Copy
Aktuellt från Junistrategi och analys AB

Framtida behov av små lägenheter

I Uppsala har antalet små lägenheter ökat markant de senaste åren. Frågan är om marknaden kan bli mättad? Juni Strategi har räknat fram när Uppsalamarknaden riskerar att bli mättad för nyproduktion av små lägenheter – och kan konstatera att det på kort sikt inte finns någon risk. Juni ser dock att det stora utbudet av små lägenheter som nu är aktuellt - frambringar en mycket hård konkurrens och prispress. Här rekommenderar Juni Strategi en tydlig konceptualisering på projektnivå.

Vill du veta mer om bostadsbehov för en geografisk marknad eller utformning av koncept – Klicka här!

Insiktsstudie: Guide till 90-talisten

Vet 90-talisterna hur man skruvar upp en TV, eller har de kanske ingen TV alls? Vad vet du om 90-talisternas syn på deras framtida boende? Vill de hyra eller äga sitt boende? Hur ska ni utforma bostäder för att attrahera dem?
Juni Strategi genomför under hösten 2016 en fördjupningsstudie om 90-talister.
Intresserad? Hör av dig redan nu så finns möjlighet att få med dina egna frågeställningar i studiens fokusgrupper!
 
Vill du veta mer – klicka här!

Juni Strategi dubblerar sin styrka

Juni Strategi börjar hösten med två nya kollegor.
Maria Hiller är specialiserad på kvantitativa analyser och prognostisering och Madeleine Eneskjöld har gedigen erfarenhet av stadsutveckling med människan i fokus. Maria arbetar som marknadsanalytiker, Madeleine blir VD och partner.
Ihop med Mona Kjellberg och Anna Persson är vi nu ett starkt team som kompletterar varandra kompetens- och erfarenhetsmässigt. Och vi har dessutom kul tillsammans!

Preferred Partner Svenska stadskärnor

Juni Strategi är nu Preferred Partner och medlem i Svenska Stadskärnor. Föreningen är ett branschöverskridande nätverk för kunskap och erfarenhet i frågor om stadsutveckling. Vi kommer att delta i Sweden Urban Arena, på Stockholm Waterfront 11 oktober.
 
Vill du gå på Urban Arena? Klicka här!
Copyright © 2016 Junistragi och analys AB, All rights reserved.

Nya insikter -  ett digitalt nyhetsbrev - utkommer 4 gånger per år till dig som arbetar med bostäder, handel eller stadsutveckling.  Vill du få brevet till en annan adress, eller avanmäla, använd länkarna nedan

www.junistrategi.se

Uppdatera din mailadress här / Klicka här om du inte vill ha fler brev