Copy
Februari 2017
Lees hier de nieuwsbrief in je browser. 
Kortfilm Sam kaart het hokjesdenken aan
 
Het onderwerp ‘uit de kast komen’ is vaak nog een taboe bij jongeren.
De kortfilm Sam kaart het hokjesdenken aan door beide kanten van het verhaal te belichten en de impact hiervan aan te tonen. Dit is sterk verenigbaar met een klasgesprek over seksualiteit, identiteit en hokjesdenken. Het thema kan aan bod komen in verschillende vakken.

De film kan je bekijken via het paswoord Sam248.Vormingsaanbod Ella vzw 
 


Ben je op zoek naar een vorming over beeldvorming, identiteit en jongeren, seksuele oriëntatie, gender, etniciteit en tewerkstelling, huwelijksmigratie, gender en diversiteit, genderbewust opvoeden, rollenpatronen of weerbaarheid? Bij Ella vzw ben je telkens aan het juiste adres. Ze geven ook vormingen op maat. Wil je meer weten? Neem een kijkje op de website of mail naar info.ella@amazone.be
 
Gelijke onderwijskansen uit het Zuiden
 
eNSPIRED is de roepnaam van het VVOB-programma rond gelijke onderwijskansen. Via onderwijspraktijken uit het Zuiden inspireert men over hoe werken aan gelijke onderwijskansen en omgaan met diversiteit in Vlaanderen anders kan. Onder meer het M-decreet werd onder een Zuid-Afrikaanse loep genomen en er werd gefocust op gendersensitief schoolleiderschap in Rwanda.
Advies over het eindrapport en actieplan kleuterparticipatie 

Het eindrapport kleuterparticipatie maakt een uitgebreide analyse van de kleuterparticipatie en het kleuterparticipatiebeleid in Vlaanderen. Op basis daarvan werkte de minister het actieplan 'Elke dag kleuteronderwijs telt’ uit. Daarmee wil ze nieuwe impulsen creëren om kleuters meer naar de kleuterschool te krijgen. Het actieplan zet in op maximale participatie, zowel voor inschrijving als voor aanwezigheid. Zowel in het advies van de VLOR als in het actieplan van de overheid geeft men de LOP's hierin ook een rol. 
Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders
 

Het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid van Hogeschool Rotterdam vult een gereedschapskist met beproefde werkwijzen om de samenwerking met ouders te versterken. Denk bijvoorbeeld aan inloopactiviteiten, het betrekken van vaders, een opvoedtool of oudernetwerken. De gereedschapskist is bedoeld voor iedereen die met kinderen of jongeren (en dus ook met ouders) werkt.

Anders omgaan met conflicten op school
 

Conflicten op school zijn een bron van frustratie, zowel voor leerkrachten als voor leerlingen. Conflicten hebben een negatieve invloed op de sfeer op school. Maar conflicten bieden scholen ook leerkansen en hoeven daarom niet onder de mat geveegd worden. Daarom pleiten leerlingen voor een andere aanpak van conflicten op school

Kleine kinderen, grote kansen
 

Het project Kleine kinderen, grote kansen wil leerkrachten kleuteronderwijs ondersteunen in het omgaan met kinderarmoede en sociaal-culturele ongelijkheid. Interesse? Neem deel aan de lerende netwerken in 2017 of neem contact op met het projectteam

Kleuters in armoede: hoe maakt de school een verschil? 
 

“Als ik met mensen praat die uit de armoede zijn geraakt, hoor ik ze vaak vertellen over ‘het geluk dat iemand iets in mij of mijn gezin zag’. We moeten dat soort van geluk organiseren en niet zomaar aan het toeval overlaten.” Dat zegt Patrick Meurs, prof. klinische psychologie (KU Leuven). Jarenlang volgde hij de ontwikkeling van jonge kinderen in armoede. Wat kan de school dan doen?

1B wordt 1OK! 

GO! Atheneum Herzele heeft sinds september 2016 geen 1B-klas meer. Leerlingen zitten daar nu in de oriëntatieklas (1 OK!). “Zo’n klasgroep is erg heterogeen”, zegt Sandy Maegerman. “Dus geven we les op maat van elke leerling. De leraren begeleiden hen individueel. Zo zorgen ze ervoor dat de leerlingen minder vlug schoolmoe worden.” Maar hoe laat je 12-, 13-jarigen hun eigen leerproces in handen nemen? En met volle goesting aan het werk gaan in de klas?
Actief pluralisme in het onderwijs - Studiedag

Steeds meer secundaire scholen kiezen voor een actief pluralistische visie op diversiteit. Bij de concrete uitwerking van deze visie staat men onder andere stil bij de (levensbeschouwelijke) verschillen onder leerlingen, en zoekt men naar manieren om leerlingen zich ‘thuis’ te doen voelen op school. Vaak doen ze dat met duidelijk zichtbare, concrete acties. Op deze studiedag willen we directieleden, leerkrachten en ouders stimuleren om ook oog te hebben voor meer latente factoren die een negatieve impact hebben op de identiteitsontwikkeling van jongeren. Neokoloniaal studiemateriaal is hier een voorbeeld van.

Aan de hand van concrete voorbeelden staan we stil bij de impact dat o.a. neokoloniaal en/of eurocentrisch studiemateriaal op leerlingen kan hebben. We belichten eveneens good practices van scholen en projecten die er wel in slagen een verhaal te brengen dat recht doet aan de geschiedenis én waar leerlingen zich graag in herkennen.

Studiedag van vzw Motief i.s.m. KifKif en Hand in Hand - Beweging tegen racisme
op zaterdag 11 maart van 10u30 tot 15u, te Ecohuis polyvalente zaal, Turnhoutsebaan 139, 2140 Antwerpen
Deelnameprijs 15€ (bespreekbaar), inschrijvingen hier (http://www.motief.org/index.php/component/amocourse/?view=course&id=154)
De nieuwsbrief LOP en Diversiteit is een initiatief van ACOD onderwijs, KOOGO en GO! ouders. 

  
Copyright © 2017 Lop en diversiteit, All rights reserved.