Copy
Heem nieuwsbrief december 2016.
Highlight: Een jaar van samenwerkingen
Bekijk deze e-mail in uw browser

2016: een jaar van samenwerkingen

Aan het einde van het jaar, maken we de balans op. Zo werd in september de landelijke HEEM-prijs uitgereikt, hebben we nieuws te melden omtrent een belangrijke samenwerking, kunnen we melden dat Heem van Greenlabel A naar Greenlabel A+ is gegaan, stellen we u voor aan ecologisch adviesbureau Ecologica en is er een Heem natuursubstraat op de markt gebracht.

Heem wenst u een gezond en voorspoedig 2017
Op de landelijke Heemdag te Lunteren werd het project De Dakgaard verkozen tot het Heemproject van 2016
Binder wint landelijke Heem prijs voor project De Dakgaard
Volgens de juryleden (Peter Lubbers van Buro Lubbers, Titia Wolterbeek van de Vlinderstichting en Roel ter Horst van Gemeente Utrechtse Heuvelrug) verdiende Binder de eerste prijs vooral vanwege de hoge mate waarin het bedrijf met de betrokken partijen heeft samengewerkt. Het heeft laten zien niet alleen over vaktechnische bekwaamheid te beschikken, maar ook intermenselijk zijn mannetje te staan – iets wat in het hedendaagse ondernemen een steeds grotere rol speelt. Lees meer >>

Lees hier het gepubliceerde artikel in Vakblad GROEN >>
Heem van Greenlabel A naar A+

Heem heeft een NL Greenlabel A+ status. Bekijk>>

NL Greenlabel staat en gaat voor beweging, verbinding en integrale aanpak op weg naar een levende en meetbaar duurzame buitenruimte. Zij bundelen innovatiekracht, houden bewustwordingscampagnes en laten duurzaamheid van producten & materialen, planten en op gebiedsniveau van projectplannen, meten op duurzaamheid. Kernwaarden zijn: integraal, integriteit, levend, samen, gezond, doen, bewegen, verbinden, en betrokken.

Het is ontwikkeld door Nico Wissing & Lodewijk Hoekstra in  samenwerking met Royal Haskoning DHV. Het label beoordeelt producten en diensten op zeven duurzaamheidsindicatoren: sourcing, samenstelling, productie, duurzaamheid,  onderhoud, energie en end-of-life. www.nlgreenlabel.nl
Heem is van een Greenlabel A naar een A+ rating dit is de hoogste waardering.
Ecologische adviesbureaus en Heem
Specialisten van flora en fauna
Heem werkt samen met vier ecologische adviesbureaus: Buiting Advies, Regelink Ecologie en Landschap, Buro Bakker en Ecologica. Ze zijn als partner toegevoegd en ondersteunen Heem met hun expertises. In deze en de aankomende nieuwsbrieven zullen zij zich aan u voorstellen.


Even voorstellen: Ecologica

Ecologica is een adviesbureau met bijna 10 deskundige en enthousiaste ecologen wat actief is in Zuid- en Midden Nederland. We doen veel aan flora en vegetatie, wilde bijen, vlinders, libellen en sprinkhanen en natuurwetgeving. Zo hebben we voor wilde bijen echt topmensen in huis. We inventariseren en adviseren over onder andere inrichting en beheer. Naast het gebruikelijke advieswerk heeft Ecologica nu drie jaar op rij het symposium ‘ecologie in de praktijk’ georganiseerd waar we honderden belangstellenden hebben getrakteerd op lezingen over een scala van actuele onderwerpen. Met deze kennisvelden en activiteiten maken we graag deel uit van Heem waar we bevlogen uitvoerders ontmoeten. De gebundelde kennis en ervaring van ecologie en uitvoering leidt tot nog hogere ecologische kwaliteit in zowel het stedelijke als landelijke gebied. Vooral met onze kennis van bijen en andere insecten kunnen we daar een mooie bijdrage aan leveren.

Specialisten van flora en fauna
Kennis van soorten en zaken vormt de basis voor het werk van Ecologica. Wij zijn deskundig op het gebied van alle relevante soortgroepen, van planten, dagvlinders, libellen, sprinkhanen, bijen, zweefvliegen, kevers, amfibieën, vissen, reptielen en vogels weten wij ‘alles’. Met name op het gebied van insectenkennis onderscheiden we ons. Onze kennis en ervaring kan in het veld worden ingezet bij inrichtings- en beheerplannen, inventarisaties, monitoring, excursies of advies ter plekke. Vanuit kantoor kunnen we plannen van een ecologische verdieping voorzien, een second opinion geven of als vraagbaak fungeren.

