Copy
Velkommen til SHS teamets nyhedsbrev. Nu kan du få nyheder fra teamet direkte i din mailboks.
View this email in your browser

Nyhedsbrev fra SHS teamet

Kære læser

Så er foråret på vej, og vi går den lysere tid i møde. SHS-teamet har i januar, februar og Marts oplevet et stigende antal telefonopkald, - og vi fornemmer klart, at vi nu er bedre kendt af vores samarbejdspartnere. Det sætter vi stor pris på.

Herlev Hospital udskriver et stigende antal patienter til IV-antibiotisk behandling i eget hjem, og de praktiserende læger ordinerer også oftere IV-væske til borgere i eget hjem. I begge situationer har SHS-teamet en aktiv rolle i behandlingen, og vi vil derfor i dette nyhedsbrev sætte fokus på emnet.

Intravenøs behandling - Hvordan?

Det er muligt, at give IV-væske til borgere i eget hjem, via SHS-teamet. Men før behandlingen bliver sat i gang, bør følgende overvejes.

1. Er væsken ordineret af en læge? Ellers kan behandlingen ikke blive sat i gang. 
2. Hvor meget væske og ernæring indtager borgeren? 
3. Er der ført væskeskema som dokumentation, og taget lægelig stilling til det?
4. Er det overvejet, om en sonde er mere hensigtsmæssig for borger?
5. Er borgeren i stand til at lægge med et drop alene?
6. Bør SHS-teamet tage akutte væsketal før behandlingen bliver sat i gang?  
7. Er der brug for opfølgning efter endt behandling, og af hvem?
8. Hvad er behandlingsniveauet, og skal der tages værdier før og efter behandlingen?


Udskrivelse med IV antibiotika fra hospitalet

For at SHS-Teamet kan varetage en optimal behandling med IV-antibiotika i hjemmet, er det meget vigtigt, at nedenstående punkter er beskrevet i en epikrise af den -eller de -ansvarlige hospitalslæger før udskrivelsen fra hospitalet.

1. Behandlingsplan med forventet afslutningsdato.
2. Ordinationer på den medicin, som skal håndteres af SHS-Teamet.
3. Ordination til behandling af eventuelle allergiske reaktioner.
4. Opfølgning på behandlingen med evt. blodprøver. 
5. Hvilke observationer skal der dagligt foretages i hjemmet,  og hvornår skal der reageres?  
6. Stillingstagen til ambulant opfølgning efter endt behandling.  
7. Sikre at FMK er opdateret og afstemt ved udskrivelsen.   
8. Sikre at patienten er oprettet med en ambulant kontakt ved udskrivelsen.


Antallet af IV behandlinger fra feb. 2015 - feb. 2016

  •  69 borgere har fået IV-væske i eget hjem
  • 42 borgere er udskrevet fra hospitalet med IV-antibiotika 
Tallene er baseret på SHS-Teamets første besøg hos borgeren, og ikke på antallet af besøg under behandlingsforløbet. Tallene dækker alle 3 kommuner.

Send mailadresser

Tilmelding til nyhedsbrevet kan fra den 12 April 2016 sker via vores hjemmeside på www.shsteam.dk 
 

 

En borgerhistorie

Større behandlingsmuligheder i eget hjem

SHS-teamet bliver i større og større grad kontaktet, når en borger af forskellige årsager, har behov for IV-væske.
I denne situation blev SHS-teamet kontaktet, af en ansvarshavende Social og Sundhedsassistent fra et lokalt plejecenter. Hun havde behov for faglig sparring med SHS-teamet om, hvilke muligheder der var for en ordination af IV-væske til en dehydreret borger. Borgeren, var isoleret pga. difficile clostridium i tarm og blod. Ud fra væskeskemaet kunne assistenten konstatere, at borgeren havde svært ved at indtage sufficient væske, og  hun var på den baggrund, bekymret for borgerens tilstand.  -Personalet oplevede desuden, at borgeren var tiltagende træt og afkræftet, og sløjede mere og mere af. Alternativet var derfor, en eventuel indlæggelse.
 
Konklusionen på samtalen med SHS-teamet blev, at lægen på 1813 blev kontaktet med henblik på en ordination af IV-Væske-, (borgers egen læge havde fri den pågældende dag). 1813 var  enige i, at det var bedst at beholde borgeren på plejecentret pga. smitterisiko. Lægen ordinerede derfor 2 liter IV-Væske til infusion samme aften, og næste dag.

Borgeren fik det stille og roligt bedre efter væske-behandlingen, og fik igen kræfter til selv at spise og drikke. Plejepersonalet fortsatte med at føre væskeskema på  borgeren for, at holde fokus på, at hun skulle drikke mest muligt. Opfølgningen skete i tæt samarbejde med SHS-teamet, og lægen satte en grænse for, hvornår der eventuelt skulle gives IV-Væske igen.

Da borgeren var blevet frisk, udtrykte hun stor tilfredshed med behandlingen - og takkede for, at hun i denne omgang undgik en indlæggelse.
 

 

Ved du at?

SHS-teamet sætter en klar plastik-boks i borgerens hjem, når der bliver givet IV-Antibiotika eller IV-Væske behandling. Det gør vi for, at sikre en optimal hygiejne omkring vores behandling og utensilier.

SHS-teamet bruger ecoflac connections eller mini-spikes, når vi blander IV-antibiotika i eget hjem. Det gør vi for at sikre, at omgivelserne ikke bliver forurenet med medicin, og for at opnå  en optimal beskyttelse og hygiejne.

Udover isotonisk Nacl og isotonisk Glucose bruger vi ofte Ringer laktat til IV-væske behandling. Ringer-laktat  bruger vi blandt andet ved behov for salte, -fx ved væske -og salttab ved forbrændinger eller diarré. 1 liter Ringer Laktat indeholder calcium (1,4 mmol), kalium (4 mmol), natrium (130 mmol), chlorid (109 mmol), og lactat (28 mmol).

SHS-teamet er oplært i at lægge perifert venekateter (PVK), og i at tage blodprøver. Men det er meget vigtigt for os, at vores samarbejdspartnere omkring borgeren, hjælper til med, at holde øje med, at PVK'et hele tiden er korrekt fikseret.
 
SHS-teamet sørger for at medbringe alle de utensilier, der skal bruges ved IV-væske -og IV-antibiotisk behandling.

Ny kollega søges!

SHS-teamet søger 1 ny sygeplejerske pr. 1 Juni 2016. Jobannoncen kan ses her eller på en af de 3 kommunernes hjemmeside. Ansøgningsfrist er lørdag den 23.4.2016.

Vigtige datoer

Tirsdag d. 3 Maj 2016 fra kl. 13.00-14.30:
Introduktion til ansatte på tværs af kommunen i SHS-teamets lokaler: Sundhedshuset, Gl. Rådhusvej 13, 2 sal, -lokale 2.01, 2750 Ballerup.
Tilmelding skal ske via din egen leder.
Glæd dig! Vores nye hjemmeside er lanceret den 12 April 2016 og kan ses på www.shsteam.dk
Her vil I b.la. kunne finde information om os, og  links til vores nyhedsbreve og vejledninger.
Hold øje med webadressen www.shsteam.dk


This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
SHS teamet · Hold-an Vej 7 · Ballerup 2750 · Denmark

Email Marketing Powered by MailChimp