Copy
Nieuwsbrief vereniging Ons Mooi Epe
View this email in your browser

Beste leden van Ons Mooi Epe!

Allereerst willen we jullie allen danken voor de gulle giften die we tot nu toe hebben mogen ontvangen. Hierdoor is het voor de vereniging mogelijk om onze advocaat weer in te schakelen. Dat was hard nodig, omdat de provincie van plan is om medio januari te gaan kappen. OME heeft de rechtbank gevraagd om het kappen van bomen te verbieden zolang de beroepsprocedure nog loopt tegen de afwijzing van de bezwaarschriften die wij ruim een jaar geleden met z’n honderden hebben ingediend. Dit heeft ertoe geleid dat we een uitnodiging hebben ontvangen van de rechtbank. Aanstaande woensdag 11 januari om 15.00 uur staat de behandeling van ons verzoek om een voorlopige voorziening gepland bij de rechtbank in Arnhem. Het zou fantastisch zijn als we ook aan de rechter onze massale betrokkenheid kunnen laten zien.
 
Busvervoer 
Voor de mensen die meewillen naar Arnhem hebben we weer een bus gehuurd. Wil je mee met de bus, geef je dan zo snel mogelijk op via info@onsmooiepe.nl. Vergeet niet om aan te geven met hoeveel personen je mee wilt. De kosten voor de busreis zijn € 10,- p.p. contant (en bij voorkeur gepast) te voldoen.
We vertrekken om stipt 13.45 uur vanaf de parkeerplaats bij de Restaurant de Loreley aan de Heerderweg 36. Je kunt je auto op de parkeerplaats van de Loreley laten staan.

Datum: woensdagmiddag 11 januari 
Vertrek bus: 13.45 uur
Locatie: Restaurant de Loreley (Heerderweg 36)
Aanmelden busvervoer: info@onsmooiepe.nl
Kosten: € 10,- p.p.

Eigen vervoer
Gaat u met eigen vervoer dan vindt u onderstaand de gegevens.
 
Datum: woensdagmiddag 11 januari 
Tijd: 15.00 uur
Locatie: Rechtbank Gelderland, Walburgstraat 2-4, 6811 CD Arnhem
Parkeren: Marktplein Arnhem (Markt, 6811 CJ Arnhem)

Donaties nog steeds welkom!
Alhoewel wij al heel blij zijn met de donaties die we hebben mogen ontvangen, zijn giften nog steeds van harte welkom en hebben we die ook hard nodig. Zie hiervoor onderstaande video: 

Ons Mooi Epe
Met een tientje per lid kunnen wij vooruit!
NL92 RABO 0307 4511 51 t.n.v. Ons Mooi Epe.

Heerderweg in Bomennieuws

Tot slot wijzen we u graag op een artikel over de Heerderweg dat onlangs in Bomennieuws verscheen. Het geeft een mooi overzicht van wat we hebben bereikt en wat we nog willen bereiken. Het artikel is te downloaden op onze website.

Hartelijk dank voor jullie steun!
Het is niet te laat, de meeste bomen blijven staan.
Copyright © 2017 Vereniging Ons Mooi Epe, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp