Copy
Nieuwsbrief juli 2016
Bekijk de webversie
In deze nieuwsbrief:
- Eerdse architect actief aan de slag
- Oogstfeest Hoeve Strobol
- Onderhoud met Comité van Aanbeveling
- Overleg met wethouders Meierijstad
- Presentatie aan de heemkundige kringen van Meierijstad
- Presentatie aan Dorpsraad Eerde
- Open Dag Vlagheide
- Open Dag Keldonkse molen

Eerdse architect actief aan de slag

Sinds het gesprek dat op vrijdag 1 juli 2016 plaatsvond met de Eerdse architect Aldwin van Hooft en een paar van onze bestuursleden, heeft Van Hooft Architecten uit Eerde de opdracht om een eerste bouwtekening te maken van het informatiegebouw dat op het molenterrein komt te staan. Naar zeer hoge verwachtingen zullen de eerste activiteiten van de bouw dit jaar nog te zien zijn op de Coevering. Van Hooft is uitermate enthousiast over onze herbouwplannen en draagt graag zijn steentje bij aan de totstandkoming van het gebouw. Binnenkort zal de tekening zelfs in 3D te bewonderen zijn en dat is dan weer een reden voor een persmoment. Met de bouwtekening zal de stichting op zeer korte termijn een eerste aanvraag voor de bouwvergunning indienen bij de betreffende gemeentefunctionaris. Het bestuur is trots op het feit dat de architect bijna de buurman van ons project is en mede daardoor zoveel betrokkenheid toont. Alvast bedankt en succes met de opdracht! 

Oogstfeest Hoeve Strobol

Op 7 augustus 2016 heeft Stichting Koeveringse molen de informatiekar met het springkussen van Het Groene Woud tot haar beschikking. Bij deze bent u ook van harte welkom om even gezellig langs te komen op het jaarlijkse Oogstfeest van buurtschap De Zandhoef, gehouden bij Hoeve Strobol aan de Strobolse-Heidesteeg 10 in Sint-Oedenrode.
Onze stichting heeft dan de gelegenheid om u uitgebreid te informeren over onze herbouwplannen en wat er dit jaar nog staat te gebeuren op de Koevering en op de Vlagheide. Daarnaast is er heel veel informatie over de leden van Het Groene Woud te vinden. Wij heten u alvast van harte welkom in de nostalgische beleving van Brabant!

Onderhoud met Comité van Aanbeveling

Ons bestuur bedankt de huidige drie burgemeesters Jetty Eugster, Ina Adema en Peter Maas van Gemeente Meierijstad voor de korte, maar efficiënte bijeenkomst en goede ontvangst op 31 mei 2016 in de raadzaal van Gemeente Sint-Oedenrode. Het bestuur heeft de plannen van Stichting Koeveringse molen nader kunnen toelichten en ondersteuning gekregen door middel van adviezen van het Comité van Aanbeveling. Hartelijk bedankt daarvoor!

Overleg met wethouders Meierijstad

In de ochtend van 16 juni 2016 werd een delegatie van ons bestuur goed ontvangen op het in renovatie zijnde en toekomstige stadhuis van Gemeente Meierijstad en nu nog van Gemeente Veghel. Met wethouder Goyaarts en de heer Schellen hebben wij een positief onderhoud gehad over de toekomstige pacht van het perceel dat op Veghelse bodem ligt. Ons bestuur is uiterst tevreden over hetgeen wat is besproken...

Op 29 juni 2016 heeft een kleine delegatie van ons bestuur een onderhoud gehad met wethouder Ad van der Heijden van Gemeente Sint-Oedenrode. Onze herbouwplannen zijn nu ook voor hem wat concreter en duidelijker geworden. De toekomstige pacht van het perceel op gemeentegrond van Sint-Oedenrode moet volgens Van der Heijden geen enkel probleem zijn. Het bestuur is zeer content met wat de wethouder tijdens ons onderhoud heeft voorgesteld. Op korte termijn kan men beslist meer zichtbare activiteiten rond het driegemeentenpunt en het toekomstige molenterrein verwachten...

Presentatie aan de heemkundige kringen van Meierijstad

Op woensdagavond 25 mei 2016 werd ons bestuur gastvrij ontvangen in de Knoptoren van Sint-Oedenrode door de bestuursleden van de betrokken heemkundige groepen die de toekomstige gemeente Meierijstad rijk is. Op bijzondere wijze heeft onze voorzitter Jos Wijn uitgelegd wat de plannen zijn voor de herbouw en werden brandende vragen vanuit de heemkunde naar verwachting beantwoord. Ons bestuur vond de ontmoeting zeer zinvol en neemt aan dat de drie heemkundige groepen onze plannen zullen toejuichen. Bedankt voor deze gelegenheid!

