Copy
Se nyhetsbrev i nettleser


Vi prioriterer læring som bidrar til inkludering!


I følge styrets handlingsplan for 2016 vil styret «stimulere til økt opplæring som fremmer inkludering, med særlig vekt på kurs for flyktninger og innvandrere.» Styret viser til den store tilstrømningen av flyktninger og det overordnede målet i voksenopplæringsloven «å bekjempe utstøting og bidra til inkludering». 

- Vi vil ta en del av ansvaret og bidra i forhold til vår tids største flyktningstrøm, sier styreleder Harald Skarsaune. Han er glad for at stadig flere innen vårt nettverk tilbyr norskopplæring for flyktninger og innvandrere, og andre kurs der de blir kjent med det norske samfunnet. Vi ser også at det kulturelle mangfoldet er synlig i deltakerlisten ved ordinære kurs, og noen har flerkulturelle dialoggrupper e.l. der deltakerne blir kjent med hverandres kulturelle bakgrunn, bryter ned fordommer og knytter nye vennskap.

- Slik bidrar fellesskapene i menigheter og organisasjoner til integrering i lokalmiljøene, sier Skarsaune. Flyktninger og innvandrer blir kjent med norsk frivillighet, blir en del av lokale fellesskap og får mulighet til å praktisere norsk språk. Det kulturelle mangfoldet har også en verdi i seg selv, de etablerte fellesskapene blir beriket av dette. Gjennom gode lokale læringsfellesskap får våre nye landsmenn styrket sine muligheter til å få jobb, og være en aktiv deltaker i samfunnslivet.

I 2015 økte antall norskkurs som lokale menigheter og organisasjoner registrerte gjennom K-stud med 21,5 % (fra 135 til 164 kurs). Antall lokale kurstilbydere økte med 61,5 % fra 13 til 21.

-Jeg oppfordrer flere til å bidra, sier Skarsaune, og minner om at K-stud gir tilskudd til kurs og studiegrupper. Vi har også utviklet ressursmateriellet «På vei mot et inkluderende samfunn». Her gis konkrete tips til hvordan vi kan lykkes med gjensidig inkludering i menigheter og organisasjoner.
 

Daghøyskole for asylsøkere

Diakon Silje Sjøtveit driver i samarbeid med frivillige en Daghøyskole i Rjukan kirke. Her får asylsøkere undervisning i ulike temaer for å gjøre deres liv i Norge bedre. God mat og sosialt fellesskap er en viktig del av kurset.

Hvordan og hvorfor startet dere med daghøyskolen?

- Etter noen år som diakon hadde jeg blitt kjent med flere familier og enkeltmennesker på asylmottaket på Rjukan. Det ble mer og mer klart for meg at det de hadde behov for var et dagtilbud. At de hadde noe å stå opp til, samt lære noe som kunne være nyttig for videre liv i Norge. Svært mange er i en ventesituasjon, og får da ikke noen tilbud eller norskopplæring. Denne fasen var det jeg tenkte at vi som kirke kunne gå inn å tilby et opplegg. Vi søkte først helsedirektoratet og bispedømmekontoret om en større sum for å lage til et tilbud med flere dager i uken. Men vi fikk kun fra bispedømme, og jeg måtte da gjøre det beste ut av den summen jeg fikk - som en del av min jobb som diakon, sier Silje Sjøtveit. Hun hadde også tatt med seg noen erfaringer fra Daghøyskolen Camilla i Kristiansand.

Hvordan får dere tak i kursdeltakere?

-Helt fra jeg skrev søknaden i samarbeid med kirkevergen, hadde jeg samtaler og møter med asylmottaket. De var derfor helt klare til å gi meg deltakere da vi presenterte kurset. Hvert halvår får 10-20 asylsøkere tilbud om å være med på et 7 ukers kurs kl. 10-14 inkludert lunsj. Alle får en individuell samtale i etterkant av kurset med diakon, og det er både muslimer og kristne som er med. Det er viktig å involverer deltakerne i samtalen, og de bytter på å lage til mat. Utgiftene for mat deles med asylmottaket, forteller Silje Sjøtveit videre.

Sjøtveit forteller at kurset dekker mange aktuelle emner som identitet, selvtillit, relasjoner, IKT - bruk av internett, kommunikasjon, ulike religioner, barneoppdragelse, økonomistyring og norsk kultur. Sjøtveit er selv kurslærer.

Det er mulig å kjøpe veiledningsheftet fra kurset, slik at man kan blir inspirert og starte lignende kurs andre steder. Se www.kirken.tinn.no 

Dagsrevyen som utgangspunkt for samtale

NRK- nyheter: «Rushtidsavgift innfør», Tre norske borgere pågrepet på Kypros, Konflikten kan bli langvarig, Snøskred i Vågå» -  Dette er overskrifter i NRK Dagsnytt som er utgangspunktet for «Norskkurs med vekt på å gi kunnskap om demokrati og norsk poltikk» som St Torfinn menighet i Levanger har startet i januar. Ivrige kursdeltakere skal lære mer norsk samtidig som de skal få innsikt i det norske systemet med valg, politiske partier og få forståelse for noen av velferdsstatens utfordringer. Utgangspunktet for kurskvelden er å se starten av Dagsrevyen, plukke ut noen nyhetssaker, og bruker dette til å lære begreper, øve på å snakke norsk samtidig som de lære noe om et norske samfunnet. Kursdeltakerne ser deler av Dagsrevyen og plukker ut noen temaer som de samtaler videre om.

St Torfinn menighet i Levanger inviterer også til norskkafe med nybegynnerkurs i norsk. Lærer Aasbjørg Fossan sier at de opplever at deltakerne fikk større utbyttet av kurset da de begynte å bruke arbeidsbøker. Hun anbefaler andre som har norskopplæring til å gi deltakerne arbeidsbøker.

Nytt materiell

 

Fra hodet til hjertet – med Bibelen og naturen som kilder

Her finner du 30 tekster inspirert av keltisk spiritualitet. I denne tradisjonen brukes naturen og Bibelen som kilder til kunnskap. Boken har konkrete forslag til ulike måter å lese Bibelen på og eksempler på hvordan vi kan møte Gud ved å meditere over skaperverket. Hver tekst har en refleksjon over en bibeltekst med et spørsmål til ettertanke, en bønn og forslag til handling
 

Til stede – bli en del av det Gud gjør i din hverdag

"Til stede" er en frittstående oppfølger til Jesus som forbilde – for mennesker og menighet. Vi fortsetter å dele historier og levd liv fra IMI Kirken, gjennom Jesus-historier, refleksjoner og historier fra menigheten vår. Samtidig borer vi enda dypere i hva det vil si at du og jeg ser på vårt hverdagsliv som et utgangspunkt for å bringe Jesus til mennesker rundt oss. Til tross for sterke, kristne røtter og mye god historie – er det vår oppfatning at vårt eget land i dag er et misjonsområde. Stadig flere mennesker er fremmede for kirke og kristen tro. I nettopp denne situasjonen tror vi at vanlige folk, med en levende Jesus-tro, disipler av Ham, er den store muligheten!

Nøkler til livet

«Nøkler til livet» inneholder opplegg for 50 timers samlinger med ungdomsgrupper eller konfirmanter. Samlingene vektlegger å gi ungdommer redskaper fra kristen tro, tradisjon og praksis som de kan anvende i sin hverdag. Vi vil bidra til at ungdom opplever at salmer kan brukes i ulike livssituasjoner, og at fortellinger fra Bibelen blir redskaper for å forstå seg selv. Vi vil bidra til at kirkerommet blir et rom som ungdom kan bruke på sin måte, og at lystenning, kneling, korstegning og bønn blir verktøy for å ritualisere i eget liv.
 

Avslutt mitt abonnement