Copy
Senaste nytt från Vindenergi till havs
View this email in your browser

Innovation challenge by Statoil

Statoil bjuder in till att tänka nytt inom drift och underhåll. Utgångspunkten är flytande vindkrafts-installationer. Hur kan man - utan att använda dagens jack-up-vessels eller stora flytande kranar – genomföra reparatur eller byte av rotor och nacelle? En spännande fråga, där eventuella lösningar också skulle ha stor effekt på bottenfasta vindparker.

Koncept lämnas in senast 2017-04-23, etthundratusen norska kronor och ett pilot-projekt i 2020 lockar. Läs mer 

Rapporten ”Havsbaserad vindkraft” – nu ute på remiss

”Energimyndigheten bedömer att havsbaserad vindkraft har en hög potential både vad det gäller utbyggnadsvolym och kostnadsreduktion men att det samtidigt inte är lämpligt att i dagsläget ge något särskilt stöd i Sverige.” säger alltså Energimyndigheten. Länk

Miljö- och energidepartementet har lagt ut rapporten och ber om svar på remiss senast i juni 2017. Länk 

”Vindenergi till havs” vill lämna in sitt svar och uppmanar härmed intresserade medlemmar i vårt nätverk att höra av sig, så vi kan samlas kring och utveckla ett relevant svar.

Kontakta Tanja Tränkle för mer information.

VindEL – ny utlysning från Energimyndigheten

Enligt Energimyndigheten ska ”programmet bidra till att utveckla lösningar som underlättar etableringen av vindkraft i Sverige och samtidigt bidra till utveckling i näringslivet, samt i förlängningen även nya arbetstillfällen och svenska exportintäkter”. Läs mer

Baserat på den tidigare fastställda strategin för vindkraft vill programment VindEL främja projekt som fokuserar på svenska förhållanden, en hållbar utbyggnad och integration av vindkraften i elsystemet. Det finns utrymme för såväl behovsdriven forskning, företagsdriven innovation och utveckling samt verifiering och test. Årets utlysning på 50 milj kronor är första delen i en etapp på fyra år. Din ansökan ska lämnas in senast 2017-06-20. Glöm inte att nätverket OffshoreVäst hjälper till att hitta rätt partner.
Hexicon i Dounreay Trì Scotland - Uppdatering
Tidigare denna månad stod det klart att Hexicons ansökan om att bygga en demonstrationsanläggning utanför Skottlands kust har godkänts av Skottlands regering. I praktiken handlar det om att kunna installera två flytande vindkraftsturbiner utanför norra Caithness kust. Läs mer (BBC)

Skånes Energiting - 13 juni 2017

För elfte året i rad arrangeras Skånes Energiting. OffshoreVäst kommer att vara på plats för att tala om vindkraft!

Havsbaserad vindkraft, nuläge & dialog - 19 april 2017

Som en del av det gemensamma projekt som vi driver tillsammans med Skånes vindkraftsakademi kommer vi att hålla ett kostnadsfritt halvdagsseminarium I Malmö. Är du intresserad?
Läs mer
Copyright © 2017 OffshoreVäst, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp