April 2016
Bekijk deze mail in je browser

Aalst ondersteboven!

Stad Aalst realiseert momenteel een reeks herinrichtingsprojecten. SOLVA neemt hierbij het archeologische traject voor z'n rekening. Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van een aantal projecten van de afgelopen periode.

Aalst Rozendreef: baksteenovens uitgelicht.

In een eerdere nieuwsbrief berichtten we al over de opgraving aan de Rozendreef. Daarbij kwamen onder meer enkele baksteenovens aan het licht. Mogelijk zijn deze in verband te brengen met bouwfasen van de nabijgelegen, maar inmiddels verdwenen, abdij Ten Rozen.
In dit filmpje nemen we een vlucht over deze baksteenovens.
Klik op de afbeelding om het filmpje te zien.
Recent verkregen we de resultaten van twee radiokoolstofdateringen op houtskool uit de ovens. De twee oudste ovens zijn gebruikt op het einde van de 14de of in het begin van de 15de eeuw. Door hun goede bewaring zullen de ovens veel informatie opleveren over de baksteenproductie die hier heeft plaatsgevonden.

Het "Jennemiekeskerkhof".

De komende jaren zal er heel wat veranderen in de stationsomgeving. Stad Aalst wenst er onder meer de Tragelsite te herwaarderen en te ontwikkelen. Om dit projectgebied optimaal te ontsluiten, zal een verbindingsweg de Nieuwe Tragelweg, aangelegd worden. Op de plaats waar de Nieuwe Tragelweg zal komen, lag tussen 1784 en 1867, de voormalige stedelijke begraafplaats: het “Jennemiekeskerkhof”. Zo genoemd naar de eerste persoon die er is begraven. Het kerkhof bleef in gebruik tot 1867, het jaar waarin de huidige stedelijke begraafplaats aan de Hoezekouter in gebruik is genomen.

Om de archeologische component optimaal en tijdig te kunnen inschatten ten aanzien van de geplande werken, is de locatie en bewaring van dit kerkhof aan de hand van een aantal testputten in een vroege fase in kaart gebracht. Alvast 44 begravingen en de afbakening van het kerkhof kwamen daarbij aan het licht. De goede bewaring kan een uniek beeld opleveren van de laat 18de eeuwse -19de eeuwse Aalsterse bevolking.

Bewoning uit de ijzertijd in de Sint-Jobstraat.

Een klein proefsleuvenonderzoek langsheen de Sint-Jobstraat, voorafgaand aan de bouw van het woonzorgcentrum Sint-Job, bracht enkele sporen uit de 3de-2de eeuw voor Christus aan het licht. Eén kuil bevatte een grote hoeveelheid aardewerk, waaronder ook versierde scherven. Deze vondsten zijn een indicatie dat er reeds in de late ijzertijd mensen leefden in de vallei van de Hoezebeek.

Selectie van handgevormd materiaal.

Opgraven langsheen de Sint-Jobstraat.

Copyright © 2016 SOLVA

Contactadres:
archeologie@so-lva.be

Voorkeuren aanpassen | Uitschrijven
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
SOLVA · Joseph-Cardijnstraat 60 · Erpe-Mere 9420 · Belgium

Email Marketing Powered by MailChimp