Juni 2016
Bekijk deze mail in je browser

Sint-Lievens-Houtem: opgraven op de Markt

Binnenkort vat te Sint-Lievens-Houtem de eerste fase van de herinrichting van het Marktplein aan. De heraanleg gaat gepaard met onder andere rioleringswerken, de aanleg van een bufferbekken en een waterpartij. SOLVA neemt hierbij het archeologische luik op zich in opdracht van het gemeentebestuur.

In het noordelijke deel van de opgravingssleuf bevinden zich tal van kuilen, daterend uit de late middeleeuwen (13de-15de eeuw) en de post-middeleeuwen (16de-19de eeuw).

Opgraving op het Marktplein.

Een opvallende vondst is een oventje, vermoedelijk uit de late middeleeuwen. De functie ervan is nog onduidelijk, en wordt momenteel verder onderzocht.

In de noordoostelijke hoek zijn de funderingen van een schepenhuisje aanwezig. Dit gebouw gaat vermoedelijk tot de 17de eeuw terug en geldt als het toenmalige ‘gemeentehuis’.

De ronde structuur is de restant van een oventje.

Het zuiden van de sleuf bevat een grote vijver of poel. De geschiedkundige bronnen vermelden inderdaad de aanwezigheid van verschillende ‘vijvers’ op de dorpsplaats. Hun functie is duidelijk: “putten om visschen up te voedene”. De oorsprong van deze putten is misschien zelfs tot de 14de eeuw terug te voeren zijn. Kort voor 1354 woedde een hevige brand te Sint-Lievens-Houtem. De bluswerken verliepen moeizaam bij gebrek aan water. Nadien zou een waterput aangelegd zijn om hieraan te verhelpen. Mogelijk evolueerde deze waterput naar een vijver.
Op de Atlas der Buurtwegen (1841) is rechts onderaan een grote vijver te zien. Net ten noorden bevindt zich het schepenhuisje. (bron: geopunt.be)

Brakel Marktplein

In functie van de werken voor de heraanleg van het Marktplein is in Brakel onlangs een nieuwe fase in het archeologisch onderzoek afgewerkt.
Tijdens de opgravingen zijn twee nieuwe zones onderzocht. Naast de overblijfselen van de vroegere woonkern uit de volle middeleeuwen (10de-12de eeuw) en artisanale marktkuilen vanaf de post-middeleeuwen (15de-18de eeuw), zijn het ditmaal de vondsten die extra aandacht verdienen.

Machinaal aanleggen van het opgravingsvlak en aanduiden van de grondsporen.

Tijdens deze fase zijn talrijke bronzen munten, een ring, knoopjes, een mondharp (klein muziekinstrument) en een werktuig voor lederbewerking gevonden. Met uitzondering van de munten zijn al deze vondsten afkomstig uit de marktkuilen (15de-18de eeuw). Na reiniging en consolidatie zullen ook deze vondsten hun geheimen verder prijsgeven.

Selectie van het vondstenmateriaal.

De archeologen vonden naast het gewoon gebruiksaardewerk, enkele goed bewaarde kruikjes in steengoed en een elegant drinkglas.

Volg ons op facebook!

Sinds kort kan je de Dienst Archeologie van SOLVA ook terugvinden op de sociale netwerksite facebook.
Via https://www.facebook.com/SolvaDienstArcheologie kan je de opgravingen en verwerkingen van dichterbij volgen.

Copyright © 2016 SOLVA

Contactadres:
archeologie@so-lva.be

Voorkeuren aanpassen | Uitschrijven
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
SOLVA · Joseph-Cardijnstraat 60 · Erpe-Mere 9420 · Belgium

Email Marketing Powered by MailChimp