovendien wordt momenteel werk gemaakt van een Waas klimaatactieplan om de CO2-uitstoot in onze regio te verminderen met minstens 20% tegen 2020.

Daarom organiseert Interwaas in samenwerking met de gemeenten en met steun van de Wase Confederatie Bouw een samenaankoop dakisolatie in het Waasland. Er zullen zowel isolatiematerialen worden aangeboden om zelf te plaatsen als prijzen voor materialen inclusief plaatsing.

Ook jij kan je steentje bijdragen aan de klimaatdoelstelling van onze regio door je dak te isoleren. Als surplus bespaar je op je energiefactuur én verhoog je het comfort in je woning.

Heb je interesse? Vrijblijvend inschrijven of wens je meer informatie dat kan op www.waaslandklimaatland.be/dakisolatie (vanaf februari), via frauke.vangoethem@interwaas.be of 03 780 52 07.

Per gemeente zal ook een infoavond plaatsvinden, data en locatie kan je vanaf februari terugvinden op www.waaslandklimaatland.be/dakisolatie .

 
  Lijn  
   

Pioniers (Wase bedrijven en organisaties): 26/01

Met de Pioniers willen we een lerend netwerk opzetten tussen Wase bedrijven en organisaties. De vergadering van dinsdag 26/01 tusen 18u en 20u staat in teken van duurzaam bedrijfsmobiliteit. De gastheer QinetiQ Space uit Kruibeke, levert niet enkel een bijdrage aan milieusatellieten, maar heeft ook een vooruitstrevend mobiliteitsbeleid voor zijn personeel.

 
  Lijn  
   

Klimaatbeleid gemeente in de kijker: Stekene

Stekene werkt aan een vergroening van de mobiliteit in het algemeen door dit en volgende jaren meer en veilige fietsvoorzieningen aan te leggen, fietsoplaadpunten in elke deelgemeente en oplaadpunten voor elektrische auto’s. Een opvallend beeld is een treintje op zonnepanelen dat éénmaal per maand op initiatief van een bewoner van Hulst (NL) zijn landgenoten naar de zaterdagmarkt te Stekene en terug brengt. Door deze duurzame initiatieven daalt de CO2 uitstoot.

Een energieproject door het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de gemeenteschool is ook voorzien en een voorstelling van het ESCO verhaal voor alle scholen dit voorjaar om hen te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen.Voor de burgers zijn in het voorjaar twee sessies rond isolatie van woningen voorzien, één met Vormingplus (natuurlijke isolatiematerialen) en één via Interwaas voor de groepsaankoop dakisolatie.
 

 
  Lijn  
 
Wens je deze email niet meer te ontvangen? Schrijf je hier uit.

Persoonlijke gegevens kan je hier wijzigen
 

Email Marketing Powered by Mailchimp

Waasland Klimaatland Lamstraat 113 Sint-Niklaas 9100 Belgium

http://www.trisco.be | +32(0)496 78 32 00