Copy
Gouden Veiligheidsregels
Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser

Onze Gouden Veiligheidsregels

 

Bij Van Voskuilen staat veiligheid centraal. We vinden het belangrijk dat iedereen veilig van huis gaat en ook weer veilig thuiskomt. Bijvoorbeeld door voor bewoners en andere eindgebruikers een veilige (leef)omgeving te faciliteren. Voor, tijdens en na de werkzaamheden.

Onze medewerkers worden met het oog op veiligheid voorzien van trainingen, het juiste gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen. Om de bewustwording van het niet te onderschatten belang van veilig werken in alle geledingen van onze organisatie te stimuleren, riepen we een ‘Klankbordgroep Veiligheid’ in het leven. Deze klankbordgroep bestaat uit afgevaardigden van monteurs, uitvoerders, managers en de directie. Zij zetten de grootste veiligheidsrisico’s op een rijtje en stelden een viertal regels ter preventie op. Deze doopten we tot onze ‘Gouden Veiligheidsregels’:

Wat betekent dit voor u?

 

Doordat wij in ons beleid een hoge mate van aandacht geven aan de veiligheid van onze medewerkers en eindgebruikers, kunt u er als waardevolle relatie van Van Voskuilen op vertrouwen dat wij alles, maar dan ook echt álles, in het werk stellen om kwaliteit te kunnen garanderen. 

Alertheid versus routine
Niet meer dan logisch? Die Gouden Veiligheidsregels? Misschien. Maar in de waan van alle dag en de tijdsdruk die er mede met het oog op reductie van overlast op onze werkzaamheden ligt kunnen deze "logische" richtlijnen er toch nog weleens bij inschieten. Zeker wanneer het gaat om repeterende werkzaamheden en het gevoel van de automatische piloot het wint van de alertheid. Juist dán zijn deze veiligheidsregels goud waard!

We blijven hierop hameren, want: 

Veiligheid moet een gewoonte worden!
U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van Van Voskuilen Woudenberg Groep B.V.
 
Van Voskuilen Woudenberg B.V. | Stationsweg West 10 | 3931 ES  Woudenberg

woudenberg@voskuilen.nl | 033 - 285 99 50 | www.voskuilen.nl

uitschrijven    voorkeuren bijwerken

Email Marketing Powered by Mailchimp