Mei 2016
Bekijk deze mail in je browser

Zottegem Markt: reconstructie van populatie

Het archeologisch terreinwerk in het Zottegemse centrum is reeds sinds maart 2015 afgerond. Kort nadien startte de verwerking van alle gegevens en vondsten. De leverde nieuwe inzichten op over de geschiedenis van de O.-L.-V.-Hemelvaartkerk, de begraafplaats errond en het marktplein.

Sinds kort is een volgende fase van het onderzoek aangevat: de opgegraven skeletten worden onderworpen aan een fysisch-antropologische analyse.

Studie van het botmateriaal. Foto © Nico Inslegers, Raakvlak Brugge.

Deze gespecialiseerde studie zal informatie opleveren over leeftijd, geslacht, dieet en ziektepatronen van de overledenen. Dit schetst een goed beeld van een deel van de Zottegemse populatie tijdens de late en post-middeleeuwen (14de/15de-19de eeuw).
 
3D weergave van skelet uit Zottegem
Door deze 3D-visualisatie kan je de skeletten bekijken zoals de archeologen ze aantroffen tijdens de opgraving. Volg de link en navigeer met je muis over het skelet om het te roteren. Met het muiswieltje kan je in- en uitzoomen.

Oude crematies onder nieuw crematorium

Voorafgaand aan de realisatie van een crematorium op de Siesegemkouter te Aalst, diende eerst archeologisch onderzoek te gebeuren.

Binnen deze opgraving vonden de archeologen sporen uit verschillende perioden terug. De oudste vondsten zijn bewerkte vuurstenen, typisch voor het vroege en midden-mesolithicum (9500-6500 voor Chr.).

De meeste sporen zijn te dateren in de bronstijd (2000-800 voor Chr.). Het gaat om een plattegrond van een woonhuis en 13 kuilen rondom. In verschillende van deze kuilen zijn enkele verkoolde graankorrels teruggevonden, wat er op kan wijzen dat deze kuilen als ondergrondse opslagplaatsen zijn gebruikt.

De restanten van een huis uit de bronstijd.

Eén van de kuilen viel op door de grote hoeveelheid gecremeerd bot. Dit bot is afkomstig van één of meerdere runderen die hier doelbewust gecremeerd zijn. Samen met het bot zijn nog verschillende aardewerkpotten en enkele weefgewichten meegegeven. Doordat het bot gecremeerd is, kunnen we uitsluiten dat het om gewoon nederzettingsafval gaat, en moeten we dit interpreteren als een intentionele depositie of offerkuil.

Opgraving van kuil met gecremeerd dierlijk bot.

Dit soort rituelen geeft ons een inkijk in de leefwereld van de mensen van toen. Op de opgravingen van Aalst-Rozendreef en Ninove-Kapittelstraat kwamen ook  rituele deposities uit de metaaltijden aan het licht. Ze worden vaak geassocieerd met het verlaten van de nederzetting.

Copyright © 2016 SOLVA

Contactadres:
archeologie@so-lva.be

Voorkeuren aanpassen | Uitschrijven
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
SOLVA · Joseph-Cardijnstraat 60 · Erpe-Mere 9420 · Belgium

Email Marketing Powered by MailChimp