Natuur in de bebouwde omgeving
Een van de eerste projecten van Ecologica, zo’n 20 jaar geleden, betrof stadsnatuur in Eindhoven. Sindsdien hebben we op allerlei locaties natuur in de stad gemonitord, beheer van parken, stadswateren, graslanden en poelen geëvalueerd en adviezen over beheer en inrichting gegeven. Ook hebben we kansenkaarten biodiversiteit opgesteld, voorzien van praktische aanbevelingen die voor iedereen eenvoudig toepasbaar zijn.

Natuurwetgeving
Ecologica doet veel werk op het gebied van de natuurwetgeving, variërend van talloze quickscans Flora- en faunawet tot diepgaande toetsing van grootschalige en complexe projecten in Natura 2000-gebieden. Het hele traject van eerste onderzoek tot aanvragen ontheffing of vergunning voeren we uit. We volgen de ontwikkelingen in de wetgeving op de voet. Al jaren geven we ook kleinschalige cursussen onder andere samen met Buro Bakker over de praktijk van beheer en ruimtelijke ordening voor een brede doelgroep.

Wilt u meer weten? Neem gerust contact op met Johan Zwanenburg: johan.zwanenburg@ecologica.eu
www.ecologica.eu
Bekijk ook ons cursusaanbod >>
Samenwerking met RANOX natuuraannemer krijgt vorm
RANOX natuuraannemer is een landelijke aannemer voor het uitvoeren van natuurbeheer en natuurontwikkeling. Zowel in het stedelijk gebied als in natuurgebieden. De werkzaamheden zijn dan ook divers, zoals het aanbrengen van vleermuiskasten tot uitvoeren van bosrandenbeheer. RANOX natuuraannemer borgt door haar manier van werken de kwaliteit van de ecologie tijdens en na de uitvoering.

De afgelopen jaren is er een samenwerking tussen RANOX natuuraannemer en Heem-partners ontstaan. Deze ontwikkeling wordt door Heem verder ondersteund. Alle Heem-partners zijn nu partner van RANOX natuuraannemer geworden. Projecten van RANOX natuuraannemer worden samen met deze partners gerealiseerd. Door een ecoloog als projectleider en natuurbeheer als voorman op het werk te zetten wordt de ecologische kwaliteit geborgd. De overige inbreng komt van een lokale partner.

Inmiddels werpt de samenwerking de nodige vruchten af. Zo wordt met van Helvoirt Groenprojecten de komende drie jaar een heide- en bosgebied in Noord-Brabant beheerd, worden met van Van de Haar Groep natuurlijke vegetaties in bermen aangelegd tegen overlast van de eikenprocessierups en wordt met de Ginkel Groep een kamsalamanderpoel voor de Provincie Noord-Holland gerealiseerd.

Voor meer informatie over RANOX natuuraannemer: www.ranox.nl
Natuursubstraat

Eerste natuurdak in Nederland met HEEM-substraat is een feit. Na drie jaar uitgebreid testen is er een Optigroen Heemsubstraat ontwikkeld en op de markt gebracht. Hiervoor hebben Optigroen en Heem de handen ineen geslagen. Afgelopen oktober is het eerste project gerealiseerd, een natuurdak op het Gemeentehuis van Hellevoetsluis.

Optigroen Heemsubstraat flyer >>

Datablad Heemsubstraat >>

 
Heem en bloembollen

Heem heeft in samenwerking met JUB Holland gekeken naar het toepassen van bloembollen in Heem vegetaties. Met het toepassen van bloembollen zijn we in staat de bloeiperiode te verlengen. Met name in het vroege voorjaar door bijvoorbeeld het toepassen van Stinzenbollen. Dit geeft niet alleen kleur maar ook stuifmeel voor de net uit de winterslaap ontwakende Hommel koninginnen en vinders als de Citroenvlinder en Kleine vos.

Wilt u hier meer over weten? Stuur gerust een mail naar info@heem.nl.
Copyright © 2016 Heem, All rights reserved.


Wilt u uw aanmelding voor deze nieuwsbrief wijzigen?
U kunt hier uw voorkeuren aanpassen of meld u af voor deze nieuwsbrief

Email Marketing Powered by Mailchimp