februari 2017
Bekijk deze mail in je browser
In deze nieuwsbrief:

Aalst - Baardegem De Faluintjes: middeleeuwse woonerven

Brakel: graven in het centrum

Oudenaarde Markt: Rondleiding op 26 februari

Baardegem De Faluintjes: middeleeuwse woonerven

In Baardegem plant het OCMW van Aalst de bouw van het nieuw woonzorgcentrum Faluintjes. Omdat er tijdens het proefsleuvenonderzoek reeds middeleeuwse sporen zijn ontdekt, is er in het najaar van 2016 voorafgaand aan de effectieve bouwwerken, een opgraving uitgevoerd door de archeologen van SOLVA.

Met de kraan wordt er afgegraven tot het eerste archeologisch niveau.
Tijdens het onderzoek zijn verschillende restanten van middeleeuwse huizen teruggevonden. Uit het onderzoek bleek dat verschillende van deze houten huizen talrijke herstellingen en uitbreidingen hebben gehad. Middeleeuwse gebouwen waren, net zoals hier, dikwijls omgeven door een grote gracht. Deze gracht bakende duidelijk het woonerf af.
De archeologische sporen worden gecoupeerd en de vrijgekomen profielen geregistreerd.
De verschillende middeleeuwse greppels en afbakeningsgrachten liggen bovendien op dezelfde plaats als de hedendaagse perceelsindeling. Dit staaft het idee dat de huidige landschapsindeling reeds in grote mate tot stand is gekomen in de volle middeleeuwen. Het onderzoek in Baardegem zal dus een belangrijke bijdrage kunnen leveren in de studie naar de evolutie van landindeling van de middeleeuwen tot nu.
Brakel: graven in het centrum
Begin oktober 2016 startte in het kader van de dorpskernvernieuwing in Brakel de vierde fase van het archeologisch onderzoek. Hierbij richtten de archeologen zich op de huidige Serpentstraat.

Al snel kwam een eerste archeologische structuur aan het licht: de natuurstenen fundering van een kerkhofmuur, met daarnaast een aantal graven. Bij nader onderzoek bleken er maar liefst 221 skeletten bewaard op deze locatie!
Zicht op het eerste grondvlak met de natuurstenen kerkhofmuur.
Eens opgekuist, gefotografeerd en beschreven, worden de skeletten digitaal ingemeten. © Dirk Wollaert
De recentst begraven skeletten lagen in een houten kist en waren in opmerkelijk goede staat. De iets oudere skeletten lagen ook in houten kisten, maar deze kenden duidelijk een minder goede bewaring: het hout was nagenoeg volledig vergaan. De oudste overledenen zijn in een antropomorfe kuil gelegd, d.i. een kuil in de vorm van het menselijk lichaam. In tegenstelling tot de recente graven waren deze oudste skeletten in zeer slechte staat.
Het vlak wordt machinaal verdiept, de individuele skeletten met de hand opgeschoond. © Dirk Wollaert
Wie waren de overledenen?
Het archeologisch team trof volwassen mannen en vrouwen aan, doorgaans individueel begraven, die volgens de christelijke ritus op hun rug gelegd zijn met het hoofd naar het westen en de voeten naar het oosten. Slechts één skelet week daarvan af: deze persoon lag met het hoofd naar het oosten georiënteerd. Deze positie is doorgaans voorbehouden voor geestelijken.
Een uitzonderlijke begraving van twee individuen boven elkaar wordt vrijgelegd.
© Dirk Wollaert
Hoe oud is dit kerkhof?
Naar het ontstaan van het kerkhof is het voorlopig nog gissen, maar de oudste begravingen gaan vermoedelijk terug tot de volle middeleeuwen (10-12de eeuw). De geschreven bronnen vertellen ons alvast dat de huidige Sint-Pieter-in-de-Banden kerk in haar oorspronkelijke vorm terug gaat tot het begin van de 14de eeuw. Dankzij een 17de-eeuwse kaart waarop het kerkhof is afgebeeld, weet men dat het in die periode zeker in gebruik was. Dankzij het opgegraven aardewerk en een munt uit 1767 zijn de recentste begravingen in de tweede helft van de 18de eeuw te dateren. Uit historische bronnen blijkt dat een einde aan de begraafplaats kwam ca. 1821-1823.
Oudenaarde: Rondleidingen op 26 februari
Op zondag 26 februari organiseert SOLVA opnieuw een rondleiding op de opgravingen op de Markt.
 
Van 13u30-17u30 geven de archeologen voor de laatste keer uitleg bij de recentste ontdekkingen.
 
De tentoonstelling "graven onder de markt" in het MOU opent eveneens zijn deuren. Wees er dus zeker bij!
Een intact bewaarde open haard geflankeerd door twee gebeeldhouwde mensenhoofden. © Dirk Wollaert
Wil je op de hoogte blijven van de laatste resultaten? Volg ons op facebook!
Copyright © 2017 SOLVA

Contactadres:
archeologie@so-lva.be

Voorkeuren aanpassen | Uitschrijven
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
SOLVA · Joseph-Cardijnstraat 60 · Erpe-Mere 9420 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp