Copy
Projects Office Bulletin #12
18 April 2018
NATIONAL PROJECTS
 

GENERAL
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

Ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT 2018)


Objectiu: Els ajuts es destinen a contribuir a les despeses i les taxes administratives associades amb la finalització de la tesi doctoral i amb el tràmit d'obtenció del títol de doctor o doctora. Les tesis, escrites en català, s'han d'haver defensat durant l'any 2017
Eligibilitat: A les persones que hagin defensat la tesi durant l'any 2017, que hagin obtingut el títol de doctor/a en una universitat del sistema universitari de Catalunya o de fora de l'Estat espanyol, i que hagin escrit la tesi doctoral en català.Addicionalment, cal que les tesis doctorals objecte d'aquest ajut s'hagin incorporat al dipòsit de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) abans del 31 de desembre de 2018.
Finançament: 500 euros
Fecha presentación en IGTP: 24-05-2018
Fecha convocatoria oficial: 31-05-2018

 
Más información
ÁREA PEDIATRIA, GINECOLOGIA I OSTETRICA
Societat Espanyola de Neonatologia (SENeo)
Objectiu: facilitar la formació clínica o experimental dels pediatres que desenvolupen la seva activitat professional a unitats neonatals del nostre país
Eligibilitat: especialistes en pediatria que estan desenvolupant la seva activitat clínica i d'investigació en neonatologia i que compleixin els següents requisits
 • Ser membre de la SENeo preferiblement.
 • Compromís de tornar a l'hospital d'origen i permanència posterior durant 12 mesos com a mínim.
Durada: 1-3 mesos
Finançament: 1.000/mes
Fecha presentación en IGTP: 24/12/2018
Fecha convocatoria oficial: 31/12/2018

 
Más información

ÁREA EPIDEMIOLOGÍA
Sociedad Española de Epidemiología (SEE)

Objectiu: Ajuts destinats a la formació i capacitació de persones joves al camp de la investigació, facilitant el desenvolupament d'un projecte d'investigació en epidemiologia amb accions com: assistència a cursos, congressos o d'altres estances formatives, o material necessari per al desenvolupament del projecte etc.
 
Eligibilitat: Ser soci de la SEE; (2) menor de 35 anys (a 15 de maig del 2016); (3) amb menys de 5 anys d'experiència en epidemiologia i salut pública; (4) i que no hagi assolit grau de Doctor
Durada: 2 anys
Finançament: 3.000 euros
Fecha presentación en IGTP: 08/05/2018
Fecha convocatoria oficial: 15/05/2018
 
Más información
INTERNATIONAL PROJECTS
GENERAL

Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships (IF)-2018 and Info day

Objective: Supports experienced researchers undertaking mobility between countries, The programme aims to enhance the creative and innovative potential of experienced researchers wishing to diversify their individual competence in terms of skill acquisition through advanced training, international and intersectoral mobility.
 
Types:

1)   European Fellowships are held in EU Member States or Associated Countries and are open to researchers either coming to Europe or moving within Europe.

a.       Standard European Fellowships: provide financial support to individual researchers undertaking international mobility

b.      Career Restart Panel (CAR): is a multidisciplinary panel which provides financial support to individual researchers who wish to resume research in Europe after a career break

c.       Reintegration Panel (RI):  a multidisciplinary panel of the EF dedicated to researchers who wish to return and reintegrate in a longer term research position in Europe.


2)    Global Fellowships. Theyare based on an outgoing phase during which the researcher undertakes mobility to a partner organisation in a Third Country (TC) for a period of between 12 and 24 months, followed by a mandatory 12-month return period to the beneficiary located in a MS or AC.
 
Eligibility:

 Be an Experienced Researcher (must be, at the date of the call deadline, in possession of a doctoral degree or has at least four years of full-time equivalent research experience.
The researcher cannot have resided or carried out his/her main activity (work, studies, etc.) in the country of the beneficiary for more than 12 months in the three years immediately before the call deadline
 
Duration:  2 years, European fellowships; 3 years Global fellowships
Funding:  Living allowance: 4.880 € / month (gross salary). This amount is then adjusted through the application of a country correction coefficient for the cost of living according to the country in which the host organisation is located
 • Mobility allowance: 600 € / month (fixed amounts, regardless of the country of recruitment, and are subject to the tax laws of the country of recruitment)
 • Family allowance: 500 € / month if the supported researcher has family obligations (fixed amount, regardless of the country of recruitment, and are subject to the tax laws of the country of recruitment).The family status of a researcher is determined at the deadline of the call.
 • Research, Training and Network Costs: 800 € per person / month
 • Management and Indirect Costs: 650 € per person / month.
Deadline at IGTP: 0509/2018
Funding agency deadline: 12/09/2018
 