Presentatie aan Dorpsraad Eerde

Op 4 juli 2016 werd een delegatie van het bestuur gastvrij ontvangen door Dorpsraad Eerde in Gemeenschapshuis De Brink waar de herbouwplannen van de Koeveringse molen in het kort werden gepresenteerd. Enkele vragen werden naar tevredenheid van de raad toegelicht. Stichting Koeveringse molen kan zeker op steun en samenwerking rekenen vanuit de Eerdse gemeenschap. Bedankt voor deze gelegenheid!

Open Dag Vlagheide

Op zondag 12 juni 2016 organiseerde Vereniging Vlagheide de Open Dag Vlagheide 2016. Verschillende leden van de vereniging presenteerden zich op ieder zijn eigen wijze.

Ook Stichting Koeveringse molen pakte wat groter uit dan anders. Op hét driegemeentenpunt van de fuserende gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel die vanaf 1 januari 2017 de gemeente Meierijstad vormen, was voor één dag de sfeer van het toekomstige molenterrein zichtbaar gemaakt. Helaas hadden we de weergoden niet op onze hand en waren het zware onweersbuien die over de Vlagheide en de Coevering trokken.

Als coöperatie-lid van Het Groene Woud presenteerde Stichting Koeveringse molen zich als hét icoon van Meierijstad en als gastvrije locatie voor jong en oud. Met een ontvangstboog en informatiekar van Het Groene Woud werd aan voorbijgangers duidelijk gemaakt waar de zuidelijke ‘poort’ van Vlagheide ligt. In informatiekraampjes werd uitleg gegeven over de plannen, de financiering en huidige status van de herbouw. Met het springkussen lieten we symbolisch zien hoeveel plezier de kinderen straks zullen beleven in de toekomstige speeltuin van de Koeveringse molen. Een behendigheidsspel testte de zenuwen van de deelnemers en symboliseerde het stalen geduld en uithoudingsvermogen van de leden van het stichtingsbestuur. Met een zelf meegebrachte picknick was er ruimte genoeg om even lekker te kunnen genieten van het toekomstige molenterrein en de gevarieerde omgeving. Naast de bekende ‘Koeverdingen’ werd er speltmeel en Boerderij-IJs aangeboden. De opbrengsten komen vanzelfsprekend direct in de spaarpot van de stichting om daarmee de herbouwplannen te realiseren van hét icoon van Meierijstad.

Open Dag Keldonkse molen

Zondag 24 juli 2016 organiseerde de Keldonkse molen hun open dag om aan het publiek de voortgang van de herbouw te presenteren. Een kleine delegatie van ons bestuur heeft op uitnodiging ook een bezoek gebracht. Het is leuk om te vernemen hoe gedreven de molenbouwers vertellen dat ze - net als wij - ook al zo lang bezig zijn geweest, voordat de financiering van de herbouw rond was en dat ze er op dit moment samen naar streven om de molen op 1 januari 2018 weer te laten draaien. Een groot gedeelte van de muren en de houten romp is al gereed. Het lijkt ons een mooi streven om de Keldonkse molen op 1 januari 2018 weer te zien draaien. Ons stichtingsbestuur wenst de Keldonkse molen heel veel succes bij het behalen van hun deadline.

Bedankt voor uw aandacht!

Met deze nieuwsbrief verwacht Stichting Koeveringse molen u op de hoogte te hebben gebracht van het laatste nieuws, ontwikkelingen, feiten en bijzonderheden rondom de herbouw van onze molen. Om het herbouwproject te kunnen voortzetten is er nog veel geld, inzet en steun nodig van onze vrijwilligers, onze vrienden, onze sponsors en van iedereen met een goed hart voor de Koeveringse molen. Samen zorgen wij ervoor dat 'onze' Koeveringse molen in de nabije toekomst weer kan draaien als hét icoon van Meierijstad! Ook uw steun is keihard nodig en daarom van harte welkom!

Meld u aan als vrijwilliger, vriend of sponsor via de formulieren op onze website of stuur ons gerust een berichtje via info@koeveringsemolen.nl, indien u de herbouwplannen wilt ondersteunen.
Stichting Koeveringse molen is actief lid van:
Coöperatie Het Groene Woud   en   Vereniging Vlagheide
Met veel dank aan onze sponsors:
Uw logo hier? Word ook sponsor van de Koeveringse molen!
Copyright © 2016 Stichting Koeveringse molen, Alle rechten voorbehouden.