Copy
Nieuwsbrief juni 2016

Beste <<First Name>>

DAG OPENBARE RUIMTE EUREGIO

Buitengewoon was als standhouder aanwezig op de eerst editie van de Dag van de openbare ruimte in Maastricht. Voor ons was dit een erg succesvolle beurs, overzichtelijk van opzet en een gemoedelijke sfeer in de beurshal. We hebben een goede impressie neergezet waar wij als adviesbureau voor staan en met veel mensen gesproken over onze visie. De stand viel goed in de smaak bij zowel exposanten als bezoekers. We willen nogmaals iedereen bedanken die hieraan heeft meegewerkt en iedereen bedanken die onze stand heeft bezocht.

Ontmoet ons

Zet alvast de volgende datum in uw agenda en ontmoet ons:

Dag van de Openbare Ruimte
woensdag 28 en donderdag 29 september 2016,
Jaarbeurs, Utrecht

Beeldsystematiek 
nu de juiste aandacht
Inmiddels zijn er veel onderhoudscontracten en -opdrachten weggezet met behulp van de CROW beeldsystematiek. Daarmee is nu enige tijd ervaring opgedaan. Ook wij hebben als adviesbureau deze ervaring mogen ondergaan en vragen vanuit onze ervaring en expertise aandacht voor een kritische analyse. 

De juiste vragen stellen
  • Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe het kan dat u C-niveau voor schrijft maar in werkelijkheid een hoger niveau schouwt? 

  • Heeft u zich wel eens gerealiseerd dat u met de huidige meetmethode en eisen voor bepaalde schaalbalken nooit het afgesproken niveau zult meten ook al treft u dit buiten aan? 
  • Hoe zit het met bepaalde normen in de schaalbalken die niet objectief te meten zijn? 

Het is slechts een deel van de vragen die u zich moet durven stellen zodra er een moment komt van aanpassing of vorming van een nieuw contract. 
De reden om deze vragen te stellen is namelijk helder, kan ik de beoogde resultaten en doelen halen zoals deze zijn vastgesteld?
Op verschillende fronten blijkt de huidige systematiek neveneffecten te hebben om de afgesproken beeldkwaliteit te kunnen halen. Dit zit zowel in de uitvoerbaarheid, de meetwijze, als in de normen. Vandaar onze oproep tot een kritische analyse en durven aanpassen van deze neveneffecten om zo wel de afgesproken beeldkwaliteit te behalen. Voor de duidelijkheid de systematiek is prima. Het gaat erom eens goed te stil te staan bij het samenstellen van het bestek en de gevolgen van de keuzes. Bijvoorbeeld: 
  • Wat zet je op beeldkwaliteit, welke gevolgen heeft dat? 
  • Welke schaalbalken zijn gewenst? Is dit uitvoerbaar? 
  • Waar loopt de schouwer tegen aan bij de opname/meting van de kwaliteit?  
Benoem deze punten en zoek naar de oplossing door de systematiek op onderdelen te verfijnen en eventueel waar nodig aan te passen op onderdelen. 
 

Succesvolle afronding
efficiency onderzoek 
Buitengewoon heeft voor een gemeente in Gelderland de 1ste fase van het “efficiency onderzoek wijkbeheer” afgerond. Het onderzoek heeft tot doel uit te zoeken waar verbeterpunten in de efficiency liggen bij het wijkbeheer.


Buitengewoon heeft hierbij gekeken naar:
  • uitvoering;
  • aansturen;
  • interne processen;
  • organisatie. 
De aanpak was; begin bij uitvoering en vervolgens in de organisatielijn naar boven. Dus uitvoering, aansturen, beheerders, beleid, management. In ons onderzoek is focus geweest mensen in hun kracht te zetten en met oprechte belangstelling hun redenen proberen te achterhalen en ze zo in beweging te krijgen. De resultaten uit ons onderzoek zijn positief ontvangen, zowel door de uitvoering, als door het management. Er blijkt in de praktijk meer ruimte te zitten voor optimalisering. Dit zit in de manier van begeleiding van de uitvoering en bovenal in de communicatie en de verwachtingen van en naar elkaar op elk niveau in de organisatie. Er wordt nu gekeken hoe de uitkomsten van het onderzoek ingebed ga worden in de organisatie.
 
Oscar Mulder
Telefoon: 06 19 013 885
oscar@buitengewoonadviseurs.nl
Charlotte van der Hulst
Telefoon: 06 19 422 187
charlotte@buitengewoonadviseurs.nl
 
Copyright © 2016 Buitengewoon Adviseurs, All rights reserved.


Wilt u zich afmelden? Klik dan op de volgende link: afmelden

Email Marketing Powered by MailChimp