 
More information
MSCA EVENT
Jornada Informativa MSCA IF 10/05/2018


Lloc: Hospital Duran i Reynals (Sala Pau Viladiu). Avinguda de la Granvia, 199. 08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
La jornada comptarà amb la participació del Punt Nacional de Contacte (NCP) Jesús Rojo, així com una taula rodona on avaluadors e investigadors que han gaudit d’aquest ajut explicaran la seva experiència. Durant la jornada, també s’explicaran dos altres ajuts per a la mobilitat d’investigadors (programes Beatriu de Pinós i TecnioSpring Plus) Possibilitat d’entrevista personal amb el NCP prèvia sol·licitud.
 
More information
AREA:  ENDOCRINOLOGY
European Foundation for the Study of Diabetes

Future Leaders Mentorship Programme for Clinical Diabetologists


Objective:  The major goal of this Mentorship Programme will be to identify and promote the advancement of the next generation of leading clinical diabetologists in Europe.
The Programme will help award recipients (“Mentees”) develop into leaders by refining their skills in the three cardinal areas of clinical diabetes, research and communication, thereby keeping them in the field of diabetes and facilitating their appointment to senior academic positions at major European institution
 
Eligibility:  EFSD Future Leader Awards are intended for clinical academic diabetologists, who are clinically qualified in medicine and who would usually be expected to have between 3 and 10 years of experience in their field at a relatively senior level but normally without a tenured academic Faculty position. This call will be open to clinical diabetologists meeting all the above requirements who are members of the EASD and are resident and working in any European country or Associated State.
 
Funding: Each award will amount to US$25,000 per annum for a total of US$75,000 payable to the Mentee’s institution and allocated in the following annual amounts:
 
    $15,000: contribution towards direct costs of research project;
    $10,000: personal allowance to cover travel to EASD Annual Meeting and EASD Courses*; travel, registration and accommodation at ADA Annual Meeting; visits to the mentor’s institution.
 
Deadline at IGTP: 20/04/2018
Funding agency deadline: 28/04/2018

 
 
More information
AREA: NEUROLOGY
Simons Foundation
Simons Foundation Autism Research Initiative (SFARI): Explorer Awards


Objective:  The mission of the Simons Foundation Autism Research Initiative (SFARI) is to improve the understanding, diagnosis and treatment of autism spectrum disorders by funding innovative research of the highest quality and relevance. Proposals should lead to a deeper understanding of the mechanisms underlying autism spectrum disorders, at the levels of gene discovery, molecular mechanisms, circuits, anatomy or cognition and behavior. Innovative proposals are encouraged, especially from investigators who are new to the field of autism, but who have expertise that could be brought to bear on this complex disorder.
 
Funding: The maximum budget is 80.000 USD, including indirect costs for one year, non-renewable.
 
Funding agency deadline: Applications are considered on a continuous basis, with a response time as early as 30 days
 

 
More information
INNOVATION CALLS
Innovation Prize   ÚLTIMS DIES!

L'Innovation Prize té com a objectiu promoure la innovació en el camp de les Ciències de la Vida. Els projectes més innovadors en l'àmbit de la biotecnologia, medtech i digitech rebran una beca i un any de serveis de consultoria oferts per Universal Biotech, amb un valor conjunt de 30.000 euros. El Premi d'Innovació és un esdeveniment internacional on els participants han de ser:
 • Investigadors acadèmics en el camp de les ciències de la vida
 • Representants de joves empreses de nova creació i empreses (<8 anys)
Si tens un projecte innovador altament disruptiu en l’àmbit de la salut, ja siguis investigador o spin-off constituïda aquesta és la teva oportunitat per aconseguir una beca per valor de €30.000 i visibilitat internacional.

Deadline: 30-04-2018
More information
CaixaImpulse  ÚLTIMS DIES!

La Fundació La Caixa, conjuntament amb Caixa Capital Risc i la col·laboració d'experts internacionals, han impulsat un programa de suport a la valorització i transferència del coneixement en l'àmbit sanitari, Caixa IMPULSE, que té com a objectiu contribuir a la recerca de la millor solució possible, en el camí cap al mercat o la seva aplicació directa, per a una tecnologia o procediment concret. La convocatòria és oberta a qualsevol projecte de recerca en l'àmbit de la salut i les ciències de la vida, interessat a transferir actius del laboratori al mercat i la societat. Els beneficiaris d'aquesta convocatòria podran gaudir de:
 1. Suport financer, €70.000-€100.000 per desenvolupar un pla de valorització que inclogui desenvolupament, operacions, comercialització i implantació empresarial.
 2. Mentors per contribuir i donar suport al projecte.
 3. Contacte amb empreses, emprenedors i inversors per validar plans i generar oportunitats de negoci.
 4. Formació, durant 4 setmanes, en àmbits clau: gestió de projectes, transferència de tecnologia, avaluació, finances, eines de comercialització i negociacions.Teniu un projecte innovador que pot satisfer una necessitat no coberta en l’àmbit de la salut i les ciències de la vida? En aquest cas, us animem a participar en el CaixaIMPULSE, una convocatòria ideal per aquells investigadors emprenedors que volen valoritzar la seva ciència en un projecte empresarial d’èxit!

Deadline: 02-05-2018
More information
Gínjol   ÚLTIMS DIES!

I-CERCA ha decidit desenvolupar un programa de finançament acordat amb els centres CERCA, per donar suport als seus projectes de transferència de coneixement, específicament pel que fa a la protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, conegut com el Fons de Patents de GINJOL. Els finançament concedit a través d'aquest programa es pot utilitzar per finançar els serveis necessaris per protegir, explotar i comercialitzar els resultats de la recerca generada pels projectes de recerca presentats en el termini establert per a cada ronda de finançament.
Aquests poden incloure:
 1. Serveis d'assessorament relacionats amb procediments i estratègies per a la protecció de la propietat intel·lectual i industrial relacionada amb la tecnologia.
 2. Serveis externs per avaluar la idoneïtat tecnològica i el potencial de mercat de la tecnologia desenvolupada.
 3. Serveis de consultoria estratègica i econòmica relacionats amb la comercialització de la tecnologia.
Necessites un petit impuls per arribar a alguna fita en el teu projecte, ja sigui per a la protecció de propietat intel·lectual, serveix externs de consultoria especialitzats? La convocatòria Ginjol atorga una dotació econòmica directa de €10.000 per projecte per fer-ho!

Deadline: 03-05-2018
More information
Premi d'innovació en salut - FIPSE

L'objectiu dels premis és reconèixer les iniciatives que s'hagin traduït o es vagin a traduir de manera més destacada en millores per a la prestació dels serveis de salut per part dels professionals i institucions sanitàries, i millores per al diagnòstic, cura, tractament , prevenció i qualitat de vida dels pacients i ciutadans en general, en l'àmbit de la salut.
Els projectes poden estar relacionats amb l'aplicació de les tecnologies de la informació i de les comunicacions al sector salut (aplicacions TIC), dispositius mèdics i sanitaris, innovacions assistencials, organitzatives i de gestió, nous tractaments (medicaments i formes de dispensació), nous mètodes diagnòstics (inclòs diagnòstic molecular i per imatge), etc

Els sol·licitants hauran de complir tots i cadascun dels següents requisits:

• Ser persona física (major d'edat, amb plena capacitat d'obrar) o jurídica resident o amb nacionalitat espanyola;
• Que el projecte tingui impacte, o ambició de tenir-lo, en el sistema sanitari a escala, almenys, nacional.
• Que la base cientificotècnica i conceptual del projecte sigui sòlida i verificable.
• Per al Premi a la millor innovació implementada, haver introduït al mercat algun projecte que hagi impactat en el sistema de salut o els pacients fins al 31 de desembre de 2017.
• Per al Premi al millor projecte d'innovació en salut, tenir algun projecte innovador en fase de desenvolupament o execució en el moment de presentar la candidatura, que s'hagin desenvolupat en el període 2014-2017

Dotació:  15.000€ per a cada categoria
Deadline: 29/06/2018

 
More information
The information in this bulletin is generated by the IGTP Projects Office    
National projects
International Projects
@GTRecerca
germanstrias.org


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Germans Trias i Pujol Research Institute (IGTP) · Ctra. de Can Ruti, Cami de les Escoles s/n · Campus Can Ruti · Badalona, Barcelona 08916 · Spain

Email Marketing Powered by Mailchimp