September 2016
Bekijk deze mail in je browser
In deze nieuwsbrief:

Oudenaarde: Open sleuvendag en tentoonstelling op  18 december

Aalst: Eerste resultaten van onderzoek op de site Utopia.

Opensleuvendag en tentoonstelling op de Markt van Oudenaarde op 18 december.

De opgravingen  aan de westzijde van de Markt van Oudenaarde zijn afgerond.
Eind november/begin december herstarten de werken ter hoogte van de Broodstraat.
Hierdoor kan het eerder aangekondigde publieksmoment van 17 november NIET doorgaan.
Op 18 december zal er de mogelijkheid zijn om de opgraving aan de Broodstraat te bezoeken.

De werkzaamheden aan de westzijde van de Markt. (foto Dirk Wollaert)
Meer weten? Zondag 18 december tussen 10u- 18u organiseert SOLVA opnieuw rondleidingen op de site. Verdere info verneemt u in een volgende nieuwsbrief.

Meer informatie over het project kan je vinden op www.marktoudenaarde.be
Aalst. Eerste resultaten van het onderzoek op de site Utopia.
Het archeologisch onderzoek op de site Utopia te Aalst, dat van start ging in juli 2016, is afgerond. Enige uitzondering vormt een kleine strook langs de Graanmarkt, die in een later stadium zal opgegraven worden.

De aanleiding voor dit onderzoek is de geplande bouw van de nieuwe bibliotheek en academie voor podiumkunsten. Een archeologisch vooronderzoek, uitgevoerd in december 2015 toonde aan dat nog heel wat resten bewaard waren in de ondergrond.

Deze plaats situeert zich binnen de 13de eeuwse stadsomwalling en was, zo blijkt uit historische bronnen, aanvankelijk in gebruik als tuingrond en/of boomgaard.

Aan het einde van de 15de eeuw vestigen de Zwarte Zusters zich op deze plaats om bijstand te verlenen bij de verzorging van pestlijders.
De kloostermuren worden grondig opgekuist om een mooi beeld te kunnen vormen van de verschillende muurverbanden.
In de 16de eeuw ondervond het klooster erge vernielingen tijdens de godsdiensttroebelen. Onder de Franse Republiek werd dit klooster gesloten en de bezittingen werden in 1797 als staatseigendom verkocht.

De gebouwen zelf blijven overeind tot 1880, zij het met een andere bestemming: eerst als opslagplaats voor aangeslagen goederen van gesloten kerken en kloosters, dan als deel van de militaire gevangenis en tenslotte als onderdeel van de “Ecole des Pupilles de l’Armée”, kortweg Pupillenschool. Tussen 1880 en 1907 worden de voormalige kloostergebouwen vervangen door het gebouwcomplex van de Pupillenschool zoals het er vandaag nog steeds staat.

Het onderzoek bracht tal van sporen aan het licht. Er werden heel wat muurresten blootgelegd die toe te wijzen zijn aan de kloostergebouwen, alsook enkele kelders, beerputten en vloeren. Op twee plaatsen kwamen begravingen tevoorschijn: enerzijds in de buurt van de voormalige kapel van het klooster en anderzijds in de kloostertuin.

Aan de achterzijde van het klooster, tegen de stadsomwalling aanleunend, troffen de archeologen een opeenstapeling van tuinlagen aan, met daarin verschillende afvalkuilen. Ook binnen de kloostergebouwen en ter hoogte van de kloostertuin bevonden zich grote afvalkuilen. Behalve sporen die toe te wijzen zijn aan de kloosterfase, werden ook enkele oudere sporen herkend. Het betreft grachten en greppels die mogelijk een oudere perceelsindeling voorstellen.
Een voorbeeld van een grote afvalkuil. Deze kuil bevatte een grote hoeveelheid etensresten (bot, mossel, oester) en aardewerkscherven
De talrijke vondsten die het onderzoek opleverde, zullen een goed beeld kunnen schetsen van het dagelijkse leven bij de Zwarte Zusters. Ook verder gespecialiseerd onderzoek van de aangetroffen skeletten kan hiertoe bijdragen.
Een kruikfragment, aangetroffen in één van de afvalkuilen, waarop een rijkelijke versiering werd aangebracht.
Meer weten over het project? http://utopia-aalst.be/utopia/ of op https://www.facebook.com/UtopiaAalst/
Wil je op de hoogte blijven van de laatste resultaten? Volg ons op facebook!
Copyright © 2016 SOLVA

Contactadres:
archeologie@so-lva.be

Voorkeuren aanpassen | Uitschrijven
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
SOLVA · Joseph-Cardijnstraat 60 · Erpe-Mere 9420 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp