Copy
NIPT Nieuwsbrief 1, 7 februari 2017
View this email in your browser

NIPT voorbereidingen in volle gang

Per 1 april as komt de NIPT beschikbaar als eerste test voor screening op down-, edwards- en patausyndroom. In de kerngroep NIPT wordt hard gewerkt om alles in orde te krijgen zodat  op 1 april ook daadwerkelijke gestart kan worden met de NIPT. In de komende periode zal de SPSNN u via deze speciale NIPT Nieuwsbrief op de hoogte houden van de voortgang. Zodra informatie bekend is over de aanvraagprocedure, betaling, bloedafname, uitslagprocedure etc. zullen wij dit via deze NIPT Nieuwsbrief bekend maken. Het is dus belangrijk dat u deze NIPT Nieuwsbrief goed in de gaten houdt. U kunt zich abonneren op deze nieuwsbrief via deze link.

Mocht u vragen hebben over de invoering van de NIPT, dan kunt u deze naar ons mailen via s.j.binnema@umcg.nl. We zullen dan proberen om zo snel mogelijk antwoord te geven op uw vraag. Nieuws over de NIPT kunt u ook vinden op de website van het RIVM.

Digitale aanvraag NIPT - check alvast uw inloggegevens in Peridos!

Counselors kunnen de NIPT straks aanvragen via Peridos. We verzoeken u nu alvast enige zaken te regelen, zodat u straks zonder problemen kunt inloggen in Peridos.
  • Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van uw gebruikersnaam en wachtwoord voor Peridos (https://applicatie.peridos.nl/login).
    Als u uw gebruikersnaam vergeten bent, kan uw zorginstellingbeheerder deze voor u aanmaken op de pagina van de zorgverlener, onder het tabblad beheer. Als u uw wachtwoord bent vergeten kunt u deze zelf opnieuw instellen op de inlogpagina van Peridos.
  • Het  kan zijn dat in uw praktijk een assistente een deel van het aanvraagformulier zal gaan invullen, onder verantwoordelijkheid van de counselor. In dat geval dient de assistente in Peridos ingevoerd te worden, zodat zij eigen inlogcodes krijgt. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.  
  • Wanneer de uitslag bekend is, wordt er een email gestuurd. De zorginstellingbeheerder dient een emailadres toe te voegen in Peridos waar de uitslagen van de NIPT naar toe gemaild kunnen worden. Dit emailadres dient door meer dan 1 persoon toegankelijk te zijn, zodat ook bij ziekte en vakantie uitslagen gedownload kunnen worden. De handleiding voor het toevoegen van een emailadres vindt u hier.
Een handleiding voor het aanvragen van de NIPT en een handleiding voor het downloaden van de uitslag komen ter zijner tijd beschikbaar.
DIN 2.1
 
Vanwege alle veranderingen in het screeningsproces met de implementatie van de wetenschappelijke studie TRIDENT-2 per 1 april 2017, wordt er gewerkt aan een nieuwe uitgave van de DIN. De DIN 2.0 wijzigt naar DIN 2.1. De verwachting is dat de DIN 2.1 half februari beschikbaar is. Wij zullen u per mail of Nieuwsbrief informeren zodra de DIN 2.1 in de lucht is. U krijgt dan de link doorgestuurd. Wij adviseren u zoveel mogelijk de DIN 2.1 voorafgaand aan de scholingsbijeenkomsten te volgen. De DIN 2.1 dient in ieder geval per 1 april afgerond te zijn.
Verplichte bijscholing NIPT voor counselors

De bijeenkomsten over de NIPT die in 2017 door de regionale centra prenatale screening worden georganiseerd gelden als verplichte scholing voor alle counselors prenatale screening. De DIN 2.1 is onderdeel van de verplichte bijscholing. U dient naast het bijwonen van de bijscholing counseling NIPT ook de DIN 2.1 te volgen. Wij zullen u via deze Nieuwsbrief op de hoogte stellen wanneer de DIN 2.1 beschikbaar is.

Indien u niet aanwezig kunt zijn bij een van de de bijeenkomsten georganiseerd door de SPSNN, kunt u mogelijk wel deelnemen aan een bijeenkomst van een ander Regionaal Centrum voor prenatale screening. Data zijn vermeld op de website van het RIVM .  Wanneer u vanwege langdurige afwezigheid niet in staat bent om naar een bijscholingsbijeenkomst te gaan, dan verzoeken wij u om ons daarvan op de hoogte te stellen met opgaaf van reden. Wanneer u de nascholing voor de NIPT (bijeenkomst én DIN2.1) niet volgt, heeft dit consequenties voor uw kwaliteitsovereenkomst voor de counseling!

De bijscholingsbijeenkomst voor de NIPT op donderdagavond 9 maart is vol. U kunt zich nog wel opgeven voor de bijscholingsbijeenkomst op dinsdagmiddag 21 maart van 14-17 uur. Aanmelding is verplicht. U kunt zich hier aanmelden.
Copyright © 2017 Stichting Prenatale Screening Noord Oost Nederland, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp