Maart 2016
Bekijk deze mail in je browser

Archeologisch onderzoek Brakel centrum

Naar aanleiding van de vernieuwing en heraanleg van het centrum van Nederbrakel worden de markt en enkele omliggende straten archeologisch onderzocht. Nadat vorig jaar reeds de markt werd opgegraven, rondden de archeologen onlangs het onderzoek ter hoogte van de kerk af.
Hoog tijd om een duik te nemen in het verleden van de Brakelaars.
 

Brakel tijdens de middeleeuwen

De archeologen troffen op het Marktplein sporen van bewoning uit de volle middeleeuwen (950-1200 na Chr.) aan. Toen was hier nog geen plein, maar een nederzetting met houten gebouwen en een houten vlechtwerkwaterput. Het is pas in de late middeleeuwen (13de – 15de eeuw) dat deze plek in gebruik is genomen als markt. Uit deze periode dateren verschillende diepe kuilen. Eén van de kuilen bevatte fragmenten van verbrande leem, het materiaal waarmee destijds huizen in vakwerk werden bestreken. De meeste diepe kuilen zijn waarschijnlijk gegraven en opgevuld bij de opkuis van de gehouden markten.

Onderzoek op resten uit de volle middeleeuwen

Opgraving van een houten vlechtwerkwaterput

Het Markplein in de recente tijden

De opvallendste afvalkuil dateert uit de 18de eeuw. Deze put is volgestort met lederen schoeisel, glazen flessen, metalen, houten objecten en kook- en tafelservies. Deze afvalkuil geeft een bijzonder beeld van de huisraad in deze periode.
Het jongste spoor op de markt, was een loopgraaf uit WOII. Deze loopgraaf liep in een zigzag patroon over het marktplein.

Zicht op een loopgraaf uit WOII en een grote afvalkuil.

De grote afvalkuil in doorsnede.

De oude begraafplaats rond de kerk

Verschillende iconografische bronnen tonen het bestaan van een begraafplaats rondom de Sint-Pieter-in-de-Bandenkerk. De geschiedenis van de bedeplaats zou volgens de historische bronnen tot de 8ste-9de eeuw teruggaan. Tot ca. 1823 begroeven de Brakelaars er hun overledenen. 
De opgraving leverde ondanks de beperkte oppervlakte toch 42 skeletten op.

Archeologen tijdens het vrijleggen van de skeletten

Copyright © 2016 SOLVA

Contactadres:
archeologie@so-lva.be

Voorkeuren aanpassen | Uitschrijven