Copy

Vi øker satsene!

K-stud har hatt en økning på i overkant av 4 % når det gjelder studietimer fra 2015 til 2016. Vi har et mål om øke med 5 % hvert år, så dette er vi fornøyd med. Styret jobber hvert år for å kunne øke tilskuddssatsen, slik at våre søkere får litt mer i tilskudd til sine kurs og studiegrupper.

I 2017 øker vi satsene.

Kurs får 100 kr pr time, og grupper får 73 kr pr time.
 

Tilretteleggingstilskudd – utvidelse av ordningen

K-stud har en ordning med å gi ekstra tilskudd når det har vært ekstra utgifter i sammenheng med tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Man sender da inn ordinær søknad, haker av for tilretteleggingstilskudd, og legger inn utgiftene som har kommet i tillegg. Dokumentasjon på utgifter sendes til oss på post@k-stud.no

Nytt i 2017
Tilretteleggingstilskuddet fordeles en gang i året. Nytt i 2017 er at vi også gir tilretteleggingstilskudd for den ekstra dugnadsinnsatsen som til tider kreves når man skal tilrettelegge. Denne typen innsats er ikke nødvendigvis så lett å dokumentere, men dette må da beskrives i søknaden. Vi gir en maks sum på denne måte å tilrettelegge.
 

Vil åpne kirkedørene for synshemmede

Bilde: Biskop Atle Sommerfeldt i Borg og diakon Hilde Løwen Grumstad i KABB samarbeider om å legge til rette for synshemmede i bispedømmet.

Samarbeidsprosjekt
Mange blinde og svaksynte står utenfor fellesskapet i sine menigheter. To nye samarbeidsprosjekter mellom Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB) og Den norske kirke skal bidra til å legge forholdene til rette.
KABB er flittige brukere av K-studs ordinære tilskuddsordning, og de benytter seg også av muligheten for å søke om tilretteleggingstilskudd. Tre prosent av alle nordmenn er så synshemmet at det skaper praktiske problemer for dem i hverdagen. KABB er en kristen organisasjon drevet av synshemmede, og har som et av sine formål å bidra til at mennesker med synshemming kan delta aktivt i samfunns – og kirkelivet. Deres erfaring er at få synshemmede deltar aktivt i sine lokale menigheter.

Veiledning til menighetene
Borg bispedømme og KABB samarbeider nå om å finne fram til synshemmede i de lokale menighetene, og invitere dem inn i kirkens arbeid. I den sammenhengen er det blant annet laget en håndbok om praktisk tilrettelegging for mennesker med nedsatt syn.

- Hvilke behov for tilrettelegging synshemmede har, er individuelt. Nå drar vi på stangfiske for å finne de som ønsker mer kontakt med sine menigheter, sier organisasjonsdiakon i KABB Hilde Løwen Grumstad.
- KABB er en tverrkirkelig organisasjon med medlemmer fra ulike kirkesamfunn, sier Grumstad. – De erfaringene vi nå gjør, vil helt sikkert være til nytte for alle typer menigheter over hele landet.

For ytterligere informasjon kan man ta kontakt med diakon Hilde Løwen Grumstad, mob. 97894370
 
Avslutt mitt abonnement


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kristelig studieforbund · Rudvangveien 22A · Oslo, PA 01680151 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp