Copy
Roos in de ene hand, de andere hand uitgestoken naar Drenthe: de PvdA-statenfractie is volop aan de slag. 
Lees deze e-mail in je browser

Beste lezer,

 

De zomer is begonnen, het politieke jaar 2015/2016 zit erop. In deze editie blikken we terug op wat er voor de vakantie in en om het Drents Parlement gebeurde. We hebben de volgende onderwerpen:
 
- de omgeving van vliegveld GAE
- krimp en leefbaarheid
- aanpak van de Drentse binnensteden
- breedband in heel Drenthe
- de economische koers van de provincie
- investeringen in culturele instellingen
- motie van Drents kamerlid Agnes Wolbert over de positie van raadsleden
- oproep: denk mee over gevolgen vergrijzing!

De redactie wenst u mooie, zonnige en ontspannen weken en tot in september!
 


[beeld: Pixabay]

Gevolgen van krimp: provincie zet in op leefbaarheid

Ook in Drenthe krijgen we te maken met een bevolking die kleiner wordt, vergrijst en ontgroent. Wat heeft dat voor gevolgen voor de leefbaarheid? De provincie gaat plannen maken, onze fractie gaf aan welke accenten daarbij nodig zijn. Zo hebben we het belang van 'dorpshuizen ++' en bibliotheken benadrukt als ontmoetingsplekken in onze dorpen. Met een motie heeft onze fractie, samen met het CDA, een bezuiniging op de bibliotheekgelden voor kleinere gemeenten teruggedraaid. Ook toegankelijkheid is in dit verband een belangrijk thema. Bij de Algemene Beschouwingen diende onze fractie hierover een motie in, die brede steun kreeg.
[foto: Pixabay]

Aanpak van de Drentse binnensteden

De winkels in binnensteden staan onder druk, ook in Drenthe. Consumenten winkelen anders, onder meer via internet. Het gevolg: toenemende leegstand en dreigende verpaupering. Onze Statenfractie nam het initiatief om onze grotere gemeenten te helpen, met onder meer het instellen van een provinciaal binnenstadsfonds. Lees hier meer over het initiatief van onze fractie.

 
[beeld: Pixabay]

Breedband in heel Drenthe!


Burgers en bedrijven hechten veel belang aan snel internet. De provincie gaat daar volop in investeren en ondersteunt lokale initiatieven. Een goede zaak vinden wij. Binnen drie jaar moet in alle ‘witte gebieden’ (waar de markt niet zelf investeert) breedband worden aangelegd. 
 
Agnes Wolbert en de positie van raadsleden

Ons Tweede Kamerlid Agnes Wolbert heeft vragen gesteld aan de minister van Binnenlandse Zaken over de positie van raadsleden en hun maatschappelijke waardering. De toegenomen druk op raadsleden moet beantwoord worden met een krachtig actieplan, zo bepleitte Wolbert in de kamer. Een eerste uitwerking ligt nu voor, aan de hand van vier actiepunten.

Lees hier meer over de antwoorden van minister Ronald Plasterk (BZK) en het actieplan.
[beeld: MD Landschapsarchitecten]

Groningen Airport Eelde en de omgeving

Na de zomer komt de toekomst van Groningen Airport Eelde uitgebreid aan bod in het Drents Parlement. Ondertussen wordt er al gesproken over provinciale investeringen in de omgeving, onder meer in de aanleg van een energielandgoed. Lees hier wat onze fractie daarvan vindt.

 
Oproep: denk mee over gevolgen vergrijzing

De leeftijdsopbouw van onze bevolking zal in de komende 50 jaar drastisch veranderen. Dat zal van grote invloed zijn op de gehele maatschappij, met gevolgen voor zowel jongeren als ouderen. Een opgave voor de gehele samenleving, waar we geen ervaring mee hebben en waarvoor ook de sociaal-democratie oplossingen dient aan te dragen. Lees hier de oproep van Margreeth de Boer, Luuc Christensen en Albert Huizing.
[beeld: Hunebedcentrum]

Investeren in culturele instellingen


Drenthe heeft drie van de vijf culturele instellingen in Noord-Nederland in huis die meer dan 100.000 bezoekers per jaar trekken. Het belang daarvan is dus groot en de provincie geeft daarom de komende jaren extra steun aan het Hunebedcentrum, het Nationaal Gevangenismuseum, Herinneringscentrum Kamp Westerbork, de Maatschappij van Weldadigheid en het Drents Museum. De instellingen kunnen daarmee hun ‘infrastructuur’ verbeteren en daarmee hun positie in de cultureel-toeristische markt (waar de concurrentie niet stil zit).

Onze Statenfractie staat achter de aanpak en stemde hiermee in.
[beeld Pixabay]

De economische koers van Drenthe

De werkloosheid in Drenthe blijft hoog, te hoog. Vooral jongeren en langdurig werklozen zijn de dupe. Onze Statenfractie vindt dat het economisch beleid van de provincie daar blijvend op moet inzetten: de werkloosheid moet omlaag. Lees hier verder.
Volg ons ook op Twitter en Facebook en check de website voor het laatste nieuws!
De redactie van deze editie bestaat uit:
Rudolf Bosch, Kees de Graaf, Anneke Lubbers en Rieja Raven
Copyright © 2016 PvdA Drenthe, All rights reserved.