Copy
De Heeren in Santpoort

Geachte <<Voornaam of voorletters*>> <<Achternaam>>,

U heeft zich ingeschreven voor de nieuwsbrief inzake de ontwikkeling van de voormalige Motorhuislocatie gelegen tussen de Hoofdstraat en de Wüstelaan in Santpoort Noord. Via deze nieuwsbrief zullen wij u regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Op woensdag 14 december 2016 is de anterieure overeenkomst tussen Wibaut en de gemeente Velsen ondertekend. Na het ondertekenen van de deze overeenkomst kunnen wij de aanvraag omgevingsvergunning en de bestemmingswijziging naar wonen officieel bij de gemeente Velsen indienen. In dit geval is de gemeentelijke coördinatieprocedure van toepassing. Na de ambtelijke toetsing zullen de omgevingsvergunning en het nieuwe bestemmingsplan daarom tegelijkertijd 6 weken ter inzage komen te liggen. Op het moment dat dit gebeurt, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. U kunt dan in één reactie reageren.

Zoals in eerdere nieuwsbrieven al aangegeven, zullen wij naar verwachting in het 2e kwartaal van 2017 starten met de verkoop van de woningen. Wij zullen u hiervan ruim van te voren op de hoogte stellen, maar u kunt ook onze website www.deheereninsantpoort.nl in de gaten houden voor meer informatie.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben horen wij dat graag van u. Het e-mailadres waarop u uw vragen kwijt kunt is info@deheereninsantpoort.nl.

Met vriendelijke groet,
Projectteam De Heeren in Santpoort